Akademisyenlerin Elektronik Dergi Kullanımında Disiplinler Arasındaki Fark

Besimoğlu, Can Akademisyenlerin Elektronik Dergi Kullanımında Disiplinler Arasındaki Fark., 2007 MS thesis, Hacettepe University. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
Besimo.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

Electronic journals are the most efficient scholar communication tools for academicians searching, keeping up with current affairs and publication of their works. Scientific journals are published in the 17th century for the first time. It is seen that the publishing of electronic journals is formed with technological developments in the 1990’s. Projects of many universities and professional groups begin to attribute publising of electronic journals. With the effect of open access electronic publishing begins to gain a different dimension These developments cause many researches on electronic journals. However, studies upon the features of electronic journals and usage causes affecting them are few. It is seen that especially with the development of the electronic journal publishing, studies on users in this subject began to increase. But still, there is not a study which aims to use the sources of different academicians from different disciplines. So our research aims to show the place of electronic journals in communication, the development of these sources up untill today and the effects of differences among disciplines on use of electronic journals. Furthermore, the findings which we obtain are compared with similar studies in literature. In this respect, the hypothesis of our research is as follows: “The academicians use of e-journals varies depending on -the discipline they are associated with, -the knowledge and experiments of the users and -the local factors.” In our research, literature survey, survey and interview techniques have been used. While the capacity of universe is 1428 academicians, sampling is made up of 249 persons. Sampling is divided into four disciplines which are science , engineering, social science and humanities. As a result of our study, it is seen that there are similarities and differences in the features of Ankara University academicians usage of electronic journals. It is found that engineers and sciencists use e-journals more excessively when compared to other disciplines. The human scientists are observed to be the group of academicians who use e-journals least. User preference in scientific journals, their attitutes towards the weak and strong sides of journals, their knowledge about open access, the states of benefiting from open access sources and the things which they pay attention while publishing an article change according to the discipline which they are associated with.

Turkish abstract

Bilimsel dergiler akademisyenlerin araştırma, güncel gelişmeleri takip etme ve çalışmalarını yayımlamada en etkili resmi iletişim kanalıdır. Bilimsel dergiler ilk olarak 17. yy.’da yayınlanmaya başlanmıştır. Günümüzün özellikle de 1990’lı yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle elektronik dergi yayıncılığının oluştuğu görülmektedir. Birçok yayınevi, üniversite ve profesyonel topluluk gerçekleştirdiği projelerle elektronik dergi yayıncılığına katkıda bulunmaya başlanmıştır. Açık erişimin etkisiyle elektronik yayıncılık farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler elektronik dergiler üzerine birçok araştırma yapılmasına yol açmıştır. Ancak kullanıcıların elektronik dergileri kullanım özellikleri ve bunları etkileyen nedenler üzerine yapılan çalışma sayısı azdır. Özellikle de elektronik dergi yayıncılığının gelişmesiyle birlikte bu konuda kullanıcılar üzerine yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir. Yine de farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin bu kaynakları kullanımını amaçlayan araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırmamız bilimsel iletişimde elektronik dergilerin yerini, günümüze kadar bu kaynakların gelişimini ve akademisyenlerin kullanım özelliklerini, disiplinler arası farklılığın elektronik dergi kullanımına etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca elde ettiğimiz bulgular literatürde yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Buna göre araştırmamızın hipotezleri: “akademisyenlerin elektronik dergi kullanımı; -bağlı oldukları disipline göre farklılıklar göstermektedir. -bilgi ve deneyimlerine göre farklılık göstermektedir. -yerel faktörlere bağlı farklılıklar göstermektedir.” şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmamızda literatür incelemesi yapılmış, anket ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmamızda evren büyüklüğü 1428 akademisyen iken örneklem olarak 249 kişi seçilmiştir. Örneklem mühendislik ve uygulamalı, fen , sosyal ve insan bilimleri olmak üzere dört disipline bölünmüştür. Araştırmamız sonucunda Ankara Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin elektronik dergi kullanım özelliklerinde disiplinler arasında farklılıklar ve benzerlikler görülmektedir. Mühendis ve fen bilimcilerin elektronik dergileri diğer disiplinlerde çalışan kullanıcılara göre daha fazla kullandığı saptanmıştır. İnsan bilimciler ise elektronik dergiler en az kullanan akademisyenlerdir. Ayrıca kullanıcıların bilimsel dergi tercihleri, elektronik dergilerin zayıf ve güçlü yönlerine yönelik tutumları, açık erişim hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları, açık erişim kaynaklarından yararlanma durumları, makale yayınlarken bilimsel dergilerin hangi özelliklerine dikkat ettikleri bağlı oldukları disipline göre değişmektedir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Elektronik dergiler, elektronik dergi yayıncılığı, elektronik dergi kullanımı ve disiplinler arasındaki farklar, bilimsel iletişim ve elektronik dergiler; electronic journals, electronic journal publishing, usage of electronic journals and disciplinary differences
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: Can Besimoğlu
Date deposited: 26 Oct 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/10576

