Αξιολόγηση και ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων ιδρυματικών οργανισμών

Μαμμά, Ελένη Αξιολόγηση και ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων ιδρυματικών οργανισμών., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
mama17o.pdf

Download (259kB) | Preview

English abstract

The factors responsible for the success and the efficiency of an organization’s IT system are always a substantial and important aspect for the structure, robust operation and successful course of the produced services and products of the organization allocated to its final users, both internal (the employees of the organization) and external (the public). In our days, the need to create appropriate parameters, which shall aim in evaluating and measuring in detail the successful operation of an institutional IT system, is more and more intense. The purpose of the current study is, firstly to introduce us to the environment of the institutional IT systems, as well as to provide us with a more complete and extensive view of their operations and processes, of their infrastructure and success factors. Through Theory of Systems, we shall examine the analysis and the design of an IT system, and discover its quality parameters regarding its success and evaluation. In addition, we shall examine the quality measurement model for IT systems, the so-called "DeLone & McLean Model of Information Systems Success". We shall have the opportunity of finding exactly what each parameter of the specific model examines, by investigating concepts such as system quality, information quality, user satisfaction, individual impact and organization impact. At the same time, an application shall be developed for the evaluation of the quality of an “Organizational Memory” IT system, which is called the "Organizational Memory Information Systems Quality". This model is an expansion of the DeLone & McLean success model. The main purpose of this study is to have a constructive discussion regarding the quality in terms of operation, infrastructure and provided services of the institutional organizations (Libraries, Archives and generally Information Agencies), as well as to focus on the usefulness and importance of the efficiency's measurement factors in an IT system, as this procedure is developed within the Society of Information, which transcends to a Society of Knowledge.

Greek abstract

Οι παράγοντες, οι οποίοι συναινούν στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος ενός οργανισμού, αποτελούν πάντοτε μία ουσιαστική και σημαντική πτυχή για τη δομή, την εύρωστη λειτουργία και την ανοδική πορεία των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του οργανισμού στους τελικούς χρήστες του – εσωτερικούς (υπαλληλικό προσωπικό του οργανισμού) και εξωτερικούς (κοινό). Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο προκύπτει έντονα η ανάγκη για τη δημιουργία κατάλληλων παραμέτρων, οι οποίες θα έχουν στόχο την εκ βάθους αξιολόγηση και μέτρηση της επιτυχούς λειτουργίας ενός ιδρυματικού πληροφοριακού συστήματος. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, κατ’αρχήν να μας εισάγει στο περιβάλλον των ιδρυματικών πληροφοριακών συστημάτων, και συνάμα να μας προσφέρει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη και εκτενέστερη εικόνα των λειτουργιών και διεργασιών, της υποδομής και των παραγόντων επιτυχίας τους. Μέσα από τη Θεωρία των Συστημάτων θα εξετάσουμε την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος και θα γνωρίσουμε τις ποιοτικές παραμέτρους αξιολόγησης και επιτυχίας του. Επιπροσθέτως, θα έρθουμε σε επαφή με το μοντέλο μέτρησης της ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, το λεγόμενο «Μοντέλο Επιτυχίας Πληροφοριακών Συστημάτων DeLone & McLean». Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς εξετάζει η κάθε παράμετρος του συγκεκριμένου μοντέλου, διερευνώντας έννοιες, όπως η ποιότητα του συστήματος (system quality), η ποιότητα της πληροφορίας (information quality), η ικανοποίηση του χρήστη (user satisfaction), η επίδραση της ποιότητας στο άτομο (individual impact) και στον οργανισμό (organization impact). Παράλληλα, θα αναπτύξουμε μία εφαρμογή αξιολόγησης ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος «Οργανωτικής Μνήμης», το αποκαλούμενο «Organizational Memory Information Systems Quality». Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί επέκταση του μοντέλου επιτυχίας DeLone & McLean. Κύριο μέλημα της ακόλουθης εργασίας είναι να καταλήξουμε σε έναν γόνιμο προβληματισμό, όσον αφορά την ποιότητα στη λειτουργία, την υποδομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ιδρυματικών οργανισμών (Βιβλιοθηκών, Αρχείων και εν γένει Υπηρεσιών Πληροφόρησης), καθώς και να εστιάσουμε στη χρησιμότητα και τη σημαντικότητα των παραγόντων μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, έτσι όπως αυτή η διαδικασία εκτιμάται μέσα στους κόλπους της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία μετασχηματίζεται σε Κοινωνία της Γνώσης.

Item type: Conference paper
Keywords: Αξιολόγηση και Ποιότητα Πληροφοριακών Συστημάτων, Ιδρυματικοί Οργανισμοί, Ικανοποίηση Χρηστών, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων, Information Systems’ Evaluation and Quality, Institutional Organizations, Users’ Satisfaction, IT Systems’ efficiency measurement
Subjects: L. Information technology and library technology
I. Information treatment for information services
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
F. Management.
Depositing user: Eleni Mamma
Date deposited: 10 Oct 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/12358

References

1. AVITAL, M., 2003, Reexaming Information Systems Success through the Information Technology Professionals Perspective. Sprouts: Working Papers on Information Environments, Systems and Organizations. 3 (2) pp. 122-136.

2. DeLONE, W. H., & E. R. McLEAN, 1992, Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. Information Systems Research. 3 (1), pp 60-95.

3. DeLONE, W. H. & E. R. McLEAN, 2002, Information Systems Success Revisited. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society. http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/2002/1435/08/14350238.pdf [Viewed 22-2-2008].

4. DeLONE, W. H. & E. R. McLEAN, 2004, Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone and McLean Information Systems Success Model. International Journal of Electronic Commerce. 9 (1) pp. 31-47

5. IIVARI, J., 2005, An Empirical Test of the DeLone-McLean Model of Information System Success. The DATA BASE for Advances in Information Systems. 26 (2) pp 8-27.

6. JENNEX, M. E., 1998, An Organizational Memory Information Systems Model: An Extension of DeLone & McLean΄s I/S Success Model. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society. http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/1998/8233/00/82330157.pdf, http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/1998/8233/00/82330157.abs.htm [Viewed 3-6-2008]

7. SEGARS, A. H. & V. GROVER, 1998, Strategic Information Systems Planning Success: An Investigation of the Construct and its measurement. MIS Quarterly. 22 (2) pp. 139-163

8. ΚΙΟΥΝΤΟΥΖΗΣ, Ε., 2002, Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων. 2η έκδ., Αθήνα: Μπένος.

9. ΜΑΜΜΑ, Ε., 2004, Επιτυχία πληροφοριακών συστημάτων. Εργασία στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη της Πληροφορίας», Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τ.Α.Β.

10. ΣΙΤΑΣ, Α. & Μ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, 1999, Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες και οι απόψεις των χρηστών. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης. (3) pp. 36-44.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item