Τα ιστολόγια ως μέσο επιστημονικής επικοινωνίας ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους

Κατσαρού, Γεωργία Τα ιστολόγια ως μέσο επιστημονικής επικοινωνίας ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους., 2007 . In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 1-3 Οκτωβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Katsarou_16th.pdf

Download (237kB) | Preview

English abstract

Lately, we have noticed tremendous changes concerning communication and information exchange in the Web. We have seen Web turning into Web2.0 and more and more social software services like weblogs, wikis, RSS readers and social bookmarkers emerging in order to facilitate communication, by offering new ways for the distribution of information and knowledge and by allowing users to submit their feedback easily and directly. Weblogs have played a significant role to this new era since they offer an easy, prompt and direct way of communication. The simplicity of creating, administering and using a weblog has placed it among the most popular means of communication in the Web. At the same time Libraries are advancing in step with these developments and they turn from Library to Library2.0. and they use weblogs for their daily information and communication among other libraries and librarians. In this paper the author will make a brief introduction to Web2.0 and Library2.0 and she will explain what a weblog is, how somebody can create one, issues that have to do with administration and organisation, relevant software, use of auxiliary widgets and services and how prompt information can take place through RSS feeds. A presentation with examples will be done in order to show how libraries and librarians can use weblogs individually or in groups to enhance scientific communication.

Greek abstract

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής της πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Έχουμε δει το Web να μετατρέπεται σε Web2.0 και να προσφέρονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου όπως τα ιστολόγια (weblogs ή blogs), τα wikis, τους RSS readers και τους social bookmarkers τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία καθώς προσφέρουν νέους τρόπους διακίνησης της πληροφορίας και της γνώσης δίνοντας τη δυνατότητα στους υπόλοιπους χρήστες να ανταποκριθούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους με μεγάλη ευκολία και άμεσα. Η χρήση ιστολογιών έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή καθώς προσφέρουν έναν εύκολο, έγκαιρο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας. Η ευκολία δημιουργίας, διαχείρισής και χρήσης τους τα έχει κατατάξει ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του διαδικτύου. Οι βιβλιοθήκες αναπτύσσονται παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις και μετατρέπονται και αυτές με τη σειρά τους από Library σε Library2.0. Υιοθετούν τα ιστολόγια ως μέσα επικοινωνίας και οι βιβλιοθηκονόμοι τα χρησιμοποιούν για την καθημερινή τους ενημέρωση και επικοινωνία με τους συναδέλφους τους. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει μία σύντομη εισαγωγή στα Web2.0 και Library2.0, θα αναφερθεί τι είναι ιστολόγιο, πως μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα, θέματα διαχείρισης και οργάνωσης, σχετικό λογισμικό, προσθήκη βοηθητικών widgets και υπηρεσιών και πως μπορεί να γίνει έγκαιρη ενημέρωση μέσω RSS feeds. Επίσης, θα παρουσιασθεί πως μπορεί ένα ιστολόγιο να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόμους ομαδικά ή ατομικά για την ενίσχυση της επιστημονικής επικοινωνίας και θα παρουσιαστούν σχετικά παραδείγματα.

Item type: Conference paper
Keywords: Weblogs, social software, library 2.0,ιστολόγιο, κοινωνικό λογισμικό, βιβλιοθήκη 2.0
Subjects: F. Management. > FA. Co-operation.
H. Information sources, supports, channels. > HI. Electronic Media.
G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
Depositing user: Georgia Katsarou
Date deposited: 23 Apr 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11418

References

- Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (2004) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: ψηφιακές εμπειρίες [Internet]. Available from: <http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3472&nt=18&banner=&submenu=0> [Accessed 22 July 2007].

- Ηρειώτου, Ματίνα (2007) Η Αμαλία ήθελε να ξυπνήσει συνειδήσεις [Internet], Τα Νέα. Available from: <http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20070602&nid=4874415> [Accessed 2 August 2007].

- Κοκίδου, Μ. (2007) Web 2.0: είμαι online. PC Magazine. 7 (3) Μάρτιος, pp. 101-117.