References

Afzali, M. (2003) Elektronik bilgi kaynaklarının üniverite kütüphanelerine ekonomik etkisi: iran temel bilimler ileri araştırmalar enstitüsü örneği. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Afzali, M. (2004). Elektronik bilgi kaynaklarının üniverite kütüphanelerine ekonomik etkisi: iran temel bilimler ileri araştırmalar enstitüsü örneği. Bilgi Dünyası, 5 (2), 187-211.

Amstrong, C. F. ve Lonsdale, R. E. (2000). Scholarly monographs: why would I want publish electeonically? The Electronic Library, 18 (1): 21-28. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Ankara Üniversitesi (2006). Anadolu’nun 60 yıllık bilim ve kültür köprüsü, Ankara Üniveristesi, tarihçe. Ankara Üniversitesi Yayınları: 226. Ankara Üniversitesi Basımevi

Atılgan, D. ve Bayram, O. (2006). An evaluation of faculty use of the digital library at Ankara University, Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 32 (1), 86-93

Ball, A. M. (2004). Libraries and university presses can collaborate to improve scholarly communication or “ why can’t we all just get along?”. First Monday, 9 12. 29 Ağustos 2005 tarihinde http://firstmonday.org/issues/issue 9_12/ball/index.html adresinen erişildi.

Bar-Ilan, J. ve Fink, N. (2005). Preference for electronic format of scientific journals—a case study of the science library users at the hebrew university. Library & Information Science Research 27 (3): s. 363-376 29 Ağustos 2005 tarihinde Science Direct veritabanından erişildi.

Bar-Ilan, J. B, Peritz, B. C. ve Wolman Y. (2001) A survey on the use of electronic databases and electronic journals accessed through the Web by the academic staff of Israeli Universities. The Journal of Academic Librarianship, 29 (6), 346-361. 23 Haziran 2005 tarihinde Science Direct veri tabanından erişildi.

Bates, M.J. (2002). Speculations on browsing, directed searching, and linking in relation to the Bradford distribution. Bruce, H., Fidel, R., Ingwersen, P. and Vakkari, P. (Yay. Haz.), Emerging Frameworks and Methods: Proceedings of the 4th International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS4), July 21-25, Seattle, (ss. 137-149) WA, Libraries Unlimited, Greenwood Village, CO.

Bancroft, A. F., Croft, V. F., Speth, R. ve Phillips, D. M. (1998). A forward-looking library use survey: wsu libraries in the 21st century. The Journal of Academic Librarianship, 24 (3):216-24. 28 Ağustos 2005 tarihinde Science Direct veri tabanından erişildi.

Bevilacqua, F. (2005). Organising e-journals from the point of view of humanities: a case study at the University of Parma. New Library World, 106 (1216/1217). 24 Ekim 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Bishop, P. A. (1998). Measuring access, use, and success in digital libraries. Journal of Electronic Publishing, 4 (2). 16 Haziran 2005 tarihinde http://www .press.umich.edu/jep/04-02/bishop.html adresinden erişildi.

