Επιπτώσεις εφαρμογής ISO 9001:2000 στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κωσταγιόλας, Πέτρος and Κίτσιου, Μαρία Β. Επιπτώσεις εφαρμογής ISO 9001:2000 στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες., 2007 . In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 1-3 Οκτωβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Paper_Kostagiolas_kitsiou.pdf

Download (523kB) | Preview

English abstract

This work investigates and empirically assesses the current status of quality management systems implementation in the Greek academic libraries. More specifically, the main aim of this paper is the assessment of pitfalls and benefits of ISO 9001:2000 standard development, implementation and certification in the Greek academic libraries and information services. For that purpose, a. inferences and recommendations based on a national and international literature review for ISO 9001:2000 in academic libraries is provided, and b. an empirical research in regard to the effects of quality management system implementation in the Greek academic libraries is conducted. The empirical study was based on similar attempts for the Greek service sector. A questionnaire has been developed and distributed through electronic mail to the directors of the academic libraries within the spring of 2007. The open and closed questions that are included in the questionnaire express a. the reasons that may lead to a decision for ISO 9001:2000 standard implementation and, b. the expectations of academic libraries top management in regard to the effect of ISO 9001:2000 implementation in library operations and/or information service quality.

Greek abstract

Η διερεύνηση της ποιότητας αποτέλεσε κατά τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο έντονης επιστημονικής αναζήτησης στις υπηρεσίες πληροφόρησης. Αναλόγως παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ή/και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ωστόσο, στην χώρα μας, απουσιάζουν εμπειρικές έρευνες για τις επιπτώσεις εφαρμογής των προτύπων στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία της γνώσης είναι και η κοινωνία των οργανισμών, διότι η εξειδικευμένη γνώση δεν παράγει από μόνη της τίποτα, εάν δεν ενταχθεί σε ένα κοινό έργο. Οι προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας διαχρονικά σχετίζονται με την αμφισβήτηση και τη δημιουργικότητα σχετικά με την παραγωγή ιδεών. Το άρθρο αρχικά παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διοίκηση της ποιότητας, με εφαρμογή στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Στην συνέχεια, συσχετίζει τις προσεγγίσεις με τις αντιλήψεις των εργαζομένων. Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία από έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2007 μέσω της ανάπτυξης και διακίνησης ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, για την καταγραφή της αντίληψης στελεχών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σχετικά με α. την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO 9001:2000, β. τους λόγους, που ωθούν στην ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης της ποιότητας και γ. τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Item type: Conference paper
Keywords: Διασφάλιση ποιότητας, ISO 9000, πιστοποίηση, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εμπειρική διερεύνηση, quality assurance, ISO 9000, certification, academic libraries, empirical research
Subjects: B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
F. Management.
Depositing user: P.A. Kostagiolas
Date deposited: 05 Mar 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/11193

References

1. Ackoff, R.L. (1991), “Continuous Improvement-II”, Systems Practice, 4: 541-544.

2. Blixrud, J. C. (2001), “The Association of Research Libraries Statistics and Measurement Program: From descriptive data to performance measurement”. IN: 67th IFLA Council and General Conference. (http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/034-135e.pdf)

3. Brophy, P. (2001), “Assessing the performance of electronic library services: the EQUINOX project”, The New Review of Academic Librarianship, 7: 3-18.

4. Butterwick, Ν.Β. (1993), “Total Quality Management in the University Library”, Library Management, 14 (3): 28-31

5. Γεωργίου, Π. & Συνέλλη, Κ. (2006), “Σχεδιάζοντας ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2000 σε μια ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη”, Πρακτικά. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Παν/μιο Πατρών, 420-435.

6. Davies, J. E. (1997), “Management information about people: data protection issues for academic library managers”, Library Management, 18 (1): 42-52.

7. Δερβιτσιώτης, Κ. Ν. (2001), Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αθήνα: INTERBOOKS.

8. Derfert-Wolf, L., Górski M.M. & Marcinek M. (2005), “Quality of academic libraries – funding bodies, librarians and users perspective: A Common Project of Polish research libraries on comparable measures”, Proceedings. World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council. Libraries – A Voyage of Discovery, Oslo (http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm).

9. Drucker, F. P. (1995), Managing in a time of a great change, New York: Truman Talley Books/Dutton.

10. Ephrain, Ph. E. (2003), “The greening of libraries”, Library Management, 24 (3): 160-163.

11. Eustace, Cl. (2003), “A new perspective on the knowledge value chain”, Journal of Intellectual Capital, 4 (4): 588-596.

12. Fontana, Α. Ι. & Sardelli, A. (2005), “Managing quality in a national library : The case of the national central library of Florence, Italy”, Proceedings. World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council. Libraries – A Voyage of Discovery, Oslo. http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/o77e-Fontana_Sardelli.pdf

13. Gotzamani, K. D. & Tsiotras G. D. (2001), “An empirical study of the ISO 9000 standards’ contribution towards total quality management”, International Journal of Operations & Production Management, 21 (10): 1326 – 1342

14. Gotzamani, K. D. & Tsiotras, G. D. (2002), “The true motives behind ISO 9000 certification”, International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (2): 151–169.

15. Harris, M. & Harrington, J. H, (2000), “Service Quality in the knowledge age: huge opportunities for the twenty- first century”, Measuring Business Excellence, 4 (4): 31-36.