- Academic Blogging (2005) Academic Blogging: strategies for using weblogs to promote active learning and professional development [Internet], The University of Tennessee. Available from: <http://edtech.tennessee.edu/%7Eset31/default.html> [Accessed 31 July 2007].

- ACRLog (2007) ACRLog: Association of College & Research Libraries [Internet]. Available from: <http://www.acrlblog.org/> [Accessed 5 August 2007].

- BernardRefDesk (2007) BernardRefDesk [Internet]. Available from: <http://barnardrefdesk.blogspot.com/> [Accessed 5 August 2005].

- Bhatt, J. (2005) Blogging as a tool: innovative approaches to information access. Library Hi Tech News 9, pp.28-32.

- Blogger (2007) Blogger [Internet]. Google. Available from: <https://www.blogger.com/start> [Accessed 3 August 2007].

- Blogging Libraries Wiki (2006) Blogging Libraries Wiki [Internet]. Available from: <http://www.blogwithoutalibrary.net/links/index.php?title=Welcome_to_the_Blogging_Libraries_Wiki> [Accessed 2 August 2007].

- Bloglines (2007) Bloglines [Internet]. IAC Search & Media. Available from: <http://www.bloglines.com/> [Accessed 1 August 2007].

- Breeding, M. (2006) Web 2.0? let's get to web 1.0 first. Computers in Libraries. 26 (5) May, pp. 30-33.

- Catalogablog (2007) Catalogablog [Internet]. David Bigwood. Available from: <http://catalogablog.blogspot.com/> [Accessed 5 August 2007].

- Cataloging Futures (2007) Cataloging Futures: a “work” in progress [Internet]. Christine Schwartz. Available from: <http://www.catalogingfutures.com/catalogingfutures/> [Accessed 5 August 2007].

- citeulike (2007 citeulike [Internet]. Available from: <http://www.citeulike.org/> [Accessed 23 July 2007].

- Curran, K., Murray, M. & Christian, M. (2007) Taking the information to the public through Library 2.0. Library Hi Tech. 25 (2), pp.288-297.

- del.icio.us (2007) del.icio.us [Internet]. Available from: <http://del.icio.us/> [Accessed 23 July 2007].

- Digital Curation Blog (2007) Digital Curation Blog [Internet]. Chris Rusbridge. Available from: <http://digitalcuration.blogspot.com/> [Accessed 5 August 2007].

- Digitization 101 (2007) Digitization 101 [Internet]. Jill Hurst-Wahl. Available from: <http://hurstassociates.blogspot.com/> [Accessed 5 August 2007].

- Educause Learning Initiative (2005) 7 things you should know about social bookmarking [Internet], Educause Learning Initiative. Available from: <www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf> [Accessed 25 July 2007].

- Facebook (2007) Facebook [Internet]. Available from: <http://www.facebook.com/> [Accessed 23 July 2007].

- Furl (2007) Furl: your personal web file [Internet]. Look Smart. Available from: <http://www.furl.net/> [Accessed 23 July 2007].

- Google Blog Search (2007a) Google Blog Search [Internet], Google. Available from: <http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en> [Accessed 1 August 2007].

- Google Blog Search (2007b) Google Blog Search: “dewey” “perry branch library” [Internet], Google. Available from: <http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&ie=UTF-8&scoring=d&q=dewey+%22perry+branch+library%22&as_maxm=7&as_miny=2007&as_maxy=2007&as_minm=7&as_mind=1&as_maxd=31&as_drrb=b&ctz=-180&c1cr=7%2F1%2F2007&c2cr=7%2F31%2F2007&btnD=Go> [Accessed 1 August 2007].

- Google Maps (2007) Google Maps [Internet]. Google. Available from: <http://maps.google.com/> [Accessed 6 August 2007].

- Google Reader (2007) Google Reader [Internet]. Google. Available from: <reader.google.com> [Accessed 1 August 2007].

- Google Talk. (2007) Google Talk: a Google approach to instant communications [Internet]. Google. Available from: <http://www.google.com/talk/> [Accessed 14 July 2007].

