Povijest i djelovanje "Hrvatske čitaonice sela Kuti"

Delač-Petković, Karmen Povijest i djelovanje "Hrvatske čitaonice sela Kuti". Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2007, vol. 50, n. 3, pp. 31-40. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Delac-Petkovic.pdf

Download (869kB) | Preview

English abstract

On November 22nd 1936 in the village of Gornji Kuti, the municipality of Brod Moravice, in the north of Gorski Kotar, sixteen villagers founded the "Croatian Reading Room". By founding the reading room with the lending library they wanted to enrich and make the life easier both for their fellow villagers and themselves. However, the Reading Room soon outgrew the aims of its founders – it became the centre of the cultural life of the entire Brod Moravice area and had extremely positive impact on raising the level of literacy among the population and on popularization of books. It had a high quality work programme, organized events, lectures, and exhibitions. Several clubs were organized, such as drama club, chess club, and tamburitza band. Also, its high quality cooperation with the elementary school from Brod Moravice is worth mentioning. The number of members has been constantly growing so today the Reading Room acts as a public library for the entire municipality. Despite numerous problems in its work (continuous relocations of the library holdings, problems with authorities, censorship, insufficient financing, aging of the members, dilapidated building), the Reading Room has survived to our days due to hard work, self-sacrifice and dedication of its members, mostly volunteers. During 2006 and 2007 the Reading Room has celebrated the 70th anniversary of its work with a range of cultural activities and the publishing of a commemorative booklet. As a unique institution of its kind, the Reading Room has been awarded several times and it deserves a better support of the community in the realization of its future plans, the priority being the construction of a new building. The task of all of us, both the volunteers as well as professional public, is to preserve the Reading Room for future generations.

Croatian abstract

U selu Gornji Kuti, općina Brod Moravice, na sjeveru Gorskog kotara šesnaestero mještana osnovalo je 22. studenog 1936. "Hrvatsku čitaonicu sela Kuti – Gorski kotar". Tom čitaonicom, s posudbenom knjižnicom, željeli su olakšati i oplemeniti život svojim sumještanima i sebi. No Čitaonica je ubrzo nadrasla ciljeve osnivača – postala je središte kulturnog života čitavoga brodmoravičkog kraja te je izvršila iznimno pozitivan utjecaj na opismenjavanje stanovništva i populariziranje knjige. Imala je kvalitetan program rada, organizirala priredbe, predavanja, izložbe. Pri njoj su djelovale ili još djeluju dramska, šahovska i tamburaška sekcija, a značajna je i njezina kvalitetna suradnja s Osnovnom školom Brod Moravice. Broj članova stalno je rastao te Čitaonica danas obnaša ulogu narodne knjižnice za čitavu općinu. Unatoč brojnim problemima u radu (stalno seljenje fonda, problemi s vlastima, cenzura, nedostatno financiranje, starenje članstva, dotrajala zgrada), Čitaonica je preživjela do danas zahvaljujući radu, odricanju i požrtvovnosti svojih članova – isključivo volontera. Tijekom 2006. i 2007. godine Čitaonica je proslavila sedamdesetu obljetnicu rada nizom kulturnih aktivnosti i tiskanjem prigodne knjižice. Kao jedinstvena ustanova takve vrste, Čitaonica je za svoj rad više puta primila nagrade, a zaslužuje i bolju potporu društvene zajednice u realizaciji budućih planova, od kojih prvenstvo ima gradnja nove zgrade. Zadaća je svih nas – i volontera i stručne javnosti – da Čitaonicu očuvamo za buduće naraštaje.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Hrvatska čitaonica sela Kuti – Gorski kotar, Gornji Kuti, općina Brod Moravice, kulturno-prosvjetna ustanova, volontiranje; Croatian Reading Room of the Village of Gornji Kuti – Gorski Kotar, Gornji Kuti, municipality Brod Moravice, cultural and educational institution, volunteering
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 13 May 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11542

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Burić, Antun. Prva partizanska škola u selu Kuti na području Gorskog kotara. // Od učiteljskih kursova do Pedagoškog fakulteta. Pula : Pedagoško društvo Pula ; Pedagoški fakultet u Rijeci – OOUR Nastavne djelatnosti Pula, 1981. Str. 129-139.

Crnković, Rudolf. Sa "Zvonimirom" po Americi : zapisci 5 godišnjeg tamburaškog putovanja. Chicago : vlastita naklada, 1933.

Brajdić, Ivan. Velika mala knjižnica : uz 60. obljetnicu Hrvatske čitaonice u goranskom selu Gornji Kuti. // Vjesnik 58 (8. 3. 1997.), 17.

Črnjar, Ljiljana. Narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije : pogled županijske matične službe. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2005.

Delač-Petković, Karmen. "Hrvatska čitaonica" u Gornjim Kutima. // Runolist : glasilo Društva Gorana Rijeka 3, 4(2003), 16.

