Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση της γνώσης : μελέτη περίπτωσης σε μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

Ζαπουνίδου, Σοφία Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση της γνώσης : μελέτη περίπτωσης σε μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab033.pdf

Download (346kB) | Preview

English abstract

The appreciation of “institutional memory” in establishing the organization’s future necessitates the application of processes that seek to discover, capture and articulate the knowledge and experience available to its environment. This new approach in management, known as Knowledge Management (KM), is knowledge-centred recognizing both knowledge and people possessing it as basic institutional assets. People along with KM processes and technological tools constitute the three main parameters of a KM strategy. This presentation focuses on the third parameter and explores the possibility of implementing in academic library environment KM programmes based on ontologies. The development of a KM programme presupposes the existence of a knowledge map, an infrastructure that supports both the KM processes applied by an organization and the technological tools that enable them. This paper, not only does it investigate the way ontologies – as means of recording knowledge in a machine understandable format - can be exploited during the task of mapping the knowledge of an academic library, but it also exhibits the potential of the resultant knowledge map in supporting the whole KM effort.

Greek abstract

Η διαπίστωση ότι η “μνήμη” ενός οργανισμού είναι υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση του μέλλοντός του, επιβάλλει στο φορέα την εφαρμογή διαδικασιών ανακάλυψης, σύλληψης και έκφρασης της διαθέσιμης στο περιβάλλον του γνώσης και εμπειρίας. Η προσέγγιση αυτή στη διοίκηση οργανισμών, γνωστή και ως Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), χαρακτηρίζεται από την αντιμετώπιση της γνώσης –και κατά συνέπεια και των ανθρώπων που την κατέχουν- ως βασικό πόρο ενός φορέα. Ο ανθρώπινος παράγοντας μαζί με τις διαδικασίες Διαχείρισης Γνώσης (ΔΓ) και τα τεχνολογικά εργαλεία αποτελούν τις τρεις κύριες παραμέτρους μιας στρατηγικής ΔΓ. Η παρουσίαση αυτή εστιάζοντας στην τρίτη παράμετρο διερευνά τη δυνατότητα υλοποίησης στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προγραμμάτων ΔΓ που να βασίζονται σε οντολογίες. Η ανάπτυξη ενός προγράμματος ΔΓ προϋποθέτει την ύπαρξη ενός χάρτη γνώσης (Knowledge Map), μιας υποδομής, στην οποία στηρίζονται τόσο οι διαδικασίες διαχείρισης γνώσης που εφαρμόζει ένας οργανισμός, όσο και τα τεχνολογικά εργαλεία που τις υποστηρίζουν. Η παρούσα εργασία εξετάζει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι οντολογίες, ως μέσο αποτύπωσης γνώσης σε μορφή κατανοητή από τους Η/Υ, κατά τη χαρτογράφηση της γνώσης μίας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, καθώς και πώς ο σημασιολογικός χάρτης γνώσης που προκύπτει μπορεί να ενδυναμώσει συνολικά την προσπάθεια διαχείρισης της γνώσης που έχει εντοπιστεί.

Item type: Conference paper
Keywords: Οντολογίες, Σημασιολογικός Ιστός, Διαχείριση Γνώσης, Χαρτογράφηση Γνώσης, Χάρτης Γνώσης, Ontologies, Semantic Web, Knowledge Management, Knowledge Mapping, Knowledge Map
Subjects: I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
Depositing user: Sofia Zapounidou
Date deposited: 01 Feb 2008
Last modified: 08 Jan 2018 16:41
URI: http://hdl.handle.net/10760/10753

References

- Bargent, Jason. “How to Build an Effective Knowledge Map”, E-ProMagazine (May 2002), 1 [τεκμήριο pdf, URL:

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/How_To_Build_an_Effective_K_Map.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 10.09.2005].

- Benjamins, V. Richard, Dieter Fensel και Asuncion Gomez Perez. “Knowledge Management through Ontologies”, Proceedings of the Second International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM'98) Basel Switzerland October 1998 [τεκμήριο pdf, URL: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-13/paper5.ps, ημερομηνία πρόσβασης: 13.09.2005].

- Chowdhury, Sudatta και G.G. Chowdhury. Using DDC to create a visual knowledge map as an aid to online information retrieval, University of Strathclyde [τεκμήριο pdf, URL: http://www.cis.strath.ac.uk/research/publications/papers/strath_cis_ publication_333.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 18.05.2005].

