Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası

Tonta, Yaşar and Al, Umut Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 2008, vol. 9, n. 1, pp. 41-66. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
41-66.pdf

Download (609kB) | Preview

English abstract

Bibliometric findings obtained through the analyses of articles published in journals are used to create scientific and technological road maps and to develop collection management policies in libraries. Yet such analytical studies reviewing the bibliometric characteristics of Turkish articles are scarce. This paper tests if the distribution of some 518,000 Turkish articles to journals conforms to the Bradford Law. Data comes from the Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999 (BARE) that was recently published on CD-ROM by the Turkish National Library. Although a significant percentage of all articles in a given subject appeared in a relatively few numbers of journals, the distribution of articles to journals did not quite fit the Bradford Law. Eighty “core” journals constituting only 3.2% of all journals contained one third of all published articles while 182 journals contained half, and 358 journals contained two thirds of all articles. A library collection containing the core Turkish journals will likely satisfy the significant percentage of the information needs of users in scientific subjects. Some 2,151 journals constituting 86% of all journals contained a mere one third of all articles. The number of the most productive core journals in each subject was higher than that predicted by the Bradford Law. Articles in linguistics fitted the law best while articles in technology, medicine, social and natural sciences and mathematics fitted the least. Bibliographies with homogeneous subjects seem to fit the classical Bradford Law better. Findings of bibliometric studies should be used to measure the performance of Turkish science and research, and to develop a science and technology “road map”. Core Turkish journals based on bibliometric findings should be acquired by libraries.

Turkish abstract

Dergilerde yayımlanan makalelerle ilgili bibliyometrik bulgular bilim ve teknoloji yol haritalarının oluşturulmasında ve kütüphanelerde koleksiyon yönetim politikalarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Türkçe makalelerin bibliyometrik özelliklerini inceleyen analitik çalışmalara pek rastlanmamaktadır. Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 (CDMB) adlı kaynakçada dizinlenen yaklaşık 518.000 Türkçe makalenin dergilere dağılımının Bradford Yasasına uyup uymadığı test edilmiştir. Nispeten az sayıdaki çekirdek dergilerin her konudaki makalelerin önemli bir kısmını içerdiği gözlenmiş, ancak dağılımların Bradford Yasasına pek uymadığı anlaşılmıştır. Toplam dergi sayısının sadece %3,2’sini oluşturan 80 “çekirdek” dergi bütün makalelerin üçte birini, toplam dergi sayısının yaklaşık %7’sini oluşturan 182 dergi bütün makalelerin yarısını, bütün dergilerin yaklaşık %15’ini oluşturan 358 dergi ise bütün makalelerin üçte ikisini içermektedir. Toplam dergilerin yaklaşık %86’sını oluşturan 2151 verimsiz dergi ise bütün makalelerin sadece üçte birini içermektedir. Her konuda en fazla makale yayımlanan ilk gruptaki “çekirdek” dergi sayıları Bradford Yasasının öngördüğünden daha yüksek gerçekleşmiştir. Makalelerin dergilere dağılımı Bradford Yasasına en çok uyan konu dil, en az uyanlar ise teknoloji (uygulamalı bilimler), tıp, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve matematiktir. Konu bakımından homojen kaynakçalar klasik Bradford Yasasına daha çok uymaktadır. Türkiye’nin bilim ve araştırma performansını ölçmek ve “yol haritası” oluşturmak amacıyla bibliyometrik araştırmaların sonuçlarından yararlanılmalı, bibliyometrik bulgulara dayanan çekirdek Türkçe dergiler kütüphane koleksiyonlarına kazandırılmalıdır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999, Türkçe dergiler, Bradford Yasası, bibliyometri; Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999, Turkish journals, Bradford Law.
Subjects: I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
E. Publishing and legal issues.
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 04 May 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11421

References

Atılgan, D. (1998). Türkiye Bibliyografyası’nın başlangıcından bugüne kataloglama ve sınıflama açısından değerlendirilmesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996), Sempozyum (Bildiriler), 19-21 Haziran 1996. Ankara içinde (s. 64-72). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Atılgan, D. (1996). Kataloglamada tutarlılık açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985–1990). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Atılgan, D. (1988). Kataloglamanın standartlaşmasında Millî Kütüphane’nin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 2, 42-47.

Baydur, K. G. (1983). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bayram (Gökkurt), Ö. (1998). Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama. Türk Kütüphaneciliği, 12, 21-32.

Bensman, S. J. (2001). Urquhart’s and Garfield’s Laws: The British controversy over their validity. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52, 714-724.

Bensman, S. J. (2005a). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 1, The Law’s initial formulation and statistical bases. Science & Technology Libraries, 26(1) 31-68.

Bensman, S. J. (2005b). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 2. Probability in the development and management of a central document delivery collection. Science & Technology Libraries, 26(2) 5-31.

Bensman, S. J. (2005c). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 3, The Law's final formulation and implications for library systems. Science & Technology Libraries, 26(2) 33-69.

Bensman, S. J. (2005d). Urquhart and probability: The transition from librarianship to library and information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56, 189-214.

Bradford, S. C. (1934). Sources on information on specific subjects. Engineering, 137, 85-86. (Journal of Information Science, 10, 176-180, 1985’te yeniden basıldı.)

Brookes, B. C. (1968). The derivation and application of the Bradford-Zipf distribution. Journal of Documentation, 24, 247-265.

Brookes, B. C. (1977). Theory of the Bradford Law. Journal of Documentation, 33, 180-209.

Burrell, Q. L. (1985). The 80/20 rule: library lore or statistical law? Journal of Documentation, 41, 24-39.

