Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme

Tonta, Yaşar and Al, Umut Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme., 2007 . In Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler, Ankara (Turkey), 24-26 October 2007. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Tonta-Al-türkçe_dergiler.pdf

Download (287kB) | Preview

English abstract

There are currently more than 2,000 journals published in Turkey. Yet studies dealing with articles published in Turkish journals are scarce. This paper provides descriptive data on approximately 518,000 articles that appeared in 2,509 Turkish journals published between 1923 and 1999. Data comes from the Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999 that was recently published by the Turkish National Library. Two thirds of the articles were on technology and social sciences. Articles in medicine constituted one fifth of all articles followed by economics (12.5%) and agriculture (6.1%). An overwhelming majority of articles were authored by a single author. One tenth of all articles appeared in ten journals. Findings can be used to develop library collection management policies for Turkish journals.

Turkish abstract

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de halen 2000’den fazla dergi yayımlanmaktadır. Ancak Türkçe dergilerde çıkan makalelerin incelendiği çalışmalara pek rastlanmamaktadır. Bu bildiride 1923-1999 yılları arasında yayımlanan 2509 Türkçe dergide yer alan yaklaşık 518 bin makale hakkında tanımlayıcı bilgiler verilmektedir. Veriler Millî Kütüphane tarafından CD-ROM olarak yayımlanan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 (CDMB) adlı kaynaktan sağlanmıştır. Yayımlanan makalelerin üçte ikisi teknoloji ve sosyal bilimler konularındadır. Tıp konulu makaleler bütün makalelerin beşte birini, ekonomi %12,5’ini, tarım %6,1’ini oluşturmaktadır. Makalelerin büyük bir çoğunluğu tek yazarlıdır. Bütün makalelerin onda biri en çok makale yayımlanan ilk on dergide çıkmıştır. Bu bulgular kütüphanelerde Türkçe dergiler için koleksiyon yönetim politikası geliştirilmesinde kullanılabilir.

Item type: Conference paper
Keywords: Türkçe süreli yayınlar, Türkçe makaleler, koleksiyon yönetimi, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999; Turkish journals, Turkish articles, collection management, Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 21 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/10635

References

Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57, 1011-1022.

Alpay, M. (1976). Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Anglo-American Cataloguing Rules (2nd ed.). (2002). Chicago: American Library Association.

Bayrak, M.O. (1994). Türkiye’de gazeteler ve dergiler sözlüğü (1831-1993). İstanbul: Küll.

Bilar, E. (2006). Edirne’nin basın-yayın tarihi (1361-2006) (2 cilt). Edirne: Edirne Valiliği Yayınları.

Devlet İstatistik Enstitüsü. (2000). Türkiye istatistik yıllığı 1999. Ankara: DİE.

Devlet İstatistik Enstitüsü. (2002). Türkiye istatistik yıllığı 2001. Ankara: DİE.

Duman, H. (Haz.). (1986). İstanbul kütüphaneleri arap harfli süreli yayınlar toplu kataloğu 1828-1928. İstanbul: IRCICA.

Duman, H. (Haz.). (2000). Osmanlı-Türk süreli yayınları ve gazeteleri (1828-1928). Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.

Garfield, E. (1991). A citationist perspective on science in Turkey. Tıp alanında bilimsel yayınlar sempozyumu (Symposium on scientific publications in medical sciences) içinde (s. 8-40). Ankara: TÜBİTAK.

Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Yurtsever, E. (2002). Turkey’s output in social science publications: 1970-1999. Scientometrics, 55(1), 71-84.

Günyol, V. (1986). Sanat ve edebiyat dergileri. İstanbul: Alan.

Karakaşlı, K. (2001, Ağustos). Gazetelerin satır aralarında. Görüş, 66-69.

Kayar, R. (1994). Cumhuriyet dönemi (1928-1994) tıp dergilerimizin kısaltılmış isim indeksi ve analizi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 4(1-2-3), 69-77.

Kazancıgil, A. ve Solok, V. (1981). Türk tıp dergileri ve süreli yayınları üzerine analitik bir inceleme (1949-1981). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 373-382.

Koloğlu, O. (1987). Süreli yayınların bilim fikri ve kurumlarının oluşmasına katkısı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Kozak, N. (1999a). Türkiye akademik dergiler rehberi. Ankara: Özcan Ofset.

Kozak, N. (1999b). Türkiye’de yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerinde bir araştırma. Ö. Bayram ve diğerleri (Yay. haz.), Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını. . . Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 467-492). Ankara: TKD.

Kozak, N. (2001). Sağlık, sosyal ve teknik bilimler alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 15, 296-310.

Kozak, N. (2003a). Türkiye akademik dergiler rehberi-2002. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, N. (2003b). Türkiye’deki akademik dergiler: “Türkiye Akademik Dergiler Araştırması”nın 1997/1998 ve 2002 dönemlerindeki uygulamalarından elde edilen veriler üzerine bir inceleme. O. Yılmaz (Yay. haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (28 Mart 2003, Ankara) içinde (s. 71-94). Ankara: TÜBİTAK.

Kutluk, T. ve Yarış, Y. (1996). Türkiye tıp dergileri kataloğu. Ankara: Türk Tabipler Birliği.

Küyük, A. (2003). Türkiye’de yayınlanan sağlık bilimleri dergilerinin sayısal analizi. O. Yılmaz (Yay. haz.), Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (28 Mart 2003, Ankara) içinde (s. 57-70). Ankara: TÜBİTAK.

Önal, H.İ. (2006). Türkiye’de basımcılık ve yayıncılığın bilgi hizmetlerine etkisi: Tarihsel araştırma. Bilgi Dünyası, 7, 1-22.

Özkan, O. (1982). Sağlık kültürü ve basın-yayın. I. Milli Kültür Şûrası 23-27 Ekim 1982 Kurum Temsilcisi Bildirileri Kişisel Bildiri Özetleri ve Metinleri (1.10.1982 İtibariyle) içinde (s. 1-27). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Şimşek, H. (2001). XIX. Yüzyıl çocuk dergiciliği ve eğitsel işlevleri üzerine. Milli Eğitim Dergisi, 151. 13 Ekim 2006 tarihinde http://yayim.web.gov.tr/yayimlar/151/simsek.htm adresinden erişildi.

Tonta, Y. (2000). Contribution of Turkish researchers to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 48(1), 71-84.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(1), 84-94.

Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye’nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12(40), 67-75.

Türkiye’de süreli yayınlar. (1990). Ankara: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

Uzun, A. (1998). A scientometric profile of social sciences research in Turkey. International Information and Library Review, 30, 169-184.

Yılmaz, B. (2001). Türkiye’de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Cumhuriyet Kitap, 603 (13 Ekim 2001), 12-13.

Yılmaz, O. (Ed.). (2003). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, (28 Mart 2003, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yılmaz, O. (Ed.). (2004). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, (28 Mayıs 2004, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yılmaz, O. (Ed.). (2005). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, – 2005: 3. Ulusal Sempozyum, (8-9 Nisan 2005, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2001). Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde (SSCI) Türkiye: 1970-1999. Ankara: TÜBA.

Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2002). Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye’nin uluslararası atıf dizinindeki yeri: 1973-1999. Ankara: TÜBA.

Yükseköğretim Kurulu. (2006a). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi (taslak rapor). Ankara. 4 Aralık 2006 tarihinde http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/turkiyeninyuksekogretimstratejisi.pdf adresinden erişildi.

Yükseköğretim Kurulu. (2006b). Üniversiteler. 31 Ağustos 2006 tarihinde http://www.yok.gov.tr/universiteler/universiteler.htm adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item