Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı

Tonta, Yaşar and Ünal, Yurdagül Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı., 2008 (Unpublished) [Report]

[img]
Preview
PDF
tonta-unal-SOBAG-106K068-Dergi-Kullanim-Verilerinin-Bibliyometrik-Analizi-ve-Koleksiyon-Yonetiminde-Kullanimi.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

One of the most important functions of libraries is to develop and manage an effective collection that best meets the information needs of their users. With the introduction of electronic resources, collection development and management policies have become much more complex and interesting. Using the survey method, more than 30 million journal articles that were used at the National Academic Network and Information Center (ULAKBİM) and downloaded by the users of the consortium members (universities) from ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience and EBSCOHost databases between 2000 and 2007, were evaluated. Journal articles used were analyzed by means of bibliometric laws and the core journals were identified. The Urquhart Law “specifies that the supralibrary use of scientific and technical (sci/tech) journals is positively correlated with the number of libraries holding these journals in a system and therefore is a measure of their aggregate use within the library system, including their intralibrary use at the individual libraries of the system”. It was tested for the first time in this study for the consortial use of electronic journals. One third of articles used were satisfied by the core journals that constitute some 1.4% and 5% of all journals. Distributions of articles to journals do not conform to the Bradford and Price Laws and the 80/20 Rule. No correlation was observed between the frequencies of use of core journals and a) their impact factors; b) total number of citations they received; and c) their half-lives. There was a positive correlation between the half-lives of core journals calculated by the frequencies of use of journals and the frequencies of citations they received. Almost all the core journals that satisfied the in-house needs of ULAKBİM users and those that did the document delivery requests were common. Current articles were used more often. There is a positive correlation between the frequencies of use of journals within the ScienceDirect, SpringerLink and Wiley InterScience databases by the consortium members and ULAKBİM users. Journals that are used frequently at ULAKBİM were also used more often by the library members of the consortium. Based on eight years’ of use data of ULAKBİM and the university libraries making up the consortium, findings of this study should be used in collection development and management. Frequently used core journals should be retained while rarely used or never used journals should be excluded from the collection. Findings should be used to negotiate better consortial license agreements. The use data should be analyzed in more detail by taking into account the characteristics of universities such as their size and curricula.

Turkish abstract

Kütüphanelerin en önemli fonksiyonlarından biri kullanıcıların bilgi ihtiyacını en üst düzeyde karşılayan etkin bir koleksiyonun geliştirilmesi ve yönetimidir. Elektronik kaynakların gündeme gelmesiyle birlikte koleksiyon geliştirme ve koleksiyon yönetimi politikaları çok daha karmaşık ve ilginç bir hâl almıştır. Bu araştırmada TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) belge sağlama, kütüphane içi kullanım ve elektronik dergi veri tabanları kullanım istatistikleri ile konsorsiyum üyesi üniversite kütüphanelerinin 2000-2007 yılları arasında ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience ve EBSCOHost veri tabanlarından indirdikleri 30 milyonun üzerinde tam metin makale kullanım verisi betimleme yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Kullanılan makalelerin dergilere dağılımı bibliyometrik yasalardan yararlanılarak analiz edilmiş, en sık kullanılan çekirdek dergiler saptanmıştır. Urquhart Yasası “bilimsel ve teknik dergilerin kütüphane ötesi kullanımları ile bir sistemde o dergilere sahip olan kütüphanelerin sayısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve bu nedenle bu ilişkinin, dergilerin bireysel kütüphanelerdeki kütüphane içi kullanımları da dahil, bir kütüphane sistemindeki toplu kullanımın bir ölçüsü olduğunu” ifade eder. Bu çalışmada Urquhart Yasası elektronik dergilerin konsorsiyal kullanımı açısından uluslararası anlamda ilk defa test edilmiştir. Kullanılan makalelerin üçte biri tüm dergilerin %1,4 ile %5’ini oluşturan çekirdek dergilerden sağlanmıştır. Makalelerin dergilere dağılımları Bradford ve Price Yasalarına, 80/20 Kuralına uymamaktadır. Çekirdek dergilerin kullanım sıklıkları ile etki faktörü, bu dergilerde yayımlanan makalelere yapılan toplam atıf sayısı ve yarı-yaşam arasında ilişki yoktur. Çekirdek dergiler için atıfa göre hesaplanmış yarı-yaşam ile kullanıma göre hesaplanmış yarı-yaşam arasında pozitif bir ilişki vardır. ULAKBİM kütüphane içi kullanım isteklerinin karşılandığı çekirdek dergilerin tamamına yakını belge sağlama isteklerinin karşılandığı çekirdek dergilerle ortaktır. Daha güncel makalelere daha çok istek yapılmaktadır. ScienceDirect, SpringerLink ve Wiley InterScience veri tabanlarındaki dergilerin ülkemizdeki konsorsiyum üyesi kütüphanelerdeki kullanım sıklıkları ile ULAKBİM’deki kullanım sıklıkları arasında pozitif bir ilişki vardır. ULAKBİM’de sık kullanılan dergiler konsorsiyum üyesi kütüphanelerde de sık kullanılmaktadır. ULAKBİM’de ve konsorsiyum üyesi üniversite kütüphanelerinde son sekiz yılın elektronik dergi kullanım verilerine dayanan bu araştırmanın sonuçları koleksiyon geliştirme ve yönetiminde kullanılmalı, çok kullanılan çekirdek dergiler koleksiyonda bulundurulmalı, az kullanılan ya da hiç kullanılmayan dergiler ise koleksiyondan çıkarılmalıdır. Kullanım verilerine dayanan bulgular konsorsiyal lisans anlaşmalarında pazarlık için kullanılmalıdır. Kullanım verileri konsorsiyum üyesi üniversitelerin büyüklükleri, öğretim programları gibi özellikleri de dikkate alınarak daha ayrıntılı olarak analiz edilmelidir.

