Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność?

Przyłuska, Jolanta Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność?, 2008 [Preprint]

[img]
Preview
PDF
Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf

Download (377kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Repozytorium_przyluska.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

A digital library as well as an institutional repository form some kind of a storehouse for electronic documents; they store electronic collections and make them available. However, it should be realised that the principles on which their functioning is based differ. The difference between these two forms is particularly evident in the academic environment. The author of this paper has made an attempt to define the potential role of institutional repository in building up the virtual community of a given academic institution and to formulate the answers to the following questions: who builds up and who manages such a community — the library or the academic institution? What features typical of the institutional repository allow building up the virtual community of a particular academic institution? Who is a virtual counterpart to a member of the faculty and staff from the academic institution. The experience gained in the establishment of a subject-specific repository and a questionnaire mailed to creators of other repositories will be very helpful in answering these questions.

Polish abstract

Zarówno biblioteka cyfrowa jak i repozytorium stanowią swego rodzaju magazyn dokumentów elektronicznych – przechowują i udostępniają zbiory cyfrowe. Są jednak zasady funkcjonowania obu tych postaci magazynów wirtualnych, które różnicują je. Szczególnie w środowisku akademickim widoczna jest odmienna rola biblioteki cyfrowej i repozytorium instytucjonalnego. Referat jest próbą określenia roli jaką może pełnić repozytorium instytucjonalne w budowaniu wirtualnej społeczności danej uczelni. Kto buduje, a kto zarządza taką społecznością – biblioteka czy uczelnia? Jakie cechy posiada repozytorium, które pozwalają na tworzenie wirtualnej społeczności uczelni? Kto jest wirtualnym odpowiednikiem pracownika uczelni? W odpowiedzi na te pytania pomocne będą doświadczenia zdobyte przy budowaniu repozytorium dziedzinowego i ankieta wysłana do twórców innych repozytoriów.

Item type: Preprint
Keywords: repozytorium instytucjonalne, tworzenie wirtualnej społeczności uczelni, DSpace, institutional repository, virtual community of an academic institution
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 02 Jul 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/11855

References

1. Nahotko M.: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek, Konspekt [online] 2004 nr 16 [dostęp 19.04.2008]. Dostępny w internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html

2. Nahotko M.: Od cyfrowych bibliotek do cyfrowych bibliotekarzy. W: Elektroniczny transfer wiedzy – repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne. XI edycja konferencji z cyklu Archiwizacja i digitalizacja. Warszawa, 29 czerwca 2006 r. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki 2006, s. 67-88

3. Kaczmarek E. Karwasiński P.: Biblioteki cyfrowe – przyszłość współczesnego bibliotekarstwa, Logistyka 2006 nr 6

4. Bjőrk B.: Open access to scientific publication – an analysis of the barriers to change?, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 63 [dostęp 17.04.2008]. Dostępny w internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.php

5. Rychlik M., Karwasińska E.: Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim, Biblioteka 2007 nr 11, s. 153-167

6. Karwasińska E., Rychlik M.: Czy repozytoria będą wspierać naukę w Polsce?, Logistyka 2007 nr 4, s. 93-97

7. Nahotko M.: Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku, Materiały konferencyjne EBIB [online] 2007 nr 18 [dostęp 11.04.2008]. Dostępny w internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php

8. Kurzydłowski K. J.: Uwagi na temat czasopism naukowych w Polsce z perspektywy MNiSW. W: Czasopisma naukowe – zmierzch czy transformacja? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2007, s. 7-10

9. Błeszyński J.: Czasopisma a internet. W: Czasopisma naukowe – zmierzch czy transformacja? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2007, s. 11-19

10. Wojciechowski J.: Pomiędzy drukiem a digitalizacją. Bibliotekarz 2008 nr 4, s. 3-7

11. Jaschnis A.: Psychologia organizacji. Difin, Warszawa 2008

12. Smektała T.: Public Relations w Internecie. Astrum, Wrocław 2006

13. Gustowski W.: E-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-maketingowych. Złote Myśli, Gliwice 2007

14. Nowak A., Krejtz K.: Internet z perspektywy nauk społecznych. W: Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2006, s. 5-19

15. Miller M., Mroczek E.: Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 63 [dostęp 17.04.2008]. Dostępny w internecie: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item