Μοντέλο λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : εικονικά περιβαλλοντα στην υπηρεσία των χρηστών-εκπαιδευομένων

Αράχωβα, Αντωνία and Καπιδάκης, Σαράντος Μοντέλο λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : εικονικά περιβαλλοντα στην υπηρεσία των χρηστών-εκπαιδευομένων., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab026.pdf

Download (338kB) | Preview

English abstract

The transformation of collections of traditional academic library in digital or simulated placed the librarian front new occasions and challenges. The internet and specifically the world web lent in the librarian a new role in the management of information with better and more suitable ways. Because his dynamic characteristics as the division, the heterogeneity, the collaboration and architecture, the web brought revolutionary changes in the information access opening new prospects as the academic pictorial libraries that they help in the more effective recuperation and diffusion of knowledge. How would be supposed the academic libraries to see their future in the discovery of information and knowledge services? In the place of existing limited frame that forces the users to visit various scattered sources, the libraries will provide a simulated service of alter-activity with incomparable content and broadness in each type and form of familiar academic content. The academic libraries in this collaborative frame contribute decisive in the creation of open network of distance learning that will offer a alternative solution in the running lists of search engines. This statement presents a model that it helps in the benefit of distance learning in real time in removed users via the facilitations of simulated environment.

Greek abstract

Η μετατροπή των συλλογών της παραδοσιακής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης σε ψηφιακές ή εικονικές έθεσε το βιβλιοθηκονόμο ενώπιον νέων ευκαιριών και προκλήσεων. Το διαδίκτυο και ειδικά ο παγκόσμιος ιστός προσέδωσε στο βιβλιοθηκονόμο ένα νέο ρόλο στη διαχείριση της πληροφορίας με καλύτερους και καταλληλότερους τρόπους. Λόγω των δυναμικών του χαρακτηριστικών όπως η διαμοίραση, η ετερογένεια, η συνεργασιμότητα και η αρχιτεκτονική, ο ιστός έφερε επαναστατικές αλλαγές στην πρόσβαση στην πληροφορία ανοίγοντας καινούργιες προοπτικές όπως οι ακαδημαϊκές εικονικές βιβλιοθήκες που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη ανάκτηση και διάχυση της γνώσης. Πώς θα έπρεπε οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να βλέπουν το μέλλον τους στην ανακάλυψη υπηρεσιών πληροφόρησης και γνώσης; Στη θέση του υπάρχοντος περιορισμένου πλαισίου που εξαναγκάζει τους χρήστες να επισκέπτονται ποικίλες διασκορπισμένες πηγές, οι βιβλιοθήκες θα παρέχουν μία εικονική υπηρεσία αλληλόδρασης με απαράμιλλη περιεκτικότητα και ευρύτητα σε κάθε τύπο και μορφή συγγενούς ακαδημαϊκού περιεχομένου. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε ένα τέτοιο συνεργατικό πλαίσιο συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ανοιχτού δικτύου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση στους τρέχοντες καταλόγους μηχανών αναζήτησης. Η ανακοίνωση παρουσιάζει ένα μοντέλο που βοηθά στην παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω των διευκολύνσεων του εικονικού περιβάλλοντος.

Item type: Conference paper
Keywords: Βιβλιοθηκονόμοι, Διαδίκτυο, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ανάγκες χρηστών, Ανάκτηση πληροφορίας, Ανοιχτές βιβλιοθήκες, Ανοιχτή πρόσβαση, Διά βίου μάθηση, Εκπαίδευση από απόσταση, Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, Επιστημονική επικοινωνία, Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, Διαρκής επιμόρφωση, Συστήματα πληροφόρησης, Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης, Υπηρεσίες πληροφόρησης, Ψηφιακές βιβλιοθήκες. My Library, Librarians, Internet, Academic libraries, User needs, Information retrieval, Open libraries, Open access, Lifelong learning, Distance learning, Greek higher education system, Scholarly communication, Electronic libraries, Continuing training, Information systems, Electronic reference service, Reference services, Digital libraries
Subjects: I. Information treatment for information services > IJ. Reference work.
B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 04 Dec 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10735

References

- American Library Association (1998). Information power: Building partnerships for learning. Chicago: American Library Association. Association of College & Research Libraries. Information literacy. Available Online: http://www.ala.org/acrl Accessed July 10, 2005.

- Balas, Janet I. (2003). Is the Reference Librarian Real or Virtual? Computers in Libraries, 23, 48-51.

- Bargellini, Maria Laura (2002). The Role of the Library in a New Learning Scenario. The Electronic Library, 19 (3), 152-157.

- Basch, Reva, (2002). The Internet and the Future of Reference Librarians Available Online: http://www.highlandpark.org/RLA/basch/ Accessed June 4, 2005.

- Coffman, S. (2001). Distance Education and Virtual Reference: Where are we Headed? Computers in Libraries, 21(4), 56-70.

- European Parliament (October 1998) The role of libraries in modern societies [Διαθέσιμο στο www.cordis.lu/libraries/en/reportrole.html].

- Fridén, Kersten (2002) “The librarian as a teacher: experiences from a problem-based setting”, Health Libraries Review, 13 pp.25-34.

- OCLC Institute.(2002). Creating a New Reference Librarianship. Available online: http://www.oclc.org/institute/courses/CreatingANew ReferenceLibrarianship.htm Accessed March 18, 2005.

- Rader, Hannelore B. (2003) “Educating students for the information age: the role of the librarian”, Reference Services Review, 25 (2) pp.48-59.

- Richardson, J. (2000). Ask a Librarian – Electronic Reference Services: the importance of corporate culture, communication and service attitude. LASIE, 32(4), 234-256.

- Robinson, B. (2002). E-learning aimed at librarians. Available online: http://www.fcw. com/geb/articles. Accessed July 23, 2005.

- Romiszowski, A. J. (1997) Web-based distance learning and teaching: Revolutionary invention or reaction to necessity. In B. Khan (Ed.), Web-based instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, pp. 25-40.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item