Item type: Report
Keywords: Collection management, collection development, document delivery, in-library use, bibliometrics, Bradford Law, Price Law, 80/20 Rule, Urquhart Law, core journals, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, EBSCOHost, ULAKBİM, journal use analysis.
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 16 Dec 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12639

References

Agee, J. (2005). Collection evaluation: A foundation for collection development. Collection Building, 24 (3), 92-95.

Al, U. ve Tonta, Y. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara, Bildiriler içinde (ss. 209-217). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

ANKOS kullanım istatistikleri: Kullanım istatistikleri çalışma grubu (2007). ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs - 2 Haziran 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30.04.2008 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/media/belgeler/sunumlar/istat.ppt adresinden erişildi.

Bador, P., Boukacem-Zeghmouri, C., Lafouge, T., Prost, H. ve Schöpfel, J. (2007). A cartographic analysis of the correlation between document supply and citations in pharmacology: A case study from INIST in France (part 2), Interlending & Document Supply, 35 (1), 7-14.

Ball, D. (2004). What’s the “big deal”, and why is it a bad deal for universities? Interlending & Document Supply, 32 (2), 117-125.

Batı, H. (2006). Elektronik bilgi kaynaklarında maliyet-yarar analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kütüphanesi üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bayram (Gökkurt), Ö. (1998). Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama. Türk Kütüphaneciliği, 12 (1), 21-32.

Bensman, S.J. (2005a). Urquhart and probability: The transition from librarianship to library and information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (2), 189-214.

Bensman, S.J. (2005b). Urquhart’s Law: Probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 1. The Law’s initial formulation and statistical bases. Science & Technology Libraries, 26 (1), 31-68.

Bensman, S.J. (2005c). Urquhart’s Law: Probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 2. Probability in the development and management of a central document delivery collection. Science & Technology Libraries, 26 (2), 5-31.

Bensman, S.J. (2005d). Urquhart’s Law: Probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 3. The Law’s final formulation and implications for library systems. Science & Technology Libraries, 26 (2), 33-69.

Bensman, S.J. (2001). Urquhart’s and Garfield’s Laws: The British controversy over their validity. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (9), 714-724.

Bensman, S.J. (2000). Probability distributions in library and information science: A historical and practitioner viewpoint. Journal of the American Society for Information Science. 51 (9), 816-833.

Bollen, J. ve Van De Sompel, H. (2008). Usage Impact Factor: the effects of sample characteristics on usage-based impact metrics. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (1), 136-149.

Bollen, J., Van de Sompel, H., Smith, J.A. ve Luce, R. (2005). Toward alternative metrics of journal impact: A comparison of download and citation data. Information Processing and Management, 41, 1419-1440.

Boukacem, C. (2003). Inter-library loan services and access to electronic resources in French university libraries: a marriage of reason. Interlending & Document Supply, 31 (4), 218-227.

Britten, W.A. (1990). A use statistic for collection management: the 80/20 rule revisited. Library Acquisitions: Practice & Theory, 14, 183-189.

Brody, T., Harnad, S. ve Carr, L. (2006). Earlier web usage statistics as predictors of later citation impact. Journal of the American Society for Information Science and Technolog, 57 (8), 1060-1072.

Brookes, B.C. (1970). The growth, utility, and obsolescence of scientific periodical literature. Journal of Documentation, 26 (4), 283-294.

Buckland, M.K. (1972). Are obsolescence and scattering related? Journal of Documentation, 28 (3), 242-246.

Burrell, Q.L. (1985). The 80/20 rule: library lore or statistical law? Journal of Documentation, 41 (1), 24-39.

Burton, R.E. ve Kebler, R.W. (1960). The “half-life” of some scientific and technical literatures. American Documentation, 11, 18-22.

Cooper, M.D. ve McGregor, G.F. (1994). Using article photocopy data in bibliographic models for journal collection management. Library Quarterly, 64 (4), 386-413.