- Grey, Denham. “Knowledge Mapping: A Practical Overview”, March 1999 [τεκμήριο www, URL: http://www.smithweaversmith.com/knowledg2.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 18.05.2005].

- Gruber, Thomas R. “Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing”, Technical Report KSL 93-04, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University, 1993 [τεκμήριο pdf, URL: http://www.cise.ufl.edu/~jhammer/classes/6930/XML -FA02/papers/gruber93ontology.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 27.07.2004].

- Heflin, Jeff. “OWL Web Ontology Language: Use Cases and Requirements”, W3C Recommendation, 10 February 2004 [τεκμήριο www, URL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-webont-req-20040210/, ημερομηνία πρόσβασης: 10.05.2005].

- Henczel, S. “The Information Audit as a First Step towards Effective Knowledge Management: An Opportunity for the Special Librarian”, Global 2000 Worldwide Conference on Special Librarianship, October 16-19 2000, 213 [τεκμήριο pdf, URL: http://www.fh-potsdam.de/%7EIFLA/INSPEL/00-3hesu.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 10.05.2005].

- Jasper, Robert και Mike Uschold. “A Framework for Understanding and Classifying Ontology Applications”, Twelfth Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling and Management, October 16-21 1999 [τεκμήριο pdf, URL:

http://sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/ Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 20.10.2003].

- Kinsey Goman, Carol. “Five reasons people don't tell what they know”, Knowledge Management (June 2002) [τεκμήριο pdf, URL:

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Five_Reasons_People_Dont_Tell_What_Th ey_Know.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 25.08.2005].

- Maponya, Pearl M. “Knowledge management practices in academic libraries: a case study of the University of Natal, Pietermaritzburg Libraries”, 2004 [τεκμήριο pdf, URL: http://www.ukzn.ac.za/department/data/leap_scecsalpaper.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 01.09.2005].

- Marcum, James W. “Visions: The academic Library in 2012”, D-Lib Magazine (May 2003) [τεκμήριο www, URL: http://www.dlib.org/dlib/may03/marcum/05marcum.html, ημερομηνία πρόσβασης: 01.09.2005].

- Metamodel.com. “What are the differences between a vocabulary, a taxonomy, a thesaurus, an ontology, and a meta-model?”, 2003 [τεκμήριο www, URL: http://www.metamodel.com/ article.php?story=20030115211223271, ημερομηνία πρόσβασης: 10.10.2003].

- Reamy, Tom. “Knowledge Maps: an intellectual infrastructure for KM”, Knowledge Management (September 2001) [τεκμήριο doc, URL:

http://www.kapsgroup.com/presentations/Building%20a%20Knowledge%20Map.doc, ημε-ρομηνία πρόσβασης: 30.12.2004].

- Santosus, Megan και Jon Surmacz. “The ABCs of Knowledge Management”, Knowledge Management Research Center – CIO, 23 May 2001 [τεκμήριο www, URL: http://www.cio.com/research/knowledge/edit/kmabcs.html, ημερομηνία πρόσβασης: 14.05.2005].

- TopQuadrant.com. “Ontology: Definitions, Capabilities and Architecture” [τεκμήριο www, URL: http://www.topquadrant.com/tq_ontology_modeling.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 01.09.2005].

- Tuomi, Ilkka. “The Future of Knowledge Management”, Lifelong Learning in Europe (LlinE) vol VII, issue 2/2002 [τεκμήριο www, URL:

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Future_of_KM.pdf, ημερομηνία πρόσβα-σης: 25.08.2005].

- University of North Carolina. “Knowledge Management. About Knowledge Mapping: definition, examples, benefits and ideas” [τεκμήριο www, URL: http://www.unc.edu/atn/knowledge_management/projects/knowledgemap/about.html, ημερομηνία πρόσβασης 18.05.2005].

- University of North Carolina. “Knowledge Management: The Knowledge Map” [τεκμήριο www, URL: http://www.unc.edu/atn/knowledge_management/projects/knowledgemap/, ημερομηνία πρόσβασης 18.05.2005].

- Wen, Shixing. “Implementing Knowledge Management in Academic Libraries: A Pragmatic Approach”, Proceedings of the 3rd China-US Library Conference, Shangai China, 22-25 March 2005 [τεκμήριο www, URL: http://www.white-clouds.com/iclc/cliej/cl19wen.htm, ημερομηνία πρόσβασης 01.09.2005].

- Zack, Michael H. “Developing a Knowledge Strategy”, California Management Review Vol. 41, No. 3 (Spring 1999) [τεκμήριο www, URL:

http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm, ημερομηνία πρόσβασης 18.05.2005].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item