Bonthron, K., Urquhart, C., Thomas, R., Armstrong, C., Ellis, D., Everitt, J., Fenton, R., Lonsdale, R., McDermott, E., Morris, H., Phillips, R., Spink, S., Yeoman, A. (2003) Trends in use of electronic journals in higher education in the UK - views of academic staff and students. D-Lib Magazine 9 (6). 16 Ocak 2006 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/june03/urquhart/06urquhart.html adresinden erişildi.

Buchet, B. S. (2004). Electronic publishing and ınformation quality:academic journals and how the electronic medium changes them. Yayınlanmış doktora tezi, University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration,Economics, Law and Social Sciences (HSG), Rockville Printing & Graphics.

Budd, J. ve Connaway, L. S. (1997).University faculty and networked information: results of a survey. Journal of the American Society for Information Science 48(9): 843–852. 2 Ağustos 2005 tarihinde Wiley InterScience veri tabanından erişildi.

Butler, H.J. (1995) Where does scholarly electronic publishing get you? Journal of Scholarly Publishing, 26: 234–246.

Cantara, L. (2003). Archiving electronic journals: research funded by andrew mellon foundation. Dijital Library Federation, Council on Library and Information Resources, Washington DC. 22 Eylül 2005 tarihinde http://www.diglib.org/preserve/introduction.pdf adresinden erişildi.

Caplan, P. A. (2001). A lesson in linking. Library Journal. 27 Mayıs 2005 tarihinde http://www.libraryjournal.com/article/CA177643.html adresinden erişildi.

Case, D. O. (2002). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behaviour. Academic Press.

Chan, L. (1999). Electronic Journals and academic libraries. Library Hi Tech, 17 (1), 10-16. 24 Haziran 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Chu, H. (1999). Promises and challenges of electronic journals: academic libraries surveyed. Learned Publishing, 13: 169-175. 13 Ağustos 2005 tarihinde IgendaConnect veri tabanından erişildi.

Cochenour, D. ve Moothart, T. (2003). E-Journal acceptance at colorado state university: a case study. Serials Review, 29 (1), 16-25.

Committee on Science, Engineering, and Public Policy (2004). Electronic scientific, technical and medical journal publishing and its implications: report of a symposium, National Academies Press. 29 Temmuz 2005 tarihinde http://www.nap.edu/html/electronicpub/0309091616.pdf adresinden erişildi.

Correia, A. M. R. ve Teixeira, J. C. (2005). Reforming scholarly publishing and knowledge communication-from the advent of the scholarly journal to the challenges of open access. Online Information Review, 29 (4): 349-364. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Crane, D. (1972), Invisible Colleges: Diffusion ofknowledge in Scientific Communities, University of Chicago Press, Chicago, IL.

CrossRef (2005). Newsletter. 24 Ekim 2005 tarihinde http://www.crossref.org /01company/10newsletter.html adresinden erişildi.

de Solla Price, D. (1980). Terminal librarians and the ultimate invention. In L. J. Anthony (Ed.), EURIM 4: A European conference on innovation in primary publication: Impact on producers and users (pp. 103-106). London: Aslib.

Dillon, I. F. Ve Hahn, K. L. (2002). Are researchers ready for the electronic- only journal collection? results of a survey at the university of maryland. Portal: Libraries and the Academy, 2 (3), 375-390.

Eason, K. ve Harker, S. (2000). Psychological process in the use of electronic journals. Serials, 13 (2), 67-72.

Eason, K., Richardson, S. ve Yu, L. (2000). Patterns of use of electronic journals. Journal of Documentation, 56 (5), 477–504. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Eason, K., Yu, L. ve Harker, S. (2000). The use and usefulness of functions in electronic journals: the experiences of superjournal. Program, 34, 1–28. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Ehikhamenor, F. A. (2003) Internet facilities: use and non-use by Nigerian University Scientists. Journal of Information Science, 29: 35–48. 27 Temmuz 2005 tarihinde Sage Publications veri tabanından erişildi.

Elsevier (2005). A short history of elsevier-ın celebration of the 125th anniversary of elsevier and the 425th anniversary of the house of elsevir. 18 Eylül 2005 tarihinde http://www.elsevier.com/framework_aboutus/pdfs/ElsevierHistory .pdf adresinden erişildi.

