Ravnatelji knjižnica prethodnica i današnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : prilog u povodu obilježavanja njezine 400. godišnjice

Sečić, Dora Ravnatelji knjižnica prethodnica i današnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : prilog u povodu obilježavanja njezine 400. godišnjice. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2007, vol. 50, n. 3, pp. 1-15. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Secic.pdf

Download (511kB) | Preview

English abstract

The paper brings, in chronological order, short biographies of the directors of the National and University Library in Zagreb and its predecessor libraries. The introduction offers an overview of the former investigations and accumulated knowledge on the status and role of the previous managers of this central Croatian library, followed by short descriptions of their life and work in the Library. The aim of this paper is to contribute to its 400th anniversary by supplementing the more extensive published works on its collected book heritage, events, premises and services, from which we rarely learn much about the persons who gave the greatest contribution to its development.

Croatian abstract

U radu su kronološkim slijedom prikazani kratki životopisi dosadašnjih ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice i njezinih prethodnica. Uvodni dio daje pregled dosadašnjih istraživanja i spoznaja o položaju i ulozi osoba koje su bile na čelu te hrvatske središnje knjižnice, a potom slijedi prikaz njihovih životopisa i naročito djelovanja u Knjižnici. Prigodom obilježavanja 400. godišnjice Knjižnice ovim se prilogom žele nadopuniti podaci objavljeni u znatno opsežnijim radovima o njezinoj prikupljenoj baštini, događanjima, prostorima i službama, iz kojih se najčešće premalo doznaje o osobama koje su najviše doprinijele njezinu razvoju.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: ravnatelji knjižnica, Isusovački kolegij u Zagrebu (1607.-1773.), Kr. akademija znanosti u Zagrebu (1776.-1850.), Kr. Pravoslovna akademija u Zagrebu (1850.-1874.), Sveučilište u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; library directors, The Jesuit college in Zagreb (1607–1773), The Royal Academy of Sciences in Zagreb (1776–1850), The Royal Law Academy in Zagreb (1850–1874), University of Zagreb, The National and University Library of Zagreb
Subjects: F. Management. > FZ. None of these, but in this section.
D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 13 May 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11540

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Barlè, Janko. Nešto o životu Josipa Mikoczya. // Prosvjeta 15, 10(1907), 318-319.

[Deželić, Velimir]. Sveučilišna biblioteka. // Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / izd. Akademički senat Kr. Sveučilišta. Zagreb :Tisak Kr. Zemaljske tiskare, 1900. Str. 115-122. (Tekst je nepotpisan, ali je Verona utvrdila da je autor Deželić – usp. Verona (1987), str. 62, bilj. 26.)

Deželić. Velimir. Smodek Matija dr. // Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti 925-1925 : sa pregledom povijesti ... . U Zagrebu : izd. Odbor, [1925]. Str. 241-242.

Fancev, Franjo. Sveučilišna knjižnica. // Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu : 1874-1924. Spomenica Akademičkog senata / redakciju izvršio Dragutin Boranić. Zagreb: Tisak Zaklade Tiskare Narodnih novina, 1925. Str. 191-224.

Hanž. Branko. Matko Rojnić. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 23(1977-1978), 169-178.

Hanž, Branko. Dr. Petar Piskač novi direktor Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 28(1985), 212-214.

Hanž, Branko. Veseljko Velčić : direktor Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu od 1. 11. 1977. do 30. 4. 1985. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 28(1985), 206-212.

Klaić, Vjekoslav. Matija Kirinić (1746.-1805.) i sinovac njegov Valentin Kirinić (1783.-1840.). // Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 9(1907), 195-196.

Matko Rojnić : život i rad. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 25(1981), 5-9.

Orešković, Marko. Zaboravljeni bibliotekari knjigoljupci. // Marulić 32, 3(1999), 606-609.

Rojnić, Matko. Dr. Mate Tentor. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4(1955/1957)[1958], 139-140.

Rojnić, Matko. Nacionalna i sveučilišna biblioteka. // Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. / uredio Jaroslav Šidak. Zagreb : Tisak Izdavačkog zavoda Jugoslavenske akademije u Zagrebu, 1969. Str. 573-623.

Sečić, Dora. Dr. Velimir Deželić – ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Zagrebu. // Dr. Velimir Deželić st. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 27. i 28. XI. 1992. u Mariji Bistrici i Zagrebu. – Zagreb : Družba “Braća hrvatskoga zmaja” ; Nacionalna i sveučilišnabiblioteka, 1993. Str. 75-87.

Sečić, Dora. Ivan Kostrenčić : prvi hrvatski sveučilišni bibliotekar = der erste kroatische Universitätsbibliothekar = first Croatian university librarian. Lokve : Naklada Benja, 2000. (Hrvatski knjižničari = Croatian librarians ; knj. 2).

Sečić, Dora. Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1874.-1918. : prinosi proučavanju i vrednovanju razvoja srednjoeuropske knjižnice s dvojnom funkcijom. Doktorska disertacija. Zagreb, 1996.

Sorokin, Branka. Dr. Josip Stipanov : prvi glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41(1998), 261-262.

Stipanov, Josip. Franjo Fancev – ravnatelj Sveučilišne knjižnice. // Franjo Fancev : književni povjesničar i filolog : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Zadar, 20.-22. ožujka 1997. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Filozofski fakultet u Zagrebu ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. Str. 203-224.

Vegh, Željko. Profesoru Marku Oreškoviću u sjećanje. // HKD novosti 29(2005), 34.

Verona, Eva. Prinosi povijesti Sveučilišne knjižnice u Zagrebu u prvome razdoblju njena života : (1607-1773). // Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših đaka i profesora zagrebačke klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju : 1607-1957. Zagreb : Odbor za proslavu 350-godišnjice Klasične gimnazije, 1957. Str. 357-379.

Verona, Eva. Prinosi povijesti Sveučilišne knjižnice u Zagrebu i njena uređenja : (1773-1814). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4(1955/1957)[1958], 1-36.

Verona, Eva. Prinosi povijesti Akademijine knjižnice (sadašnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke) u Zagrebu : 1814-1874. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1987. (Izdanja Hrvatskoga bibliotekarskog društva ; knj. 22).

Verona, Eva. Jozefinske bibliotečno-političke mjere s osobitim osvrtom na sudbinu Knjižnice Kr. Akademije (današnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke) u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 24, (1979/1980)Š1985], 1-41.

Živković, Daniela. Matija Smodek : profesor i bibliotekar akademički = Professor und akademischer Bibliothekar = professor and academic librarian. Lokve : Naklada Benja, 2001. (Hrvatski knjižničari ; knj. 1).


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item