16. Jurow, S. & Barnard, S. (1993), Integrating total quality management in a library setting, Haworth Press, New York.

17. Κατσιρίκου, Α. (2004), «Το μέλλον των βιβλιοθηκών μέσα από τις συνεργασίες». Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 17: 19-21

18. Κυριλλίδου, Μ. (2005), “Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQual”, στο Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη της πληροφόρησης: Μελέτες προς τιμή του Γ. Μ. Κακούρη, επιμ. Ανέστη Σίτα και Χρήστου Παπατσικουράκη, (http://www.libqual.org/documents/admin/libqual_greek2004.pdf).

19. Kyrillidou, M. & Blixrud J. (1999) “Measuring the Changing Library Environment” in Developing Indicators 1996-97 and 1997-98 (Washington DC: Association of Research Libraries, 1999) (http://www.arl.org/stats/arlstat/context98.html).

20. Kyrillidou, M. & Persson, A. (2006), “The new library user in Sweden A LibQUAL+TM study at Lund University”, Performance Management and Metrics, 7 (1): 45-53.

21. Κωσταγιόλας, Πέτρος (2006), «Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες – υπηρεσίες πληροφόρησης: Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών», Τεκμήριον. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 6: 143-163.

22. Lagodimos, A. G., Dervitsiotis, K. N. & Kirkagaslis, S. E. (2005), “The Penetration of ISO 9000 Certification in Greek Industries”, Total Quality Management, 16 (4): 505–527.

23. Mπεχράκης, Θ. (1999), Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων. μέθοδοι και εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη.

24. Μπώκος, Γ. (1999), «Από τη "διάχυση" των λειτουργιών στην "ανασύνθεση" του ρόλου: Η Μελλοντική Θέση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Ερευνητική Διαδικασία». Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου, σ. 46-56, (http://eprints.rclis.org/archive/00010305/01/8psab009.pdf)

25. Nagata, H., Sato, Y., Gerrard, S., & Kytömäki, P. (2004), “The dimensions that construct the evaluation of service quality in academic libraries”, Performance Measurement and Metrics, 5 (2): 53-65.

26. Νικητάκης, Μ. & Σίτας, Αν. (1999), «Η ποιότητα ως αναγκαιότητα στις βιβλιοθήκες», Πρακτικά. 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος: Βιβλιοθήκη Παν/μίου Αιγαίου, 129-140 (http://eprints.rclis.org/archive/00005494/01/Nikitakis-Sitas-TQM.pdf)

27. O’ Farrell, J. (1998), “The ISO 11620 standard and library automated systems”, New Library World, 99 (1144): 254- 259

28. O’Neil, R. M. (1994), Total quality management in Libraries, Libraries Unlimited, Colorado.

29. Parasuraman A., Zeithaml, V. & Berry, L.L. (1988), “SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, 64: 12-37.

30. Parasuraman, A. (2004), “Assessing and improving service performance for maximum impact: insights from a two- decade- long research journey”, Performance Measurement and Metrics, 5 (2): 45- 52.

31. Πρεντάκη, Έ. (2004), «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης», 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

32. Rowley, J. (2005), “Making sense of the quality maze: perspectives for public and academic libraries”, Library Management, 26: 508-518.

33. Ryan, J. (2007), Information Resources for Information Professionals: Library Statistics & Measures, (http://web.syr.edu/~jryan/infopro/stats.html#top).

34. Satoh, Y. (2005), “Evaluation of the university library service quality: analysis through focus group interviews”, Performance Measurement and Metrics, 6 (3): 183- 193.

35. Σίτας, Αν. (2004), «Η διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην καταλογογράφηση», Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 17: 22-32.

36. Snoj, B. & Petermanec, Z. (2001), “Let users judge the quality of faculty library services”, New Library World, 102 (1168): 314- 324.

37. Srdoc, A., Sluga, A. & Bratko, I. (2005), “A quality management model based on the ‘deep quality concept”, International Journal of Quality and Reliability Management, 22 (3): 278-302.

38. Sumsion, J. (2003), “ISO 2789: what's new in and around the revision?”, Performance Measurement and Metrics, 4 (3):103-112.

39. Tsekouras, K., Dimara, E. & Skuras, D. (2002) “Adoption of a quality assurance scheme and its effects on firm performance: a study of Greek firms implementing ISO 9000”, Total Quality Management, 13 (6): 827–841.

40. Τσιότρας, Γ.Δ. (2002), Βελτίωση της Ποιότητας, Β΄ Έκδοση, Αθήνα: Ε. Μπένου.

41. Walters, W. (2003), “Expertise and evidence in the assessment of library service quality”, Performance Measurement and Metrics, 4 (3): 98 – 102

42. Ward, L.P. (2003), “Management and the management of information, knowledge-based and library services 2002”, Library Management, 24 (3): 126-159.

43. Wilson, A., Pitman, L. & Trahn, I. (2000), Guidelines for the application of best practice in Australian University Libraries: Intranational and International Benchmarks. (http://www.dest.gov.au/archive/highered/eippubs/eip00_11/00_11.pdf).

44. Χλωμούδης, Κ. & Κωσταγιόλας, Π. (2004), Σύγχρονες Βιβλιοθήκες – Τράπεζες Πληροφοριών: οργάνωση και νέες τάσεις, Αθήνα, J & J Hellas Publishing

45. Zantanidis, S. & Tsiotras, G. (1998), “Quality management: a new challenge for the Greek construction industry”, Total Quality Management, 9 (7): 619–632.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item