Falk, H. (2003). Journal publishing ripe for change. The Electronic Library, 21 (2): 165-168. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi. Hakemli makale değil.

Flecker, D. (2001). Preserving scholarly e-journals. D-lib Magazine, 7 (9). 28 Ağustos 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/september01/flecker/ 09flecker.html adresinden erişildi.

Fry, J. ve Talja, S. (2004) The cultural shaping of scholarly communication: explaining e-journal use within and across academic fields. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 41 (1): 20-30. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://www.uta.fi/~lisaka/FryTalja_asistfinal_konv .pdf adresinden erişildi.

Gomes, S. ve Meadows, J. (1998). Perceptions of electronic journals in british universities. Journals of Scholarly Publishing. 29 (3).

Grogg, J. E. (2002). Thinking about reference linking. Searcher. 10 (4). 25 Mayıs 2005 tarihinde http://www.infotoday.com/searcher/apr02/grogg.htm adresinden erişidi.

Greenstein, D. ve Marcum, D. (2000). Minimum Criteria for an Archival Repository of Digital Scholarly Journals,Version 1.2. Digital Library Federation Washington, DC. 28 Ağustos 2005 tarihinde http://www.diglib.org/preserve/ criteria.htm adresinden erişildi.

Harrison, T. M., Stephen, T. ve Winter, J. (1991). Online Journals: Disciplinary Designs for Electronic Scholarship. The Public-Access Computer Systems Review 2, (1): 25-38. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://info.lib.uh.edu/pr/v2/n1/harrison.2n1 adresinden erişildi.

Harter, S. P. ve Kim, H. J. (1996). Electronic journals and scholarly communication: a citation and reference study. Information Research, 2 (1). 11 Mayıs 2005 tarihinde http://InformationR.net/ir/2-1/paper9a.html adresinden erişildi.

Hitchcock, S., Carr, L. ve Hall, W. (1996). A survey of STM on-line journals ± 1990-95: the calm before the storm'', in Mogge, D. (Ed.), Directory of ElectronicJournals, Newsletters and Academic DiscussionLists, Association of Research Libraries, Washington, DC, s. 7-32.

Hitchcock, S., Carr, L., Harris, S., Probets, S., Evans, D., Hall, H. ve Brailsford, D. (1998). Linking electronic journals. D-Lib Magazine, 4 (11). 16 Ekim 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/december98/12hitchcock.html adresinden erişildi.

Holmquist, J. A. (1998). Survey on the use of electronic journals at Priceton(1997). H. E. Payne (Yay. Haz.), Library and Information Services in Astronomy III ASP Conference Series, 153. 10 Nisan 2005 tarihidne http://www.eso.org/gen-fac/libraries/lisa3/holmquistj.html adresinden erişildi.

Hoorn, E. ve Van der Graaf, M. (2006) Copyright issues in Open Access research journals: a authors perspective. D-Lib Magazine, 12 (2). 14 Şubat 2006 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/february06/vandergraaf/02vandergraaf. html adresinden erişildi.

Hunter, K. (1998). Electronic journal Publishing: observations from inside. D-Lib Magazine. 4 July/August. 23 Mayıs 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html adresinden erişildi.

Institute for the Future. (2002). Final synthesis report of the e-journal user study. (Rapor no: SR-786). 16 Mayıs 2005 tarihinde http://ejust.stanford.edu/SR-786.ejustfinal.html adresinden erişildi.

Karasözen, B. (2003). Kurumsal arşivler. F. Rukancı ve başkaları (Yay. Haz.), Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri: 24 – 26 Ekim 2002 Bolu içinde (ss. 10 – 16). Ankara: Ankara

Üniversitesi.

Kaptan, S. (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Gazi Üniveristesi, Ankara.

Keefer, A. (2001) Electronic journals, scholarly communication and libraries. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació. No. 6. 27 Nisan 2005 tarihinde http://www.ub.es/biblio/bid/06keefe2.htm adresinden erişildi.

Keyhani, A. (1993). The Online Journal of Current Clinical Trials: An innovation in electronic journal publishing. Database, 16, 14-23.