- Hammond, T., Hannay, T., Lund, B. & Scott, J. (2005) Social bookmarking tools (I): a general review. DLib Magazine [Internet], April, 11 (4). Available from: <http://www.leedsmet.ac.uk/lskills/open/sfl/content/harvard/bib_refelec/02.html> [Accessed 20 July 2007].

- Holvoet, K. (2006) What is RSS and how can libraries use it to improve patron service? Library Hi Tech News 8, pp. 32-33.

- Infoisland.org (2007) Infoisland.org: Second Life Library 2.0 [Internet]. Available from: <http://infoisland.org/> [Accessed 5 August 2007].

- Lavallee, A. (2007) Discord over Dewey [Internet], The Wall Street Journal Online. Available from: <http://online.wsj.com/article/SB118340075827155554.html> [Accessed 1 August 2007].

- Library 2.0 (2007) Library 2.0 [Internet], Ning. Available from: <http://library20.ning.com/> [Accessed 23 July 2007].

- LibraryJournal (2007) LibraryJournal [Internet]. Available from: <http://www.livejournal.com/> [Accessed 3 August 2007].

- Library Success: a best practices wiki (2007) Library Success: a best practices wiki [Internet]. Available from: <http://www.libsuccess.org/index.php?title=Library_Success:_A_Best_Practices_Wiki> [Accessed 27 July 2007].

- LISWiki (2007) LISWiki: Weblogs [Internet]. Available from: <http://liswiki.org/wiki/Weblogs> [Accessed 2 August 2007].

- LITA Blog (2007) LITA Blog: Library and Information Technology Association [Internet]. Library and Information Technology Association. Available from: <http://www.litablog.org/> [Accessed 5 August 2007].

- Long, S.A. (2006) Exploring the wiki world: the new face of collaboration. New Library World, 107 (1222/1223), pp.157-159.

- Malpractice (2007) Malpractice [Internet]. Αμαλία Καλυβινού. Available from: <http://fakellaki.blogspot.com/> [Accessed 2 August 2007].

- Maness, J. M. (2006) Library 2.0 Theory: Web 2.0 and its implications for libraries. Webology [Internet], June, 3 (2). Available from: <http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html> [Accessed 10 July 2007].

- Maxymuk, J. (2007) Online Communities. The Bottom Line: Managing Library Finances, 20 (1), pp.54-57.

- MySpace (2007) MySpace.com: a place for friends [Internet]. Available from: <http://www.myspace.com/> [Accessed 23 July 2007].

- MSN Messenger (2007) MSN Messenger [Internet]. Available from: <http://webmessenger.msn.com/> [Accessed 14 July 2007].

- Nardi, B.A. (2004) Whey we blog. Communications of the ACM 47 (12), pp.: 41-46.

- Ning (2007) Ning: create your own social network for anything [Internet]. Available from: <http://www.ning.com/> [Accessed 23 July 2007].

- O'Reilly, T. (2005) What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation software [Internet], O'Reilly Media. Available from: <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> [Accessed 5 July 2007].

- Pathfinder Blogs (2006) Pathfinder Blogs [Internet]. Phaistos Networks S.A. Available from: <http://blogs.pathfinder.gr/> [Accessed 3 August 2007].

- Pedley, P. (2005) International phenomenon? Amateur journalism? Legal minefield? Business Information Review 22 (2), pp.:95-100.

- Referenece at Newman Library (2007) Reference at Newman Library [Internet]. Available from: <http://referencenewman.blogspot.com/> [Accessed 5 August 2007].

- TypePad (2007) TypePad [Internet]. Six Apart. Available from: <http://www.typepad.com/> [Accessed 3 August 2007].

- Wordpress (2007) Wordpress [Internet], Automattic Inc. Available from: <http://wordpress.com/> [Accessed 3 August 2007].

- Wusteman, J. (2004) RSS: the latest feed. Library Hi Tech, 22 (4) August, pp. 404-413.

- Yahoo! Messenger. (2007) Yahoo! Messenger [Internet], Available from: <http://messenger.yahoo.com/webmessengerpromo.php> [Accessed 14 July 2007].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item