Αλλαγή του τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη χρήση δημοσιευμάτων ανοικτής πρόσβασης και ιδρυματικών αποθετηρίων

Κατσαρού, Γεωργία Αλλαγή του τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη χρήση δημοσιευμάτων ανοικτής πρόσβασης και ιδρυματικών αποθετηρίων., 2006 . In 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 1-3 Νοεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
4.02.FullText.pdf

Download (291kB) | Preview

English abstract

It is common knowledge that we live in information age and that scientific papers and research are increasing. The introduction of the Internet has changed substantially the area of scientific information since most of information sources are changing their publication format to electronic making their content more usable and accessible. But another reality is that scientific information is not approachable by every possible user for economic reasons mainly. As far as academic libraries are concerned, it has been proven that even the wealthiest institution cannot provide to its users all the necessary information sources in order to cover all their research and scientific needs. The subscription cost for electronic and conventional information sources, like journal and databases, is high and is increasing rapidly. A solution, in order to avoid splitting scientific community is not divided into information rich and information poor, is the installation and usage of institutional repositories, i.e. digital collections where the intellectual output of a university will be gathered and preserved through the deposit of open access publishing that guaranties to the user free and unlimited access to their content with unique condition the access to the Internet. The purpose of this study is to present the current condition of open access scientific information and the function of institutional repositories in national and international level. Protocols, statements, decisions and proposals that have been published for the promotion and good usage of open access and institutional repositories are mentioned and examples and results of corresponding studies are imposed. Topics that have to do with the copyright, evaluation of the deposited papers and the necessary cost are discussed. Finally, there is a presentation of the available software for the installment of such a service and its functions.

Greek abstract

Είναι πλέον γνωστό ότι ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης και ότι καθημερινά τα συγγράματα και οι έρευνες επιστημονικού περιεχομένου αυξάνονται όλο και περισσότερο. Η εισαγωγή του Διαδικτύου έχει αλλάξει κατά πολύ το πεδίο επιστημονικής πληροφόρησης καθώς οι περισσότερες πηγές πληροφόρησης αλλάζουν πλέον τον τρόπο διάθεσης και δημοσίευσής τους και από έντυπες μετατρέπονται σε ηλεκτρονικές καθιστώντας το περιεχόμενό τους πιο χρηστικό και προσβάσιμο. Μία άλλη πραγματικότητα όμως είναι ότι όλη αυτή η επιστημονική πληροφόρηση δεν είναι προσβάσιμη από όλους τους δυνητικούς χρήστες για οικονομικούς κυρίως λόγους. Όσο αφορά τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και το πιο πλούσιο ίδρυμα αδυνατεί να διαθέσει στους χρήστες του όλες τις απαραίτητες πηγές πληροφόρησης για να καλυφθούν απόλυτα οι ερευνητικές και επιστημονικές τους ανάγκες. Το κόστος συνδρομής σε ηλεκτρονικές και συμβατικές πηγές πληροφόρησης, όπως περιοδικά και βάσεις δεδομένων, είναι μεγάλο και αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μία λύση στο να μη χωρίζεται η επιστημονική κοινότητα σε πληροφοριακά πλούσιους και πληροφοριακά φτωχούς είναι η εγκατάσταση και χρήση ιδρυματικών αποθετηρίων, ψηφιακών δηλαδή συλλογών όπου θα συσσωρεύεται και θα διατηρείται η πνευματική παραγωγή ενός πανεπιστημίου μέσω της κατάθεσης δημοσιευμάτων ανοιχτής πρόσβασης που θα εγγυούνται στους χρήστες δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, με μοναδικό προαπαιτούμενο τη δυνατότα χρήσης του Διαδικτύου. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να γίνει γνωστή η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης ανοιχτής πρόσβασης και στη λειτουργία ιδρυματικών αποθετηρίων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αναφέρονται προτόκολλα, δηλώσεις, αποφάσεις και προτάσεις που έχουν δημοσιευτεί για την προώθηση και σωστή χρήση της ανοιχτής πρόσβασης και των ιδρυματικών αποθετηρίων. Παραθέτονται παραδείγματα και απόρροιες ερευνών. Θίγονται θέματα που έχουν να κάνουν με τα θετικά και αρνητικά μιας τέτοιας υπηρεσίας, τα πνευματικά δικαιώματα, την αξιολόγηση των δημοσιευμάτων και τα απαιτούμενο κόστος. Επίσης, παρουσιάζεται το διαθέσιμο λογισμικό για την εγκατάσταση μίας υπηρεσίας αυτού του είδους και οι λειτουργίες του.

