Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği

Özdemirci, Fahrettin Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği., 2008 . In Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği=Information-Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, Edirne (Turkey), 6-7 June 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Edirne_bildiri_BEYAS.pdf

Download (335kB) | Preview

English abstract

Records is the source of institutional knowledge belonging to the institutions and it provides the institutions to be aware of their belongings. Knowing what is done and how it is done, learning a lesson from failures, making use of the existing knowledge are basic objects of records management. Therefore, the obligation of forming a system for records management occurs spontaneously. This approach that is aimed at management of records produced by works and process of institutions has an important place in forming archives by bringing a discipline to pre-archive works. Records management has been mentioned as a discipline since 1934, and it started to gain an international quality or to be discussed in 1990s, and it has been showing developments as an approach aimed at increasing productivity and records and knowledge management in institutions and foundations. In determining the characteristic of records management in an institution, various variables such as the type, management and legal system, management applications structure (nature), administrative system of that institution, the traditions of country, national records substructure and development level of the country’s records management play role. In this context, many universities formed records management and archive systems in order to arrange the records and archive processes prepared records and archive processes handbooks. Our universities do not have these kinds of studies and applications on the subjects of records management, archive system and processes. In Turkey, such a study for making an efficient and productive structure for records management and archive processes is required in the universities. This study will be a field study directly analyzing records management and archive processes in the universities. As a result of this study, which will be carried out on records and archive processes in Ankara University, realistic judgment will be made about how records management and archive processes which are necessary for the universities in Turkey should be. In this context, with this study it is aimed to prepare “Records Management and Archive System Structure” having procedures about the records and archive processes for the first time, and that will be a model for all universities in our country in order to execute the records and archive processes according to the principles and methods of records and archives management. As the result of completing the required process within this project, the study will fill the significant gaps in this field. This study is being carried out by Ankara University Knowledge and Records Management lecturers, who have knowledge accumulation and experience on records and archive management and a team of State Archives General Directorate experts.

Turkish abstract

Belge, organizasyonların sahip oldukları kurumsal bilginin kaynağıdır ve kurumların nelere sahip olduklarının farkında olmalarını sağlar. Neyin nasıl yapılmış olduğunu bilmek, başarı ve başarısızlıklardan ders çıkarmak, mevcut bilgilerden yararlanmak belge yönetiminin temel hedeflerindendir. Dolayısıyla kurum ve kuruluşların ürünleri olan belgelerin yönetimi için bir sistem oluşturmak zorunluluğu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kurumların iş ve işlemleri sonucu üretilen belgelerin yönetimine yönelik olan bu yaklaşım, arşiv öncesi çalışmalara bir disiplin getirerek, arşiv kurumlarının oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Belge yönetimi, 1934 yılından beri bir disiplin olarak varlığından söz edilmeye; 1990’larda ise uluslararası nitelik kazanmaya ya da uluslararası düzeyde tartışılmaya başlanan, kurum ve kuruluşlarda verimliliği artırmaya, kurumsal belge ve bilgileri yönetmeye yönelik bir yaklaşım olarak gelişmeler göstermektedir. Bir kurumda belge yönetiminin karakteristiğini belirlemede; o kurumun türü, yönetim ve yasal sistemi, yönetim uygulamalarının yapısı (doğası), idari sistem, ülkenin gelenekleri, ulusal belge yönetim alt yapısı ve ülkede belge yönetim etkinliklerinin gelişmişlik seviyesi gibi çeşitli değişkenler rol oynamaktadır. Bu bağlamda yurtdışında birçok üniversite, belge ve arşiv işlemlerini bir düzene koymak için belge yönetimi ve arşiv sistemi oluşturmuşlar ve belge ve arşiv işlemleri el kitapları hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Ülkemiz üniversiteleri ise belge yönetimi, arşiv sistemi ve işlemleri konusunda bu tür çalışma ve uygulamalara sahip değildir. Türkiye’de de üniversitelerin belge yönetimi ve arşiv işlemlerinin etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması için böyle bir çalışmaya gereksinim duyulmuştur. Bu çalışma doğrudan üniversitelerde belge yönetimi ve arşiv işlemlerini analiz eden bir alan çalışmasıdır. Ankara Üniversitesi’nde belge ve arşiv işlemlerine ilişkin gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, Türkiye’deki üniversiteler için gerekli olan belge yönetim ve arşiv sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda gerçekçi yargılara varılması sağlanacaktır. Bu bağlamda, üniversitelerde belge ve arşiv işlemlerinin, belge yönetimi ve arşivcilik ilke ve yöntemlerine göre yürütülebilmesi için ülkemizdeki tüm üniversitelere model olacak, üniversitelerde belge ve arşiv işlemlerine ilişkin süreçleri içeren “Üniversiteler için Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Yapısı” ilk kez ortaya konmuş olacaktır. Yürütülen çalışma bu alandaki boşluğu dolduracaktır. Araştırma, belge yönetimi ve arşiv konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından alan çalışması yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: Belge Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Üniversitelerde Belge Yönetimi, Ankara Üniversitesi; Records Management, Archives Management, Records Management in Universities Records Management, Archives Management, Records Management in Universities
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JE. Record keeping.
Depositing user: Fahrettin Özdemirci
Date deposited: 26 Oct 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:12
URI: http://hdl.handle.net/10760/12364

