Nauka 2.0 : nowe narzędzia komunikacji naukowej

Cisek, Sabina Nauka 2.0 : nowe narzędzia komunikacji naukowej., 2008 UNSPECIFIED. [Other]

[img]
Preview
PDF
nauka_2.0.pdf

Download (79kB) | Preview

English abstract

The term “Science 2.0” denotes ideas, phenomena and trends resulting from the application of new media in the academic world. This is a multi-dimensional and complex issue related not only to ongoing changes in scholarly communication but also to their deeper consequences, i.e. the evolution of both social functioning of science and even the nature of scholarly knowledge and research. This paper focuses on a “surface-level” question: how and to what extent the Open Access and Web 2.0 contents and tools influence the contemporary scholarly communication. Other, more subtle Science 2.0 problems are left for future study and publications.

Polish abstract

Termin “nauka 2.0” oznacza idee, zjawiska i trendy będące efektem zastosowania nowych mediów w nauce współczesnej. Problematyka ta ma charakter kompleksowy i wielowymiarowy, dotyczy nie tylko zmian w komunikacji naukowej jako takiej, lecz także ich konsekwencji w zakresie funkcjonowania nauki w społeczeństwie, a nawet samej istoty naukowości. Niniejszy artykuł omawia jedynie wybrane aspekty nauki 2.0, tj. narzędzia i zasoby internetowe związane z Open Access i Web 2.0 oraz niektóre sposoby i skutki ich wykorzystania w komunikacji naukowej.

Item type: Other
Keywords: archiwum, blog, komunikacja naukowa, Nauka 2.0, repozytorium, serwis społecznościowy, Web 2.0, archives, repositories, Open Access, scholarly communication, Science 2.0, sharing sites
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
Depositing user: Sabina Cisek
Date deposited: 04 Mar 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/11212

References

1.Building Web Communities Resource Center (2008) [dok. elektr.]. http://www.deitel.com/ResourceCenters/Web20/BuildingWebCommunities/IntroductiontoBuildingWebCommunitiesArticles/tabid/1224/Default.aspx [odczyt 23.02.2008]

2.Cisek, Sabina (2008). Weblogi – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

3.Cisek, Sabina; Sapa, Remigiusz (2007). Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość. W: Lubaszewski, Wiesław red. Komputer – Człowiek – Prawo. Kraków: Wyd. UJ, s. 39-49.

4.Derfert-Wolf, Lidia (2007) [dok. elektr.]. Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. Biuletyn EBIB nr 7 (88). http://www.ebib.info/2007/88/a.php?derfert [odczyt 12.02.2008]

5.Gmiterek, Grzegorz (2007) [dok. elektr.]. Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich. Biuletyn EBIB nr 4 (85) http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gmiterek [odczyt 12.02.2008]

6.Hammond, Tony; Hannay, Timo; Lund, Ben; Scott, Joanna [dok. elektr.]. Social Bookmarking Tools (I). A General Review. D-Lib Magazine vol. 11 nr 4 http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html [odczyt 15.02.2008]

7.Harvard zagłosował na tak! [2008] [dok. elektr.]. W: BOA: Blog o Open Access. http://boa.icm.edu.pl/ [odczyt 25.02.2008]

8.Jaskowska, Bożena; Dudczak, Adam (2007). Library 2.0 – rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? Przegląd Biblioteczny nr 3, s. 354-365.

9.Maciejewska, Łucja; Moskwa, Krzysztof; Urbańczyk, Barbara (2007) [dok. elektr.]. Czasopisma naukowe Open Access – model otwartego dostępu do wiedzy. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php [odczyt 12.02.2008]

10.Nahotko, Marek (2007) [dok. elektr.]. Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php [odczyt 12.02.2008]

11.Nauka 2.0, dyskusja o ResearchBlogging.org (2008) [dok. elektr.]. W: Antymatrix. Blog Edwina Bendyka. http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=410 [odczyt 12.02.2008]

12.Nauka 2.0, peer review: przeżytek czy konieczność? (2008) [dok. elektr.]. W: Antymatrix. Blog Edwina Bendyka. http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=411 [odczyt 12.02.2008]

13.Nielsen, Michael (2007) [dok. elektr.]. The Future of Science. http://michaelnielsen.org/blog/?p=260 [odczyt 26.02.2008]

14.O’Reilly, Tim (2005-2008) [dok. elektr.]. What Is Web 2.0. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [odczyt 12.02.2008]

15.Szczepańska, Barbara (2007) [dok. elektr.]. Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open Access. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/szczepanska.php [odczyt 12.02.2008]

16.Waldrop, M. Mitchell (2008) [dok. elektr.]. Science 2.0: Great New Tool, or Great Risk? http://www.sciam.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-new-tool-or-great-risk&page=1 [odczyt 12.02.2008]

17.Web 2.0 (2008) [dok. elektr.]. W: Wikipedia (wersja w języku polskim). http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 [12.02.2008]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item