Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης : Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών

Κωσταγιόλας, Π.Α. Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης : Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών. Τεκμήριον, 2006, vol. 6, pp. 143-164. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
5._KOSTAYIOLAS_143-164_.pdf

Download (263kB) | Preview

English abstract

The quality and the management of quality becomes an important issue for modern information services which gradually form part of an important internationalised, increasingly competitive environment in which the user prevail. Novel approaches within the quality management subject area include service quality measures, identification of true (implied and expressed) user needs as well as management of user expectations for the services provided. The new economy and technological advances for the information services have led to both public and private investments in libraries-information services. The theoretical context within which the library quality management is addressed here comprise a) a total library service approach for the assessment of information services collaborative schemes, b) the relation of competition increase in information services pertaining to a double hybrid environment (conventional versus digital & public or not nature of information services) and c) the need to investigate quality management structures which emanate from the user needs, user expectations and perceptions.

Greek abstract

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περοβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την πληροφόρηση. Οι διοικητικές πρακτικές για την ποιότητα διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και της μετάβασης των οικονομιών των ανεπτυγμένων χωρών από οικονομίες των παραγωγών, βασισμένες στις συναλλαγές (transaction–based economies), σε οικονομίες πελατών, βασισμένες στις σχέσεις με τους πελάτες (relationship–based economies). Οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης σε μια βιβλιοθήκη-υπηρεσία πληροφόρησης. Οι έννοιες της ποιότητας και της πληροφόρησης συναντώνται στην νέα αυτή πραγματικότητα, που επιδρά στον τρόπο άσκησης των λειτουργιών οργάνωσης και διοίκησης.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Διοίκηση, υπηρεσίες πληροφόρησης, δομές διοίκησης, management, information services, management structures
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
F. Management.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: Apostolos Karabelias
Date deposited: 05 Sep 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/12271

References

• Abels E.G., Cogdill K.W. Ξ•Θ Zach L. (2002), «The contributions of library and information services to hospitals and academic health sciences centers: a preliminary taxonomy», Journal of Medical Library Association, Vol.90 No 3, pp. 276-284.

• Ackoff, R. L., (1989), «From Data to Wisdom», Journal of Applies Systems Analysis, Vol. 16, pp. 3-9.

• Athanasopoulos A., Gounaris Sp., Stathakopoulos Vl. (2001), Behavioural responses to customer satisfaction: An empirical Study. European Journal of Marketing, Vol. 35, No.5/6: 687-707.

• Bhuiyan, N. & Alam, N., (2005), «An investigation into Issues Related to the Latest Version of ISO 9000», Total Quality Management, Vol.16, No. 2, pp 199-213.

• Butterwick, ΅.μ. (1993), Total Quality Management in the University Library, Library Management, Vol. 14, No. 3. pp. 28-31

• Brophy P. (2002), «New models of the library in a digital era», in International yearbook of library and information management «The digital factor in library and information services», ed. Gorman G.E., pp. 47-67, Facet publishing.

• Compare, C. & Johansen, G. (1994), «Can the ISO standards on quality management be useful to libraries and how?», Inspel, No. 2, p. 229.

• Cook, C. & Heath, F. & Thompson, B. & Webster, D. (2003), LibQUAL+ preliminary results from 2002, Performance Measurement and Metrics, Vol. 4, Num.1, pp.38-47.

• Davies, J.E. (1997), «Management information about people: data protection issues for academic library managers», Library Management, Vol. 18, No. 1, pp. 42-52.

• Dalrymple Pr. W., (2003), «Improving healthcare through information: research challenges for health science librarians», Library Trends, Vol. 51 No 4, pp. 525-540.

• Δερβιτσιώτης. Κ.Ν. (2001). Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αθήνα, Interbooks.

• Dyke, Th. & Kappelman L.A., (1999), «Cautions on the use of the SERVQUAL Measure to Assess the Quality of Information Systems Services», Decision Sciences, Vol. 30 No 3, pp. 1-15

• Elsner W, (2004), «The ‘new’ economy: complexity, coordination and a hybrid governance approach», International Journal of Social Economics, Vol. 31 No. (11/12), pp. 1029-1049.

• Ephrain Ph.E. (2003), «The greening of libraries», Library Management Vol. 24 No. 3 pp. 160-163.

• Eustace, Cl. (2003), «A new perspective on the knowledge value chain». Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No 4, pp. 588-596.

• Farrell J. (1998), «The ISO 11620 standard and library automated systems», New Library World, Vol. 99 No. 6, pp. 254 - 259

• Grigoroudis E, Siskos Y (2002), «Preference disaggregation for measuring and analysing customer satisfaction: The MUSA method», European Journal of Operational Research, Vol. 143, pp. 148-170.