Delač-Petković, Karmen. Šezdeseta obljetnica "Kulturno-prosvjetnog društva Hrvatska čitaonica sela Kuti – Gorski kotar". // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 39, 3/4(1996), 51-62.

Delač-Petković, Karmen. 70 godina Hrvatske čitaonice sela Kuti, Brod Moravice : Općina Brod Moravice ; Hrvatska čitaonica sela Kuti, 2006.

Delač-Petković, Karmen. Selo Gornji Kuti i njegova "Hrvatska Čitaonica" : magistarski rad. Zagreb : K. Delač-Petković, 2006.

Glad, Nada. Šezdeset godina rada : Hrvatska čitaonica sela Kuti. // Novi list 50 (4. 10. 1996.), podlistak Goranski Novi list 6 (4. 10. 1996.), 19.

Golik, Boris. Novi dom u zaseoku Kuti : u Brod Moravicama obilježen Dan mjesne zajednice. // Novi list 40 (25. 9. 1986.), 6.

Golik, Boris. Otvorena čitaonica u zaseoku Kuti. // Goranski list 19, 166 (1986), 15. J[urković], I[van]. Novi pokrov na Hrvatskoj čitaonici. // Novi list 55 (31. 8. 2001.), 19.

Kovačević, Ivica. Selo koje živi uz knjige. // Večernji list 48 (17. 1. 2007.), 20.

Krmpotić, Marinko. Čitaonica – veliki ponos malog sela Kuti. // Novi list 59 (16. 10. 2006.), 15.

Krmpotić, Marinko. 70 godina "Hrvatske čitaonice sela Kuti". // Novi list 59 (16. 10. 2006.), 16.

Kulturno-povijesna baština Primorsko-goranske županije : graditeljska baština. Rijeka : Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje ; Adamić, 2005.

Nagrađeni najbolji radnici na narodnom prosvjećivanju u Riječkoj oblasti. // Riječki list 4, 18 (21. 1. 1950.), 3.

Paver, Marijan. Prolaze ratovi i vlasti – Čitaonica ostaje. // Novi list 55 (24. 10. 2001.), 21. Primorsko-goransko kazališno veče. // Pionirske novine 1, 1(1945), 3.

Paver, Marijan. Velika čitaonica u malim Kutima. // Novi list 53 (26. 10. 1999.), 13. Sveticki, Božica. Priča o Kočkim tamburašima : zvuci tambure iz dna duše. // Novi list 57 (5. 10. 2003), podlistak Goranski Novi list 90 (5. 10. 2003), 9.

Tomac, Ivan. Uređena Hrvatska čitaonica. // Novi list 55 (7. 10. 2001.), podlistak Goranski Novi list 66 (7. 10. 2001.), 7.

Tomac, Ivan. Veliki jubilej maloga hrama kulture : navršava se 65 godina rada Hrvatske čitaonice sela Kuti. // Novi list 55 (4. 11. 2001.), podlistak Goranski Novi list 62 (4. 11. 2001.), 6.

Vodič kroz knjižnice Primorsko-goranske županije. Rijeka : Knjižničarsko društvo Rijeka, 2004.

Zaklade : nagrade za prinos knjižničarskoj struci. // Vjesnik 68 (13. i 14. 1. 2007.)

Imenik knjiga (stara inventarna knjiga), dokument, pismohrana Čitaonice.

Klasifikacija djela za Knjižnicu Kulturno-prosvjetnog društva Hrvatska čitaonica sela Kuti, dokument, pismohrana Čitaonice.

Kućni red Hrvatske čitaonice sela Kuti, dokument, pismohrana Čitaonice.

Pravila kulturno-prosvjetnog društva "Hrvatska Čitaonica sela Kuti", dokument, pismohrana Čitaonice.

Stanje nepismenih na 31. prosinca 1937. u općini Brod Moravice (i popis stanovništva), dokument, pismohrana Čitaonice.

Popis tiska koji je Čitaonica primala 1936.-1940. godine, dokument, pismohrana Čitaonice.

Tajnički izvještaj za 1937. (i 1936.) godinu Hrvatske čitaonice sela Kuti, koji je sastavio društveni pretsjednik, pošto je društveni tajnik bio dugo vrijeme otsutan. Str. 9-10, dokument, pismohrana Čitaonice.

Zapisnik odborske sjednice Kulturno-prosvjetnog društva "Hrvatska čitaonica sela Kuti" u njenim prostorijama u kući Antuna Burića, Kuti 14 dne 12. travnja 1942 (...), dokument, pismohrana Čitaonice.

Zapisnik sastavljen 22 studenoga 1936 u selu Kuti, u kući Antuna Burić prigodom sastanka žitelja cijeloga sela, a koji je sastanak sazvao Antun Burić, želj. čin. u svrhu da se u selu Kuti osnuje seoska čitaonica pod imenom: "Hrvatska čitaonica sela Kuti", dokument, pismohrana Čitaonice.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item