Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Μητρέλης, Άγγελος and Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας and Τσάκωνας, Γιάννης and Παπαθεοδώρου, Χρήστος Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
PSAV2008(qual).pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
PSAV2008(qual)_ppt.pdf

Download (276kB) | Preview

English abstract

Digital libraries are information systems, which have been embedded in and support the daily and crucial tasks of communities such as the information seeking and assessment of the academic and research community, and the contribution of academic libraries in their development, especially in Greece, is considered extremely important. Technological advances aim to meet the users’ needs for the performance of critical tasks. The development rate of systems which implement innovative services have been increased, while their style and morphology aim to be adapted to users demands. Digital library services in a great degree qualify their physiognomy compared to physical ones, and also interfere in important phases of information flow. The present paper concentrates on two axes. The first one investigates the effect of digital library services in the augmentation of users’ efficiency and satisfaction, while the second one investigates at which degree particular services support user collaboration. The selected methodology is qualitative and consists of semi-structured interviews and hierarchical analysis of the collected opinions. The results of the paper are summarized into (a) a precise mapping of the major digital library services onto critical phases of information flow and (b) into the definition of the required functionalities for developing collaborative information seeking tools. In parallel the paper presents useful results for digital library developing agents, concerning the users’ satisfaction from such services.

Greek abstract

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελούν συστήματα που υλοποιούν υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστηρίζουν καθημερινές πρακτικές και ζωτικές λειτουργίες κοινοτήτων όπως η ακαδημαϊκή και η ερευνητική, ενώ η συμβολή των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη τους, ειδικότερα στην χωρά μας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η τεχνολογική εξέλιξη και η σύζευξή της με τις απαιτήσεις των χρηστών για την εκτέλεση κρίσιμων εργασιών έχει αυξήσει τους ρυθμούς εξέλιξης τους και έχει καταστήσει συχνότερες τις αναπροσαρμογές στο ύφος και τη μορφολογία τους. Ειδικότερη μέριμνα απαιτεί ο τομέας ανάπτυξης υπηρεσιών ψηφιακών βιβλιοθηκών, ο οποίος σε μεγάλο μέρος κρίνει και την φυσιογνωμία τους συγκριτικά με τις φυσικές βιβλιοθήκες, αλλά και επεμβαίνει σε κρίσιμες φάσεις της πληροφοριακής ροής. Η παρούσα εργασία κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας ερευνά την επίδραση των υπηρεσιών ψηφιακών βιβλιοθηκών στην αύξηση της αποδοτικότητας των χρηστών και στην ικανοποίησή τους, ενώ ο δεύτερος επικεντρώνεται στις υπηρεσίες υποστήριξης της συνεργασίας των χρηστών και ερευνά τη συμβολή τους στην συνεργατική ανάκτηση πληροφορίας και τον βαθμό αποδοχής τους. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι ποιοτικής φύσεως και αποτελείται από ημιδομημένες συνεντεύξεις και ιεραρχική ανάλυση των απόψεων που συλλέχθησαν. Τα αποτελέσματα της εργασίας συνοψίζονται σε μια ακριβή αντιστοίχηση των κυριότερων υπηρεσιών ψηφιακών βιβλιοθηκών σε κρίσιμες φάσεις της πληροφοριακής ροής και στην εξαγωγή απαιτήσεων για την λειτουργία εργαλείων συνεργατικής αναζήτησης. Παράλληλα παρουσιάζονται αποτελέσματα που αποτυπώνουν την ικανοποίηση των χρηστών με την χρήση των υπηρεσιών αυτών, τα οποία μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε φορείς ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Item type: Conference paper
Keywords: ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών, υπηρεσίες πληροφόρησης, απαιτήσεις χρηστών, μελέτες χρηστών, ποιοτική αξιολόγηση, digital library development, information services, user requirements, user studies, qualitative evaluation
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
H. Information sources, supports, channels. > HI. Electronic Media.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 25 Sep 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/12327

References

- AGOSTI, M., et al, 2004. Annotations in digital libraries and collaboratories: facets, models and usage. In: Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2004) LNCS 3232. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. pp.244-255.

- BOZTEPE, S., 2007. User value: Competing theories and models. International Journal of Design. 1 (2) pp.55-63.

- CARROLL, J.M., et al, 2006. Awareness and teamwork in computer-supported collaborations. Interacting with Computers. 18 (1) pp.21-46.

