Θεωρητικό πλαίσιο για τη διοίκηση δημόσιων υβριδικών βιβλιοθηκών

Κωσταγιόλας, Πέτρος and Παπαδάκης, Ιωάννης Θεωρητικό πλαίσιο για τη διοίκηση δημόσιων υβριδικών βιβλιοθηκών., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab045.pdf

Download (180kB) | Preview

English abstract

In the article is presented a theoretical frame for the public sector based in triptych a) user, b) quality g) modern approaches of administration. The article aims in the benefit of directions for the incorporation in the strategies and in the administrative operations of organisms of public sector, information related with the quality of provided services and with the expectations of users. The emanating, from the users, information constitutes important operational parameter for the improvement of provided services. The previous theoretical frame is specialized in the administration of public hybrid libraries. The analysis includes aspects as a) presentation of teams of parameters for the conduct of measurements by referring the expectations of users and the quality of services, b) use of new information technologies for the pumping of information from the users and the configuration of services adapted in the needs of users and g) systems of quality administration. The application modern and directed in the users of administration practices in the public hybrid libraries strengthens globally their role as organisms of knowledge management in the current societies.

Greek abstract

Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για το δημόσιο τομέα βασισμένο στο τρίπτυχο α) χρήστης, β) ποιότητα γ) σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης. Το άρθρο στοχεύει στην παροχή κατευθύνσεων για την ενσωμάτωση στις στρατηγικές και στις διοικητικές λειτουργίες των οργανισμών του δημόσιου τομέα, πληροφοριών σχετιζόμενων με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με τις προσδοκίες των χρηστών. Η προερχόμενη από τους χρήστες πληροφορία αποτελεί σημαντική επιχειρησιακή παράμετρο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο εξειδικεύεται στη διοίκηση δημόσιων υβριδικών βιβλιοθηκών. Η ανάλυση συμπεριλαμβάνει πτυχές όπως α) παρουσίαση ομάδων παραμέτρων για την διεξαγωγή μετρήσεων αναφορικά με τις προσδοκίες των χρηστών και την ποιότητα των υπηρεσιών, β) χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορικής για την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες και τη διαμόρφωση υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών και γ) συστήματα διοίκησης της ποιότητας. Η εφαρμογή σύγχρονων και προσανατολισμένων στους χρήστες πρακτικών διοίκησης στις δημόσιες υβριδικές βιβλιοθήκες ενισχύει συνολικά το ρόλο τους ως οργανισμούς διαχείρισης της γνώσης στις σημερινές κοινωνίες.

Item type: Conference paper
Keywords: Διοίκηση προσδοκιών, Αξιολόγηση υπηρεσιών, Διοίκηση βιβλιοθηκών, Υβριδικές βιβλιοθήκες, Expectations management, Evaluate services, Library management, Hybrid libraries.
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
F. Management.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 14 Jan 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10764

References

- Μπώκος Γ.Δ. (2001), Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Αθήνα: Παπασωτηρίου.

- Reeves C.A. & Bednar D.A. (1994), Defining Quality: Alternatives and Implications, The Academy of Management Review, Vol. 19 No 3, pp. 419-445.

- Χλωμούδης, Κ., Κωσταγιόλας, Π. (2004), Σύγχρονες Βιβλιοθήκες –Τράπεζες Πληροφοριών: οργάνωση και νέες τάσεις, Αθήνα: J&J Hellas Publishing


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item