References

Australian National University (2007). 28.12.2007 tarihinde http://www.anu.edu.au/records/recordsmanualindex.php adresinden erişildi.

Duranti, Luciana (1990). "Is There a Records Management Theory?" Proceedings of the ARMA International 35th Annual Conference, San Francisco, November.

Evans, Frank B. (1988). “The organization and status of archival training: An historical perspective” Archivum, 34: 75-91.

“Fort Lewis College Records Management Manual”. (2006). 04.12.2007 tarihinde http://swcenter.fortlewis.edu/tools/FLCRecordsManagementManual.htm adresinden erişildi.

“Guide to Records Management”. (2007). 04.12.2007 tarihinde http://www.lib.neu.edu/archives/records/index.htm adresinden erişildi.

ISO.(2001). ISO 15489-1: Information and Documentation – Records Management –Part 1: General. -First Edition-15.09.2001.

Iwhiwhu, Enemute Basil. (2005). “Management of Records in Nigerian universities”. The Electronic Library 23 (3): 345-355.

Kandur, Hamza. (1998). Belediyelerde Arşiv Yönetimi. İstanbul: Remak.

McCrank, Lawrence J. (1993). "Documenting Reconquest and Reform: The Growth of Archives in the Medieval Crown of Aragon," American Archivist, 56.

Özdemirci, Fahrettin.(1999). “Arşivlerimizin Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri”, Bilginin serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara / Yayını hazl. Özlem Bayram... (ve başkaları). Ankara: TKD. İçinde, 366-383.

Özdemirci, Fahrettin. (2003). “İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3; 225-246.

Penn, Ira A. (et.all.) (1989). Records management handbook. Hants: Gower.

“Records and Archives Management Manual”. (2006). Modified by Mariusz Kurgan. The University of Adelaide.

Shepherd, Elizabeth (1994). "Records Management in Britain: A Review of Some Developments in Professional Principles and Practice," Business Archives 67.

Stephens, David O. (2001). “Megatrends in International Records Management” Information Management Journal, 35: 4, 66-69.

University of Deleware (2007). 18.12.2007 tarihinde http://www.udel.edu/Archives/Records/Manual/ManCon.html adresinden erişildi.

University of Edinburgh (2007). 18.12.2007 tarihinde http://www.recordsmanagement.ed.ac.uk/InfoStaff/RMstaff/RMprojects/PP/RMManual.htm adresinden erişildi.

University of Missouri (2007).12.12.2007 tarihinde http://muarchives.missouri.edu/elecrec.html adresinden erişildi.

University of Toronto File Plan (2007). 24.11. 2007 tarihinde http://www.library.utoronto.ca/utarms/fileplan/index.html adresinden erişildi.

University of Wisconsin-Madison (2007). 16.12.2007 tarihinde http://archives.library.wisc.edu/RM/rechome.htm adresinden erişildi.

Üniversiteler için Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (Proje No:107K195) Öneri Formu (2007). TÜBİTAK-SOBAG.

Webster, Berenika M. (1999). “Records Management: From Profession to Scholarly Discipline”, Information Management Journal, 33: 4, 20-29.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item