King, D.W. ve Tenopir, C. (2001). Using and reading scholarly literature. Annual Review of Information Science and Technology 34, Medford, NJ: Information Today, Inc.

King, D. ve Tenopir, C. (2004) The scholarly journals and database pricing: threat or opportunity. Scholarly journal pricing. Chapter 3 (ed. Mackie-Mason, J.) Cambridge MIT Pres.

King, D.W., Tenopir, C., Mongomery, C. H. ve Aerni, S. E. (2003). Patterns of journal use by faculty at three diverse universities. D-Lib Magazine, 9 (10). 14 Haziran 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october03/king/ 10king.html#Tenopir-King-2000 adresinden erişildi.

King, D. W. ve Montgomery, C. H. (2002). After migration to an elektronic journal collection-impact on faculty and doctoral students. D-Lib Magazine, 8 (12). 17 Eylül 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/december02/king/12king.html adresinden erişildi.

King, D.W., Tenopir, C., Mongomery, C. H. ve Aerni, S. E. (2003). Patterns of journal use by faculty at three diverse universities. D-Lib Magazine, 9 (10). 14 Haziran 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october03/king/ 10king.html#Tenopir-King-2000 adresinden erişildi.

Kling R. ve Callahan, E. (2001) Electronic journals, the ınternet, and scholarly communication. Center for Social Informatics Working Paper No. WP- 01-04 10 Nisan 2005 tarihinde http://www.slis.indiana.edu/CSI/WP/wp01-04B.html adresinden erişildi.

Kling, R.ve Covi, L. (1997). Digital Libraries and the Practices of Scholarly Communication. Working Paper 97-03, Center for the Study of Social Informatics, Indiana University, Bloomington, IN. (See http://www/slis.lib.indiana.edu/~kling/SCIT/SCIT97.HTM).

Kling, R. ve Covi, L. (1995). "Electronic Journals and Legitimate Media in the Systems of Scholarly Communication." The Information Society. 11(4):261-271.

Kling, R. ve McKim, G. (2002a). Scholarly communication and the continuum of sholarly publishing. Journal of the American Society for Information Science, 50 (10): 890-906. 2 Ağustos 2005 tarihinde Wiley InterScience veri tabanından erişildi.

Kling, R., ve McKim, G. (2000b). Not just a matter of time: field differences and the shaping of electronic media in supporting scientific communication. Journal of the American Society for Information Science, 51, 1306-1320.

Küçük, M.E (2003, Aralık). Bilimsel iletişim: Bilimsel iletişimde yeni eğilimler. IX. Türkiye’de Internet Konferansı, İstanbul’da sunulan bildiri.

Kyrillidou, M. ve Young, M. (2004), ARL Research Trends, Association of Research Libraries, Washington, DC, 14 Mayıs 2005 http://www.arl.org/stats/arlstat /04pub/04intro.html adresinden erişildi.

Lancaster, F.W. (1995), The evolution of electronic publishing, Library Trends, 43 (4):s. 518-527. 24 Ağustos 2005 tarihinde http://www.findarticles.com/p/ articles/mi_m1387/is_n4_v43/ai_17096178 adresinden erişildi.

Lenares, D. (1999). Faculty use of electronic journals at research institutions. Proceedings of the 9th Annual Conference of the Association of College & Research Libraries, 9 April 1999, 329-334. 11 Mayıs 2005 tarihinde http://www.ala.org/ala/acrl/acrlevents/lenares99.pdf adresinden erişildi.

Lougee, W. P. (2000). Scholarly journals in the late 20th century. Library Collections, Acquisitions, & Tchnical Sevices, 24: 239-250. 22 Ağustos 2005 tarihinde Science Direct veri tabanından erişildi.

Lustria, M. L. A. ve Case, D. O. (2005). The sparc initiative: a survey of participants and features analysis of their journals. The Journal of Academic Librarianship, 31 (3): 236-246. 29 Ağustos 2005 tarihinde Science Direct veritabanından erişildi.

Mahe, A. (2003). Beyond usage: understanding the use of electronic journals on the basis of information activity analysis. Information Research, 9 (4). 8 Mayıs 2005 tarihinde http://InformationR.net/ir/9-4/paper186.html adresinden erişildi.