Coleman, S. R. (1994). Disciplinary variables that affect the shape of Bradford’s bibliograph. Scientometrics, 29(1), 59-81.

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999. (2001). [CD-ROM]. Ankara: Nüvis Beşeri Araştırmalar ve Yayıncılık Ltd. Şti.

De Solla Price, D. (1976). A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science, 27, 292-306.

Dewey, M. (1993). Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin (4 cilt). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Drott, M.C. (1981). Bradford's Law: Theory, empiricism and the gaps between. Library Trends, 30(1), 41-52.

Drott, M.C. ve Griffith, B.C. (1978). An empirical examination of Bradford’s Law and the scattering of scientific literature. Journal of the American Society for Information Science, 29, 238-243.

Egghe, L. (1986). On the 80/20 rule. Scientometrics, 10(1), 55-68.

Egghe, L. (2005). Power laws in the information production process: Lotkaian informetrics. Amsterdam: Elsevier.

Egghe, L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science. Amsterdam: Elsevier. 6 Şubat 2007 tarihinde http://hdl.handle.net/1942/587 adresinden erişildi.

Garfield, E. (1983). Citation indexing—its theory and application in science, technology, and humanities. Philadelphia: ISI Press. 25 Ocak 2007 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/ ci/title.pdf adresinden erişildi.

Garfield. E. (1980). Bradford’s Law and related statistical patterns. Essays of an Information Scientist, 4, 476-483. 25 Ocak 2007 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v4p476y1979-80.pdf adresinden erişildi.

Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178(4060), 471-479.

Gatten, J. N. ve Sanville, T. (2004). An orderly retreat from the Big Deal: is it possible for consortia? D-Lib Magazine, 10(10). 21 Mayıs 2007 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october04/gatten/ 10gatten.html adresinden erişildi.

Gökkurt, Ö. (1994a). Bilginin dört metrisi: Bibliyometri (bibliometrics), enformetri (informetrics), bilimetri (scientometrics) ve librametri (librametrics). F. Özdemirci ve Y. Kayan (Yay. haz.), Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan içinde (s. 54-59). Ankara: TKD.

Gökkurt, Ö. (1994b). Enformetri, Bradford Yasası ve citation indeks. Türk Kütüphaneciliği, 8, 26-30.

Gökkurt, Ö. (1997a). “Citation” indeks ve citation analizi: Enformetrik bir model çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gökkurt, Ö. (1997b). Yoğunlaşma Teorisi ve atıf analizinde kullanımı. B. Yılmaz, (Yay. haz.), Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl’a Armağan içinde (s. 153-160). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.

Heine, M. H. (1998). Bradford ranking conventions and their application to a growing literature. Journal of Documentation, 54, 303-331.

Hertzel, D. H. (1987). Bibliometrics, history of the development of ideas in. A. Kent, (Ed.), Encyclopedia of Library and Information Science içinde (s. 144-219). New York: Marcel Dekker.

Jacobson, A., Milman, A. D. ve Kammen, D. M. (2005). Letting the (energy) Gini out of the bottle: Lorenz curves of cumulative electricity consumption and Gini coefficients as metrics of energy distribution and equity. Energy Policy, 33, 1825-1832. 25 Ocak 2007 tarihinde http://www.sciencedirect.com adresinden erişildi.

Koloğlu, O. (1987). Süreli yayınların bilim fikri ve kurumlarının oluşmasına katkısı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Kozak, N. (2003). Türkiye akademik dergiler rehberi-2002. Ankara: Detay Yayıncılık.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (1998). DOS 20 üzerine. Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (Haz.) (1997). 297 İslâm dini ve İslâm ilimleri sınıflama cetveli. Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (1993). Dewey Onlu Sınıflandırması ve İslâm literatürünün sınıflandırma sorunları. Türk Kütüphaneciliği, 7, 21-32.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 24, 348-349.

Rousseau, R. (2000). Concentration and evenness measures as macro-level scientometric indicators. Second International Seminar on Quantitative Evaluation of Research Performance - Shanghai, 23-25 October 2000’de sunulan bildiri. 25 Ocak 2007 tarihinde http://users.pandora.be/ronald.rousseau/Rousseau_ Shanghai_2000.pdf adresinden erişildi.

Rousseau, R. (1998). Evenness as a descriptive parameter for department or faculty evaluation studies. E. De Smet (Ed.), Informatiewetenschap içinde (s. 135-145). Antwerp: Werkgemeenschap Informatiewetenschap. 25 Ocak 2007 tarihinde http://users.pandora.be/ronald.rousseau/Even_ conf.pdf adresinden erişildi.

Suber, P. (2004). Promoting open access in the humanities. [Working paper]. 25 Ocak 2007 tarihinde www.earlham.edu/ ~peters/writing/apa.htm adresinden erişildi.

Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16, 282-320.

Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkisi. K. Karakütük, (Ed.), Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık - 2006. I. Ulusal kurultay bildirileri içinde (s. 23-32). Ankara: TÜBİTAK.

Tonta, Y. ve Al, U. (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in theses and dissertations of librarianship. Library and Information Science Research, 28, 281-296.

Trueswell, R.L. (1969). Some behavioral patterns of library users: the 80/20 rule. Wilson Library Bulletin, 43, 458-461.

Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve bilgibilimi açısından bibliyometrinin önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, M. (2002). Lotka Yasası ve Türkiye'de kütüphane ve bilgi bilimleri literatürü. Türk Kütüphaneciliği, 16, 61-69.

Yılmaz, M. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19, 308-320.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item