• Harris, M & Harrington J.H, (2000), «Service Quality in the knowledge age: huge opportunities for the twenty- first century», Measuring Business Excellence, Vol. 4, No 4, pp. 31-36

• Jackson, R. (2002), «Revolution or evolution : reference planning in ARL Libraries», Reference Services Review, Vol. 30, pp.212-228.

• Johannsen, C.G. (1992), Danish Experiences of TQM in the Library World, New Library World, Vol. 93, No 6., pp. 123-134.

• Johnson, H, (1994), «Strategic Planning for Modern Libraries», Library Management, Vol. 15 No 1, pp. 7-18

• Jurow, S. & Barnard S., (1993), Integrating total quality management in a library setting, Haworth Press, USA

• Harvey J., (1998), «Service Quality: A tutorial» Journal of Operations Management, Vol. 16, pp. 583-597.

• Κατσιρίκου Α.Ε. (2001). Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση & διοίκηση των βιβλιοθηκών. Εκδόσεις Παπασωτηρίου: Αθήνα.

• Kanji, G.K. (1996), Implementation and pitfalls of Total Quality Management, Total Quality Management, Vol 7, No3, pp 331 – 343.

• Kinnell M., (1995), «Quality management and library and information services: Competitive advantage for the information revolution», IFLA Journal, Νo 4, p. 270.

• Kostagiolas P.A. (2006), «Information Services for supporting quality management in Healthcare», Journal of Information Technology in Healthcare, Vol. 4 No3, pp 137-146.

• Κωσταγιόλας, Π.Α. (2005), «Διοίκηση & Οργάνωση Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο πλαίσιο της σχέσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», Διοικητική Ενημέρωση, τ. 35, σ 12-19.

• Kyrillidou M, Persson A. – Chr. (2006), «The new library user in Sweden: A LIBQUALT study at Lund University», Performance Measurement and Petries, Vol.7 pp. 45-53.

• Lam, S.S.K (1997), «Quality planning performance: the relationship between objectives and process», International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 14, No. 1, pp. 10-23.

• Leyland P.F., Watson R. T.; Kavan B. C, (1995), «Service Quality: A Measure of Information Systems Effectiveness», MIS Quarterly, Vol.19 No 2, pp.173-187.

• Μπάνου, Χριστίνα (2006), «Διαχρονικά γνωρίσματα της εκδοτικής βιομηχανίας,»,Ηυφέν, τ. ΣΤ, σ. 7-23, υπό δημοσίευση.

• Μπώκος Γ.Δ. (2001), Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

• Μπώκος Γ.Δ. (2002), Τεχνολογία και πληροφόρηση: από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

• Μπώκος Γ.Δ. (2005), «Οι ιστότοποι ως δημοσιεύματα: διαχειριστικές απόψεις του έργου της πληροφόρησης». Τεκμήριον, Επιστημονική Επετηρίδα. Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τεύχος 5, σελ. 49-87.

• Nagata, H., Sato, Y., Gerrard, S., Kytοmαki, P. (2004), «The dimensions that construct the evaluation of service quality in academic libraries», Performance Measurement and Metrics, Vol. 5 No.2, pp.53-65.

• O’Neil, R. M., (1994), Total quality management in libraries, Libraries Unlimited, Colorado.

• Pao-Nuan, Hsieh (2000), «Quality Management Approaches in Libraries and Information Services», Libri, Vol.50, pp. 191-201.

• Parasuraman A., Zeithaml V. & Berry LL (1988), «SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality», Journal of Retailing, Vol. 64, pp. 12-37.

• Parasuraman A, Berry LL, Zeithaml VA (1991), «Understanding customer expectations of service», Sloan Management Review, pp. 39-48.

• Parasuraman, A. (2004), «Assessing and improving service performance for maximum impact: insights from a two- decade- long research journey», Performance Measurement and Metrics, Vol. 5 No 2, pp. 45-52.

• Parker, S. & Ray, K, & Goulson, Gr. & Harrop, K. (2001), The bidding culture in the UK public library –a case study approach, Library Management, Vol. 22, No. 8/9, pp. 404-410.

• Perpetua, S.D. (2004), «Quality management initiatives in Balme Library: possibilities, challenges and constraints for top management commitment», Library Management, Vol. 25, No.1, pp. 56-61.

• Pilling, St. (1996), Putting the customer first: Total Quality and customer service at the British Library Document Supply Centre, Interlending & Document Supply, Vol.24, No. 2, pp. 11-16.

• Pilling, St. (1997), Putting the customer first: total quality and customer service at the British Library Document Supply Center, Asian Libraries, Vol. 6, No 1, pp.6-13.

