Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων απο ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Μάλλιαρη, Αφροδίτη Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων απο ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab022.pdf

Download (343kB) | Preview

English abstract

The libraries as live organisms with objectives, results but also evaluations are able to use statistics as a tool of measurement of efficiency and effectiveness. Until now use of statistics from the libraries in Greece and in international level is focused mainly in the analysis of quantitative variables and belongs in the monodimensional or two-dimensional analysis. With the present work we appear a new model of statistical treatment and analysis of data emanating from the area of academic libraries proposing new, for the libraries' data, methods of multidimensional statistical analysis qualitative and quantitative variables. Methods, as the element's analysis of equivalences and the classification at serial hierarchy, were applied in data emanating from the users' searches in opac in an academic library. The results of methods are presented with the form of determining level and with the tree-structure form and the conclusions that were exported are reported in the behavior of users toward OPAC and in the operation of the catalogue.

Greek abstract

Οι βιβλιοθήκες ως ζωντανοί οργανισμοί με στόχους, αποτελέσματα αλλά και αξιο­λογήσεις δύνανται να χρησιμοποιούν τη στατιστική ως ένα εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. Η έως τώρα χρήση της στατιστικής από τις βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο εστιά­ζεται στην ανάλυση ποσοτικών κατά κύριο λόγο μεταβλητών και ανήκει στη μονοδιάστατη ή δισδιάστατη ανάλυση. Με την παρούσα εργασία προβάλλουμε ένα νέο μοντέλο στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων προερχόμενων από το χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προτείνοντας νέες για τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών. Μέθοδοι, όπως η παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών και η ταξινόμηση κατ’ αύξουσα ιεραρχία, εφαρμόστηκαν σε δεδομένα προερχόμενα από τις αναζητήσεις χρηστών στον opac μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Τα αποτελέσματα των μεθόδων εμφανίζονται με τη μορφή παραγοντικού επιπέδου και με τη μορφή δενδρογράμματος και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν αναφέρονται τόσο στη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στον κατάλογο όσο και στη λειτουργία του ίδιου του καταλόγου.

Item type: Conference paper
Keywords: Στατιστική, Βιβλιοθηκονομία, Στατιστική μεθοδολογία, Βιβλιογραφική εκπαίδευση, Ανάγκες χρηστών, Ανάκτηση πληροφορίας, Αξιολόγηση υπηρεσιών, Εκπαίδευση χρηστών, Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Έρευνα ικανοποίησης χρηστών, Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, Ποιοτική έρευνα, Χρηστικότητα συστημάτων, Αυτοματοποιημένος κατάλογος. Statistics, Library and Information Science (LIS), Statistical methodology, Bibliographic instruction, User needs, Information retrieval, Evaluate services, Users' training, Greek academic libraries, Patron satisfaction survey, Electronic catalogues, Qualitative research, Usability assessment, OPAC.
Subjects: B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
L. Information technology and library technology > LM. Automatic text retrieval.
H. Information sources, supports, channels. > HM. OPACs.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
L. Information technology and library technology > LQ. Library automation systems.
B. Information use and sociology of information
L. Information technology and library technology > LR. OPAC systems.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
L. Information technology and library technology > LS. Search engines.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 22 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10723

References

Anne Ciliberti [et.al] “Empty Handed ?: a material availability study and transaction log analysis verification”. The Journal of Academic Librarianship 24 no 4 (1998) 282-289.

Deborah D. Blecic [et.al], ”Using Transaction Log Analysis to Improve OPAC Retrieval Results”. College & Research Libraries 59 no 1 (1998) 39-50.

Bernard J. Jansen, Amanda Spink and Tefko Saracevic, “Real life, Real Users, and Real Needs: a study and analysis of user queries on the web”. Information Processing & Management 36 no 2 (2000) 207-227.

Bonnie Macewan, “Understanding Users’ Needs and Making Collections Choices”. Library Collections, Acquisitions and Technical Services 23 no 3 (1999) 315- 320.

Malika Mahoui and Sally Jo Cunningham, “A Comparative Transaction Log Analysis of Two Computing Collections”. Lecture Notes in Computer Science 1293 (2000) 418-423.

M.S. Sridhar, “OPAC vs Card Catalogue: a comparative study of user behaviour”. The Electronic Library 22 no 2 (2004) 175-183.

Thomas A Peters, “When Smart People Fail: an analysis of the transaction log of an online public access catalog”. The Journal of Academic Librarianship 15 no 5 (1989) 267-273.

“Using Transaction Logs Analysis for Library Management Information”. Library

administration and management 10 (1996) 20-25.

Steve Jones [et.al.], “A Transaction Log Analysis of a Digital Library”. Human –Computer Interaction for DigitalLibraries 3 (2000) 152-169.

Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης, Δημιουργία Λογισμικού για την Κατάρτιση Φερέγγυου Χαρτοφυλακίου με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 1996.

Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα, 2001?.

A. Mάλλιαρη, «Η Εικόνα των Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως Προκύπτει από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τους», Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια: πρακτικά, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2003. Επιμ. Σοφία Π. Γρηγοριάδου. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2004, 409-419. Αναρτημένη εργασία.

«Ανάκτηση Πληροφοριών από τον Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ακαδημαϊκής

Βιβλιοθήκης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 4(2004): 123-135.

Ανάκτηση πληροφοριών από αυτοματοποιημένα συστήματα ακαδημαϊκών

βιβλιοθηκών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2005.

Α. Μάλλιαρη και Γ. Παπαδημητρίου, «Ταξινόμηση των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής: συμβολή της στατιστικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας, 8-11 Μαΐου2002, Ιωάννινα. Επιμ. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ιωάννινα: Πανεπιστημιακό τυπογραφείο, 2002, 435-442.

Γ. Παπαδημητρίου και Γ. Αθανασίου, «Η Συμπληρωματικότητα της AFC με την CAH». Τετράδια ανάλυσης δεδομένων 3 (2003) 41-52.

Γιάννης Παπαδημητρίου, Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1994.

Περιγραφική Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001.

«Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 1 (2002) 5-11.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item