Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve také české autory

Bratková, Eva Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve také české autory., 2006 . In INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006, University of Economics, Prague (The Czech Republic), 23-25 May 2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
ELISv1.pdf

Download (617kB) | Preview

English abstract

The conference contribution „The open e-print archive E-LIS invites Czech authors too“ presents the international e-print archive with open access ELIS (E-Prints in Library and Information Science) covering library and information science field. Current purposes, functions, entry processes of self-archiving, and especially its information outputs and services are characterized. Its 3-years operation, digital collection growth, benefits and problems of participation for authors-scientists are evaluated. At the same time, the presentation is an invitation to participation for authors from the Czech Republic.

Czech abstract

Konferenční příspěvek „Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve také české autory“ představuje mezinárodní archiv elektronických tisků s otevřeným přístupem E-LIS (E-Prints in Library and Information Science), pokrývající obor knihovní a informační vědy. Charakterizovány jsou jeho aktuální cíle, funkce, vstupní procesy auto-archivace a zejména jeho informační výstupy a služby. Vyhodnocen je jeho tříletý provoz, růst digitálního fondu, výhody a problémy účasti pro autory-vědce. Příspěvek je zároveň pozvánkou k účasti pro autory z České republiky.

Item type: Conference paper
Keywords: eprint archives, open access, electronic publishing, self-archiving, information services, library science, information science, E-LIS (Eprints in Library and Information Science), Czech Republic, archivy elektronických tisků, otevřený přístup, elektronické publikování, auto-archivace, informační služby, knihovní věda, informační věda, E-LIS (Eprints in Library and Information Science), Česká republika
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 21 Aug 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/12236

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

BARRUECO CRUZ, J.M.; SUBIRATS COLL, I. 2003b. CRLIS : towards a digital library for Information Science. In Proceedings Libraries in Digital Age (LIDA), Dubrovnik and Mljet (Croatia). 2003-11-27. Preprint dostupný také z E-LIS: <http://eprints.rclis.org/archive/00000352/01/LIDA.pdf>.

CARPENTER, Leona et al. OAI for Beginners - The Open Archives Forum online tutorial [online]. [S.l.] : Open Archives Forum, c2003- , last modif. 2003-10-14 [cit. 2006-04-28]. Dostupný z WWW: <http://www.oaforum.org/tutorial/>.

E-LIS : Eprints in Library and Information Science [online]. 2003- [cit 2006-04-28]. Dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/>.

E-LIS Submission Guidelines [online]. Version 2.0. Last modified November 23, 2005 [cit 2006-04-28]. Dostupný z WWW: <http://elisdocs.rclis.org/guidelines/>.

Eprints.org. 2005. Eprints.org [online]. Southampton : University of Southampton, c2005 [cit. 2006-04-28]. Open Access. Self-Archivig FAQ. Dostupný z WWW: <http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/>.

LAGOZE, C. aj. 2003. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2004/10/12T15:31:00Z. 2002, last updated 2004-10-14 [cit. 2006-04-28]. Dostupný z WWW: <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item