Mahe, A., Andrys, C., ve Charton, G. (2000). How French research scientists are making use of electronic journals: a case study conducted at Pierre et Marie Curie University and Denis Diderot University. Journal of Information Science, 26 (15), 291-302.

Machovec, G. (1997). Electronic journal market overview. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://www.coalliance.org/reports/ejournal.htm adresinden erişildi.

McKnight, C., Meadows, J., Pullinger, D. ve Rowland, F. (1994). ELVYN: Publisher and library working towards the electronic distribution and use of journals. Proceedings of the First Annual Conference on the Theory and Practice of Digital Libraries June 19–21,1994 College Station, Texas, USA 17 Haziran 2005 tarihinde http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/mcknight.html adresinden erişildi.

McKnight C. ve Price, S. (1999). A survey of author attitudes and skills in relation to article publishing in paper and electronicjournals. Journal of Documentation, 55 (5), 556-576. 29 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Meadows, J. (1997). Can we really see where electronic journals are going?. Library Management, 18 (3): 151-154. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Merriman, J. (1992). The work of subscription agents. ISA Issues, s. 19.

Meyer, R. W. (1997). Monoploy powers and electronic journals. Library Quarterly 67 (4): 325-350

Mogge, D. (1999). Seven years of tracking electronic publishing: the ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists. Library Hi Tech, 17 (1), 17-25.

Monopoli, M., Nicholas, D., Georgiou, P. ve Korfitai, M. (2002) A User-Oriented evaluation of digital libraries: case study of electronic journals’ service of the library and information service of the university of Patras, Greece.” ASLIB Proceedings 54: 103–117.

Murphy, A. (2000). JSTOR Usage. Ariadne. 24, 12 Ekim 2005 tarihinde http://www.ariadne.ac.uk/issue24/jstor/ adresinden erişildi.

National Science Foundation. (2003). The Implications of Information Technology for Scientific Journal Publishing: A Literature Review. Division of Science Resources Statistics, (NSF 03-323). Arlington, VA. 12 Eylül 2005 tarihinde http://www.nsf.gov/statistics/nsf03323/secte.htm

Okerson, A. (1991). The Electronic Journal: what, whence, and when? The Public-Access Computer Systems Review 2, (1): 5–24. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://info.lib.uh.edu/pr/v2/n1/okerson.2n1 adresinden erişildi.

Odlyzko, A. M. (1997). The slow evolution of electronic Publishing. Electronic Publishing '97: New Models and Opportunities, A. J. Meadows and F. Rowland, eds., ICCCPress, 1997, pp. 4-18

Odlyzko, A. M. (1999). Competition and cooperation: Libraries and publishers in the transition to electronic scholarly journals. Journal of Electronic Publishing, 4 (4). 18 Haziran 2005 tarihinde http://www.press.umich.edu/jep/ adresinden erişildi.

Olsen, J. (1994). Electronic journals: implications for scholars. Learned Publishing, 7 (3), 167-176.

Osburn, C. B. (1984). The place of the journal in the scholarly communications system. Library Resources and Technical Services, 28, 315-324.

Pažur, I. ve Konjević, S. (2002). The use and the attitude of scientists from the Rudjer Boskovic Institute about electronic journals - a user study. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 45, 3-4. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://knjiznica.irb.hr/eng/anketa/electrocas.html adresinden erişildi.

Pedersen, S., ve Stockdale, R. (1999). What do readers think? A look at how scientific journal users see the electronic environment. Journal of Scholarly Publishing, 31 (1), 42-52.

Pullinger, D. (1999). Academics and the new information environment: the impact of local factors on use of electronic journals. Journal of Information Science, 25 (2), 164–172. 27Temmuz 2005 tarihinde Sage Publications veri tabanından erişildi.

Pullinger, D. ve Baldwin, C. (2002). Electronic Journals and User Behavior. Cambridge, UK: Deedot Pres.

Rao, M. K. (2001). Scholarly communication and electronic journals: issues and prospect for the academic and research libraries. Library Review, 50 (4): 169-175. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Rogers, S. (2001). Electronic journal usage at Ohio State University. College & Research Libraries, 62(1), 25-34.