- CHOWDHURY, G.G. and CHOWDHURY, S., 2000. An overview of the information retrieval features of twenty digital libraries. Program. 34 (4) pp.341-373.

- DAVIS, J.G., et al, 2001. Creating shared information spaces to support collaborative design work. Information Systems Frontiers. 3 (3) pp.377-392.

- EASON, K., et al, 2000. The use and usefulness of functions in electronic journals: the experience of the SuperJournal Project. Program: electronic library and information systems. 34 (1) pp.1-28.

- ELLIS, D. and HAUGAN, M., 1997. Modelling the information seeking patterns of engineers and research scientists in an industrial environment. Journal of Documentation. 53 (4) pp.384-403.

- FOX, E.A., 1993. Sourcebook on digital libraries: Report for the National Science Foundation, Tech. Rep. TR-93-35, Computer Science Dept., VPI&SU, Blacksburg, Va. http://fox.cs.vt.edu/DLSB.html [Viewed 15-01-2008].

- FURNAS, G.W. and RAUCH, S.J., 1998. Considerations for information environments and the NaviQue workspace. In: Proceedings of ACM Digital Libraries ’98. New York: ACM Press. pp.79-88.

- GOLDER, S.A. and HUBERMAN, B.A., 2006. Usage patterns of collaborative tagging systems. Journal of Information Science. 32 (2) pp.198-208.

- GONÇALVES, M.A., 2004. Streams, structures, spaces, scenarios and societies (5S): a formal digital library framework and its applications. Ph.D. thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University.

- GONÇALVES, M.A., et al, 2007. What is a good digital library?: a quality model for digital libraries. Information Processing and Management. 43 (5) pp.1416-1437.

- HANSEN, P. and JÄRVELIN, K., 2005. Collaborative Information Retrieval in an information-intensive domain. Information Processing and Management. 41 (5) pp.1101-1119.

- HU, H. and WEI, J., 2007. Instant messaging worms propagation simulation and countermeasures. Wuhan University Journal of Natural Sciences. 12 (1) pp.95-100.

- SEARLE, J.R., 1979. A taxonomy of illocutionary acts. In: J.R. Searle (ed), Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. pp.1-29.

- NAGAO, K., 2003. Digital Content Annotation and Transcoding. Norwood (MA), USA: Artech House.

- KRIEWEL, S., et al., 2004. Evaluating strategic support for information access in the DAFFODIL system. D-Lib Magazine. 10 (6). http://www.dlib.org/dlib/june04/kriewel/06kriewel.html [Viewed 14-01-2008].

- KENGERI, R., et al, 1999. Usability study of digital libraries: ACM, IEEE-CS, NCSTRL, NDLTD. International Journal on Digital Libraries. 2 (2-3) pp.157-169.

- KHOO, M., 2006. A sociotechnical framework for evaluating a large-scale distributed educational digital library. In: Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2006), LNCS 4172. Berlin, Heidelberg: Springer. pp.449-452.

- MEYYAPPAN, N., et al, 2000. A review of the status of 20 digital libraries. Journal of Information Science. 26 (5) pp.337-355.

- NANDHAKUMAR, J. and BASKERVILLE, R., 2006. Durability of online teamworking: patterns of trust. Information Technology and People. 19 (4) pp.371-389.

- NICHOLAS, D., et al, 2006. Engaging with scholarly digital libraries (publisher platforms): the extent to which ‘added value’ functions are used. Information Processing & Management. 42 (3) pp.826-842.

- PAEPCKE, A., 1996. Digital libraries: Searching is not enough; what we learned on-site. Dlib Magazine. http://www.dlib.org/dlib/may96/stanford/05paepcke.html [Viewed 14-01-2008].

- RUSCH-FEJA, D. and SIEBEKY, U., 1999. Evaluation of usage and acceptance of electronic journals: results of an electronic survey of Max Planck Society researchers including usage statistics from Elsevier, Springer and Academic Press (Full Report). D-Lib Magazine. 5 (10). http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/d-lib/dlib/october99/rusch-feja/10rusch-feja-full-report.html [Viewed 14-01-2008].

- SMITH, A.G., 2000. Search features of digital libraries. Information Research. 5 (3). http://informationr.net/ir/5-3/paper73.html [Viewed 11-01-2008].

- VILAR, P. and ZUMER, M., 2005. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals. Journal of Documentation. 61 (2) pp.203-227.

- WILSON, T.D., 1997. Information behaviour: an interdisciplinary approach. Information Processing and Management. 33 (4) pp.551-572.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item