Διασυνοριακή συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : Σέρρες–Φιλιππούπολη

Θεοδωρίδου, Λίλα and Δαυίδ, Κώστας Διασυνοριακή συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : Σέρρες–Φιλιππούπολη., 2007 . In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 1-3 Οκτωβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
serres_16th.pdf

Download (423kB) | Preview

English abstract

The cross-boundary collaboration between the libraries of Technological Institute of Serres and the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” is an initiative included in a wider collaboration programme between the above communities on the distance learning education in the fields of ICT and New Economy. The planning, coordination and management of a scientific and informative material exchange project amongst two academic libraries of different countries premised the communication in human resource as well as in technological infrastructure level. Statutory, organisational and spiritual rights issues as well as student teaching matters were brought up for discussion so as to find the optimum teaching practice with an ultimate target for the end users to be able to use equally the sources of the two collaborative libraries. The specific paper comes from the Greek side and contains comments on the experience gained out of implementing the above programme. Emphasis is given on the problem solving procedures as well as the promotion of the Library’s image as an educational tool on both academic communities. Adding this special activity on the current library work comprised a reason for an inner evaluation, reorganisation and preparation for supporting future activities as part of lifelong and distance learning education.

Greek abstract

Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών και της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Plovdiv “Paisii Hilendarski” αποτελεί επιμέρους δράση ενός ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων για την από απόσταση εκπαίδευση στους τομείς των ΤΠΕ και της Νέας Οικονομίας. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η διαχείριση ενός έργου ανταλλαγής επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού μεταξύ δύο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διαφορετικών κρατών προϋπόθετε την επικοινωνία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και τεχνολογικών υποδομών. Θεσμικά και οργανωτικά θέματα, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκπαιδευτικές πρακτικές τέθηκαν υπό εξέταση ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές με στόχο οι τελικοί χρήστες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ισότιμα τους πόρους των δύο συνεργαζομένων βιβλιοθηκών. Η εμπειρία από την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος σχολιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση από την ελληνική πλευρά. Έμφαση δίνεται στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων και στην προώθηση της εικόνας της βιβλιοθήκης ως εκπαιδευτικού εργαλείου και στις δύο εκπαιδευτικές κοινότητες. Η προσθήκη στις τρέχουσες εργασίες της βιβλιοθήκης αυτής της ιδιαίτερης δράσης, αποτέλεσε αιτία μιας εσωτερικής αποτίμησης και επαναδιοργάνωσης και την προετοιμασία για υποστήριξη στο μέλλον δράσεων δια βίου και απομακρυσμένης εκπαίδευσης.

Item type: Conference paper
Keywords: Ανθρώπινα και ιδεατά δίκτυα, συνεργατικές λειτουργίες και υπηρεσίες, ακαδημαϊκή βιβλιογραφική υποστήριξη, θεματική ανάλυση μαθημάτων, διασυνοριακή συνεργασία, διασυνοριακή εκπαίδευση, human and technological networks, academic bibliographic instruction, course analysis, trans-boundary cooperation, cross border education
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FA. Co-operation.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 07 Dec 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10769

References

[1] Eileen G.Abels, Marilyn Domas White, and Soojung Kim, «Developing Subject related Web Sites Collaboratively: The virtual Business Information Center», The Journal of Academic Librarianship, volume 33, number 1, pp. 27-40.

[2] Steven J.Bell and John D. Shank, «Linking the Library to courseware: a strategic alliance to improve learning outcomes», Library Issues 25, no 2 (2004): 1-4

[3] Marianne A. Buehler, «Where is the Library in the Course Management Software», Journal of Library Administration 41, no 1-2 (2004): 75-84.[4] Ολ. Διαμαντοπούλου, Ε. Σέμκου, «Θεματική Ανάλυσης Μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 7ο ΠΣΑΒ Πανεπιστήμιο Βόλου, 1999, σσ. 107-124.

[5] Fragidis Garyfallos, Paschaloudis Dimitrios, «E-Learning Opportunities in the Development of Cross-Border Educational Programmes», Proceedings of the 5th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIE), 30-31 August 2007, Rhodos Island, pp. 49-53

[6] M.Gerolimos, G. Papadourakis, M.Nikitakis, A.Sitas, Cataloging Conventional and Digital Objects: New Tools with Old Names or Old Names to new tools, Proceedings of the 5th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIE), 30-31 August 2007, Rhodos Island, pp. 169-176

[7] S. P. Gregoriadou, M-Ε Theodoridou, Ath. Kipourou, & E. Marandidou, “Τhe impact of European union programmes on the development of Serres Technological Education Institute (T.E.I) library”, Achleitner Herbert, Dimchev Alexander (eds), Proceedings of International Conference: Sofia 2004: Libraries, Globalization, and Cooperation, 3-5 November 2004

[8] Pamela Alexandra Jackson, «Integrating Information Literacy into Blackboard : Building Campus Partnerships for successful student learning», The Journal of Academic Librarianship, volume 33, number 4 (2007) 454-461.

[9] Ε. Kehris, D. Paschaloudis, C. David, M. Theodoridou, «Lab Assistant: A WebBased general purpose software for the development and administration of computer based laboratory sessions», Proceedings of the 3rd International Conference on New Horizons in Industry and Education (NHIE), TEI of Crete, 28-29 August 2003, pp. 326-334.

[10] Φ. Κολοβός, Στ. Παπαργύρη, Ελ.Τσανακτσίδου, «Ένα ηλεκτρονικό εκθετήριο για τις νέες προσκτήσεις βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 12ο ΠΣΑΒ, Σέρρες 2003, σσ. 157- 169.

[11] Φ.Τσιμπόγλου, Χρ. Παπαθεοδώρου, «Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής», 9ο Συνέδριο ΠΣΑΒ, ΕΜΠ 2000, σσ. 15-23.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item