Rowland, F. (1997). Print journals: fit for the future? Adriadne 7. 18 Ağustos 2005 tarihinde http://www.ariadne.ac.uk/issue7/fytton/ adresinden erişildi.

Rowland, F., McKnight, C. ve Meadows, A.. J. (1995). Project elvyn: an experiment in electronic journal delivery. Facts, figures and findings. London: Bowker-Saur.

Rowlands, I., Nicholas, D. ve Huntington, P. (2004). Scholarly communication in the digital environment: what do authors want? findings of an international survey of author opinion: project report. Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research Department of Information Science City University. 18 Temmuz 2005 tarihinde http://ciber.soi.city.ac.uk/ciber-pa-report.pdf adresinden erişildi.

Rowlands, I., Nicholas, D. ve Huntington, P. (2005) Open access journal publishing: the views of some of the world’s senior authors. Journal of Documentation, 61 (4): 497-519. 18 Kasım 2005 tarihinde Emerald veritabanından erişildi

Rowley, J. (2000). The question of electronic journals. Library Hi Tech, 18 (1), 46-54. 24 Haziran 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Rusch-Feja, D. ve Siebeky, U. (1999). Evaluation of usage and acceptance of electronic journals: results of an electronic survey of Max Planck Society researchers, including usage statistics from Elsevier, Springer and Academic Press. D-Lib Magazine, 5 (10), 13 Haziran 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october99/rusch-feja/10rusch-feja-full-report.html adresinden erişildi.

Salman, P. (2002). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: hacettepe üniversitesi kütüphaneleri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Salibury, L. ve Noguera, E. (2003). Usability of e-journals and preference for the virtual periodicals room: a survey of mathematics faculty and gratuate student. Electronic Journal of Academis and Special Librarianship, 4 (2). 29 Ağustos 2005 tarihinde http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v04n03/Salisbury_l01.htm adresinden erişildi.

Schottlaender, B. C., Lawrence, G. S., Johns, C., Le Donne, C. ve Fosbender, L. (2004). Collection management strategies ın a digital environment: a Project of the Collection Management Initiative of the unıversıty of calıfornıa libraries. 16 Mayıs 2005 tarihinde http://www.ucop.edu/cmi/ finalreport/cmireportfinal.pdf adresinden erişildi.

Schonfeld, R. C., King, D. W., Okerson, A. ve Fenton, E. G. (2004). Library periodicals expenses: comparison of non-subscription of print and electronic formats on a life-cycle basis. D-Lib Magazine, 10 (1). 20 Ekim 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/january04/schonfeld/01schonfeld.html erişildi.

Senders, J.W. (1981). I have seen the future and it doesn't work: the electronic journal experiment. In Scholarly publishing in an era of change: Proceedings of the Society for Scholarly Publishing 2nd annual meeting, June 1980, Minneapolis, 8-9. Washington: Society for Scholarly Publishing.

Schauder, D. (1994). Electronic publishing of professional articles: attitudes of academics and implications for the scholarly communication industry. Journal of American Society for Information Science, 45 (2): 73-100. 2 Ağustos 2005 tarihinde Wiley InterScience veri tabanından erişildi.

Smith, E. (2003). Changes in faculty reading behaviours: the impact of electronic journals on the university of georgia. The Journal of Academic Librarianship, 29 (3): 162-168. 2 Ağustos 2005 tarihinde Science Direct veri tabanından erişildi.

Stewart, L. (1996). User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University. College & Research Libraries, 57 (4),339-349.

Speier, C., Palmer, J, Wren, D. ve Hahn, S. (1999). Faculty perceptions of electronic journals as scholarly communication: A question of prestige and legitimacy. Journal of the American Society for Information Science, 50 (6): 537-543. 2 Ağustos 2005 tarihinde Wiley InterScience veri tabanından erişildi.

Swan, A. ve Brown, S. (2004). JISC/OSI journal authors survey report, Key Perspectives, Truro, 18 Ekim 2005 tarihinde http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISCOAreport1.pdf adresinden erişildi.

