Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme.

Tonta, Yaşar and Al, Umut Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme., 2007 . In Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler, Ankara (Turkey), 24-26 October 2007. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Tonta-Al-cdmb-degerlendirme.pdf

Download (587kB) | Preview

English abstract

The Turkish National Library has recently published the Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999 (BARE) on CD-ROM. BARE is the most comprehensive bibliography that indexes the articles contained in Turkish journals received by the Library through “legal depot”. It contains bibliographic information on a total of 566,627 articles that appeared in 4,418 Turkish journals and periodicals. This paper critically reviews the Bibliography on the basis of its user interface, database design and data quality. Human-computer interaction (HCI) issues and the usability criteria seem to have not been taken into account when designing the user interface of the BARE CD-ROM. The user interface is not intuitive. It appears that a comprehensive systems analysis study was not carried out before designing the database and the principles of database management design seem to have been ignored. Bibliographic data listed in the printed copies of the Bibliography was simply transferred to a flat table, which resulted in data redundancy and waste of space. Boolean searches cannot be performed on author and article titles. Nine percent of the records contained errors in article and journal titles as well as authors’ names. Used through the web site of the Turkish National Library, the Bibliography and its interface should be redesigned and improved, and the functions of the search engine should be increased.

Turkish abstract

Millî Kütüphane 2001’de Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 (CDMB) adlı bir CD-ROM yayımlamıştır. CDMB derleme yoluyla Millî Kütüphane’ye gönderilen dergilerdeki makalelerin dizinlendiği en kapsamlı kaynakçadır. CDMB, 1923 ile 1999 yılları arasında Türkiye’de çıkarılan 4418 dergide yayımlanan 566.627 makale hakkında bibliyografik bilgi içermektedir. Bu çalışmada CDMB CD-ROM’u kullanıcı arayüzü, veri tabanı tasarımı ve veri kalitesi açısından değerlendirilmektedir. CDMB kullanıcı arayüzü insan-bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik ölçütleri dikkate alınmadan tasarlanmıştır. Arayüzün kullanımı sezgisel değildir. CDMB veri tabanı kapsamlı bir sistem analizi yapılmadan ve bazı temel veri tabanı tasarım ilkeleri dikkate alınmadan geliştirilmiştir. Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nın basılı kopyasında yer alan veriler tek bir düz tabloya aktarılmıştır. Bu durum veri tekrarına ve makalelerin bibliyografik bilgilerini girmek için ayrılan bazı alanların önemli bir kısmının boş kalmasına yol açmıştır. Yazar ve makale adları üzerinde Boole işleçleri kullanılarak arama yapılamamaktadır. Kayıtların %9’unda makale, dergi ve yazar adları hatalı girilmiştir. Halen Millî Kütüphane’nin web sayfası aracılığıyla kullanıma açık olan CDMB veri tabanı yeniden tasarlanmalı, arama motorunun işlevleri artırılmalı ve kullanıcı arayüzü kullanılabilirlik ilkeleri dikkate alınarak iyileştirilmelidir.

Item type: Conference paper
Keywords: Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999, kullanıcı arayüzü, veri tabanı tasarımı, veri kalitesi; Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999, user interface, database design, data quality
Subjects: B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 08 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/10634

References

Atılgan, D. (2005). Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları. 19 Kasım 2006 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00005677/01/bilgininoragnizasyonu.pdf adresinden erişildi.

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999. (2001). [CD-ROM]. Ankara: Nüvis.

Elmasri, R. ve Navathe, S.B. (1989). Fundamentals of database systems. Redwood City, CA: Benjamin/Cummings.

Gürses, E.A. (2006). Kütüphane web sitelerinde kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik ilkelerine dayalı tasarım. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaygusuz, A. (1998). Türkiye’de derleme hizmetleri. 50. kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) Sempozyum (Bildiriler) 19-21 Haziran 1996 Millî Kütüphane, Ankara içinde (s. 46-51). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Keseroğlu, H.S. (Haz.). (2006). Akıl ve yürek: Jale Baysal ile söyleşi. İstanbul: Mephisto.

Kroenke, D.M. (2004). Database processing: Fundamentals, design & implementation (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Polat, C. (1999). Başlangıcından bugüne ülkemizde derleme çalışmaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 20 Aralık 2006 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00007275/01/MA_These.pdf adresinden erişildi.

Shneiderman, B. (1986). Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction. Reading, MA: Addison-Wesley.

Shneiderman, B. (2002). Leonardo’s laptop: Human needs and the new computing technologies. Cambridge, MA: MIT Press.

Tavacı, Y. (1998). Derleme bilincinin yaygınlaştırılması. 50. kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) Sempozyum (Bildiriler) 19-21 Haziran 1996 Millî Kütüphane, Ankara içinde (s. 233-236). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Tonta, Y. (1995). Bilgi erişim sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, 9, 302-314.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item