• Pors, N.O. & Johannsen, C.G. (2003), «Library directors under crosspressure between new public management and value-based management», Library Management, Vol. 24, No. 1/2, pp. 51-60.

• Pors, N.O. (2001), «Measuring Student Performance and Perceptions: empirical studies in different dimensions of quality assurance at a library school», New Library World, Vol. 102, No. 1170/1171, pp. 429-435.

• Pugh Lyndon (2004), «The Management of Hybrid Libraries», The New Review of Information Networking, Vol 10, No 1, pp 71-83.

• Reeves C.A. & Bednar D.A. (1994), «Defining Quality: Alternatives and Implications», The Academy of Management Review, Vol. 19, No 3, pp. 419-445

• Robinson, St. (1999), «Measuring service quality: current thinking and future requirements», Marketing Intelligence & Planning, Vol. 17, No. 1, pp. 21-32.

• Robledo M.A. (2001), Measuring and Managing Service Quality: Integrating Customer Expectations. Managing Service Quality, Vol.11, No.1, pp. 22-31.

• Rowely J, (2005), «Making sense of the quality maze: perspectives for public and academic libraries», Library Management, Vol. 26, pp. 508-518.

• Satoh, Y., (2005), «Evaluation of the university library service quality: analysis through focus group interviews», Performance Measurement and Metrics, Vol. 6 No 3, pp. 183- 193.

• Snoj B. & Petermanec Z., (2001), «Let users judge the quality of faculty library services», New Library World, Vol. 102 No 1168, pp. 314- 324

• Spies, P.B. (2000), «Libraries, Leadership and the future», Library Management, Vol. 21, No. 3, pp. 123-127.

• Speller S & Ghobadian A (1993), «Change for the public sector», Managing Service Quality, pp. 29-34.

• Singh R. (2003), «Developing relationship marketing with customers: a Scandinavian perspective», Library Management, Vol. 24 No.1/2, pp. 34-43.

• Sierpe E. (2004), «Managing the information revolution: library management, the control of perspective technologies and the future of librarianship», Library Management, Vol. 25 No 4/5, pp. 177-182.

• Solms, (1999), Information security management: why standards are important, Information Management and Computer Security, Vol. 7, No. 1, pp. 50-57.

• Sommers, 2005, «The role of the library in a wired society – compete or withdraw: a business perspective», The Electronic Library, Vol. 23 No. 2, 2005 pp. 157-167.

• Spies, P.B. (2000), Libraries, Leadership and the future, Library Management, Vol. 21, No. 3, pp. 123-127.

• Sumsion, J. (2003), «ISO 2789: what's new in and around the revision?», Performance Measurement and Metrics, Vol. 4 No. 3 pp. 103-112.

• Sykes, J. M., (1996), «SCONUL and quality assurance, Library Review, Vol. 45 No 5, pp. 17-22.

• Teas, R.K., (1993), «Expectations, performance evaluation and consumers’ perceptions of quality», Journal of Marketing, Vol. 57, pp. 18-34.

• Thompson, B., (2000), «The Libqual+ gap measurement model: the bad, the ugly, and the good of gap measurement», Performance Measurement and Metrics, Vol. 1 No 3, pp. 165- 178

• Τσιμπόγλου Φ.Χ. (2005), «Συνεργασία Επιστημονικών Βιβλιοθηκών σε ψηφιακό περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση στην Ελληνική Πραγματικότητα», Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

• Χλωμούδης, Κ. Κωσταγιόλας, Π. (2004). Σύγχρονες Βιβλιοθήκες – Τράπεζες Πληροφοριών: Οργάνωση και Νέες Τάσεις, Αθήνα: J&J Hellas Publishing.

• Wall, T., (2000), «Libqual + TM as transformative experience», Performance Measurement and Metrics, Vol. 3 No 2, pp. 43- 47.

• Walters, W., (2003), «Expertise and evidence in the assessment of library service quality», Performance Measurement and Metrics, Vol. 4 No3, pp. 98 – 102

• Ward, P.L., (2000), «Trends in library management», Library Review, Vol. 49 No 9, pp. 436- 441.

• Ward, L.P. (2003), Management and the management of information, knowledge-based and library services 2002, Library Management, Vol. 24, No. 3, pp. 126-159.

• Whitehall T. (1995), «Value in Management and information management: a review», Library Management, Vol. 16, No 4, pp. 3-11.

• Whitlatch, J.B. (2003), Reference futures: outsourcing, the Web, or knowledge counseling, Reference Services Review, Vol. 31 No. 1, pp.26-30.

• Zeithaml, V.A. (1998), «Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence», Journal of Marketing, Vol. 52, pp. 2-22.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item