Talja, S. ve Maula, H. (2003). Reasons for the use and non-use of electronic journals and databases- a domain analytic study in four scholarly disciplines. Journal of Documentation, 59 (6): 673-691. 26 Temmuz 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.

Tenopir, C. (2002) Electronic or print: are scholarly journals still ımportant? Serials, 15, 111-115.

Tenopir, C. (2003a). Electronic publishing: research issues for librarians and users. Library Trends, 51 (4), 614-635.

Tenopir, C. (2003b). What user studies tell us. Library Journal, 128 (1), 32

Tenopir, C. ve King, D. W. (1997). Trends in scientific scholarly journal publishing in the U.S. Journal of Scholarly Publishing, 28, 135-170.

Tenopir, C. ve King, D. (1998, 23-25 April). Designing the future of electronic journals with lessons learned from the past: economic and use patterns of scientific journals. Socioeconomic Dimensions of Electronic Publishing Workshop Proceedings, 11 – 17. 28 Ağustos 2005 tarihinde IEEE Xplore Library veri tabanından erişildi.

Tenopir, C. ve King, D. W. (1998b). Designing electronic journals with 30 years of lessons from print. Journal of Electronic Publishing, 4 (2). 18 Mayıs 2005 tarihinde http://www.press.umich.edu/jep/04-02/king.html adresinden erişildi.

Tenopir, C. ve King, D. (1998a, 23-25 April). Designing the future of electronic journals with lessons learned from the past: economic and use patterns of scientific journals. Socioeconomic Dimensions of Electronic Publishing Workshop Proceedings, 11 – 17. 28 Ağustos 2005 tarihinde IEEE Xplore Library veri tabanından erişildi.

Tenopir, C. ve King, D. W. (2001). Lessons for the future of journals. Nature, 4 (13), 672-674.

Tenopir, C. ve King, D.W. (2000). Towards Electronic Journals: Realities for Scientists, Librarians, and Publishers. Washington, D.C.: Special Libraries Association.

Tenopir, C. ve King, D.W. (2002). Electronic journals and user behavior. Learned Publishing, 15, 259-265.

Tenopir, C., King, D. W., Boyce, P., Grayson, M., Zhang, Y. ve Ebuen, M. (2003). Patterns of journal use by scientists through three evolunutionary phases. D-Lib Magazine, 9 (5). 12 Haziran 2005 tarihinde http://www.dlib.org/ dlib/may03/king/05king.html adresinden erişildi.

Tomney, H. ve Burton, P. (1998). Electronic journals: a study of usage and attitudes amongs academics. Journal of Information Science, 24 (6), 419-429. 27 Temmuz 2005 tarihinde Sage Publications veri tabanından erişildi.

Tonta, Y. (2000). Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1 (1), 89-132.

Turoff, M. (1978). The EIES experience: electronic information exchange system. Bulletin of the American Society for Information Science, 4, 9-10.

Uçak, N. (1997). Bilim Adamlarının Bilgi Arama Davranışları ve Bunları Etkileyen Nedenler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Vaughan, K. T. L. (2003). Changing use patterns of print journals in the digital age: impacts of electronic equivalents on print chemistry journal use. Journal of American Society for Information Science, 54 (12): 1149-1152. 2 Ağustos 2005 tarihinde Wiley InterScience veri tabanından erişildi.

Woo, H. (2005). The 2004 user survey at the university of hong kong libraries. College & Research Libraries, 66 (2): 115-135. 23 Ağustos 2005 tarihinde ArticleFirst veri tabanından erişildi.

Whitley, R. (2000). (2nd ed.) The intellectual and social organization of the sciences. Oxford: Clarendon Press.

Woodward, H., Rowland, F., McKnight, C., Pritchett, C. ve Meadows, J. (1998). Café Jus: an electronic journals User Survey. Journal of Digital Information, 1 (3). 25 Mayıs 2005 tarihinde http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles /v01/i03/Woodward/ adresinden erişildi.

Woodward, H., Rowland, F., McKnight, C. ve Pritchett, C. (1997). Electronic journals: myths and realities. Library Management, 18 (3): 155-162. 22 Haziran 2005 tarihinde Emerald veri tabanından erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item