Item type: Conference paper
Keywords: Ιδρυματικά αποθετήρια, ανοιχτή πρόσβαση, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονική δημοσίευση, πνευματικά δικαιώματα, institutional repositories, open access, academic libraries, electronic publishing, copyright
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
Depositing user: Georgia Katsarou
Date deposited: 23 Apr 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11417

References

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, “ΨΗΦΙΔΑ: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο” Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διαθέσιμο από http://dspace.lib.uom.gr/ (προσβάσιμο στις 3 Ιουλίου 2006)

- “Bethesda Statement on Open Access Publishing” Meeting on Open Access Publishing, April 11 2003, Διαθέσιμο από http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm (πρόσβαση στις 20 Ιουνίου 2006)

- Creative Commons, “Choosing a license” Creative Commons Διαθέσιμο από http://www.libs.uga.edu/ref/chicago.html (πρόσβαση στις 2 Ιουνίου 2006)

- Crow, Raym (a). “Sparc Institutional Repository Checklist & Resource Guide” SPARC, Διαθέσιμο από http://www.arl.org/sparc/IR/IR_Guide.html (πρόσβαση στις 3 Ιουλίου 2006)

- Crow, Raym (b). “The case for institutional repositories: a SPARC position paper” SPARC Διαθέσιμο από http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html (πρόσβαση στις 15 Ιουνίου 2006)

- Doctor, Ronald D. 1994. Seeking equity in the national information infrastructure. Internet research: networking applications and policy 4 (3): 9-22.

- Eprints, Διαθέσιμο από http://www.eprints.org/ (πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2006)

- GNU Operating System, “GNU Free Documentation License” GNU Operating System, Διαθέσιμο από http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html (πρόσβαση στις 5 Ιουλίου 2006)

- Harnad, Stevan. 2001. “The self archiving initiative: freeing the refereed research literature online” University of Southampton Διαθέσιμο από http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm (πρόσβαση στις 20 Ιουνίου 2006)

- Heinz Nixdorf Center for Information Management in the Max Plank Society, “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” Conference on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 20-22 October 2003, Διαθέσιμο από http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html (πρόσβαση στις 20 Ιουνίου 2006)

- Hoorn, Esther. 2004. Repositories, copyright and creative commons for scholarly communication. Ariadne 45, Διαθέσιμο από http://www.ariadne.ac.uk/issue45/hoorn/ (πρόσβαση στις 2 Ιουνίου 2006)

- Hoorn, Esther and Maurits van der Graaf. 2006. Copyright issues in Open Access Research Journals D-Lib Magazine 12 (2), Διαθέσιμο από http://www.dlib.org/dlib/february06/vandergraaf/02vandergraaf.html (πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2006)

- Johnson, Richard K. 2002. Institutional repositories: partnering with faculty to enhance scholarly communication D-Lib Magazine 8 (11), Διαθέσιμο από http://dlib.anu.edu.au/dlib/november02/johnson/11johnson.html (πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2006)

- Kling, Rob, Spector Lisa and Geoff McKim. “The Guild Model,” The Journal of Electronic Publishing Διαθέσιμο από http://www.press.umich.edu/jep/08-01/kling.html (πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2006)

- Kyrillidou, M. and M. Young. 2001. ARL Statistics 1999-2000. Washington: Association of Research Libraries.

- LISU, “Scholarly Journal Prices: selected trends and comparison” Loughborough University, Διαθέσιμο από http://www.lboro.ac.uk/departments/dis/lisu/pages/publications/oup.html (πρόσβαση στις 29 Μαΐου 2006)

- Llwyd, Rheinallt G., Lucy A. Tedd, Susan Mends, Susan D. Lithgow, Geraint I. Evans. 2004. Information and society. Aberystwyth: University of Wales.

- MIT Libraries, “DSpace” MIT Libraries, Διαθέσιμο από http://www.dspace.org/ (προσβάσιμο στις 10 Ιουλίου 2006)

- Open Society Institute (a), “A Guide to Institutional Repository Software” Open Society Institute, Διαθέσιμο από http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_v3.pdf (πρόσβαση στις 11 Ιουλίου 2006)

- Open Society Institute (b), “Budapest Open Access Initiative” Open Society Institute, Διαθέσιμο από http://www.soros.org/openaccess/read.shtml (πρόσβαση στις 5 Ιουνίου 2006)

- Prosser, David. 2003. “Information revolution: can institutional repositories and open access transform scholarly communication?” The ELS Gazette Διαθέσιμο από http://www.the-elsogazette.org/magazines/issue/features/features1.asp.

- Prosser, David. 2004. Fulfilling the promise of scholarly communication: a comparison between old and new access models. Learned Publishing 17: 17-22.

- Prosser, David. 2005. “The next information revolution: how open access will transform scholarly communications” E-Lis, Διαθέσιμο από http://www.libs.uga.edu/ref/chicago.html (πρόσβαση στις 30 Μαΐου 2006)

- Research Support Libraries Group, “Final report” Research Support Libraries Group, Διαθέσιμο από http://www.rslg.ac.uk/ (πρόσβαση στις 29 Μαΐου 2006)

- SURF Foundation, “Completed questionnaires: country update on academic institutional repositories” SURF Foundation, Διαθέσιμο από http://www.surf.nl/download/country-update2005.pdf (πρόσβαση στις 3 Ιουλίου 2006)

- Suber, Peter, “Open Access Overview: focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints”, Διαθέσιμο από http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm (πρόσβαση στις 4 Ιουνίου 2006)


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item