Darmoni, S.J., Roussel, F., Benichou, J., Thirion, B. ve Pinhas, N. (2002). Reading factor: A new bibliometric criterion for managing digital libraries. Journal of the Medical Library Association, 90 (3), 323–327.

Davis, P.M. (2002). Patterns in electronic journal usage: Challenging the composition of geographic consortia. College & Research Libraries, 484-497.

Duy, J. ve Vaughan, L. (2006). Can electronic journal usage data replace citation data as a measure of journal use? An empirical examination? The Journal of Academic Librarianship, 32 (5), 512-517.

Earle, P. ve Vickery, B. (1969). Social science literature use in the UK as indicated by citations. Journal of Documentation, 25, 123-141.

EBSCOHost. (2008). 23.04.2008 tarihinde http://www.ebscohost.com adresinden erişildi.

Echeverria, M. ve Barredo, P. (2005). Online journals: their impact on document delivery. Interlending & Document Supply, 33 (3), 145-149.

Egghe, L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

Erar, A. (2002). Bibliometrics or informetrics: Displaying regularity in scientific patterns by using statistical distributions. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 31, 113-125.

Evans, E.G. (2000). Developing Library and Information Center Collections (4th edt.). Greenwood Village, Colorado: Libraries Unlimited.

Evans, P. ve Peters. J. (2005). Analysis of the dispersal of use for journals in Emerald Management Xtra (EMX). Interlending & Document Supply, 33 (3), 155-157.

Fussler, H.H. ve Simon, J.L. (1969). Patterns in the use of books in large research libraries. Chicago: University of Chicago Press.

Gallagher, J., Bauer, K. ve Dolar, D.M. (2005). Evidence-based librarianship: Utilizing data from all available sources to make judicious print cancellation decisions. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 29, 169-179.

Garfield, E. (1983). Citation indexing—its theory and application in science, technology, and humanities. Philadelphia: ISI Press. 26.04.2008 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/ci/title.pdf adresinden erişildi.

Garfield, E. (1980, May 12). Bradford’s Law and related statistical patterns. Current Contents, 19, 5-12.

Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178, 471-479. 27.04.2008 tarihinde http://garfield.library.upenn.edu/essays/V1p527y1962-73.pdf adresinden erişildi.

Gatten, J.N. ve Sanville, T. (2004). An orderly retreat from the big deal: Is it possible for consortia? D-Lib Magazine, 10 (10). 28.04.2008 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october04/gatten/10gatten.html adresinden erişildi.

Goodier, R. ve Dean, E. (2004). Changing patterns in interlibrary loan and document supply. Interlending & Document Supply, 32 (4), 206-214.

Haar, J. (2000). Project PEAK: Vanderbilt’s experience with articles on demand. Serials Librarian, 38 (1/2), 91-99.

Hamaker, C. (2003). Quantity, quality and the role of consortia. What’s the Big Deal? Journal purchasing – bulk buying or cherry picking? Strategic issues for librarians, publishers, agents and intermediaries. Association of Subscription Agents and Intermediaries (ASA) Conference (24-25 February 2003), 30.04.2008 tarihinde http://www.subscriptionagents.org/conference/200302/chuck.hamaker.pps adresinden erişildi.

ISI Web of Knowledge. (2008a). Journal citation reports: Impact factor. 25.04.2008 tarihinde http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_impfact.htm#impact_factor adresinden erişildi.

ISI Web of Knowledge. (2008b). Journal citation reports: Total cites. 25.04.2008 tarihinde http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_glossary.htm adresinden erişildi.

ISI Web of Knowledge. (2008c). Journal citation reports: Information for new users. 25.04.2008 tarihinde http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_info.htm# information adresinden erişildi.

İstatistik Çalışma Grubu (2006, Haziran). Sayılarla ANKOS. ANKOS 6. Yıllık Toplantısı’nda sunulan bildiri. 10.01.2008 tarihinde http://cat.lib.comu.edu.tr/ankos/ppt/istatistik.ppt adresinden erişildi.

Karasözen, B. (2006, Haziran). ANKOS: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. ANKOS 6. Yıllık Toplantısı’nda sunulan bildiri. 10.01.2008 tarihinde http://cat.lib.comu.edu.tr/ankos/ppt/karasozen.ppt adresinden erişildi.

Karasözen, B., Kaygusuz, A. ve Özen H.B. (2007). Patterns of e-journal use within the Anatolian University Library Consortium, Serials, 20 (1), 37-42.

Karasözen, B. ve Lindley J.A. (2004). The impact of ANKOS: Consortium development in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 30 (5), 402-409.

Ke, H-R., Kwakkelaar, R., Tai, Y-M. ve Chen, L-C. (2002). Exploring behavior of e-journal users in science and technology: Transaction log analysis of Elsevier’s ScienceDirect OnSite in Taiwan. Library & Information Science Research, 24, 265-291.

Kidd, T. (2003). Does electronic journal access affect document delivery requests? Some data from Glasgow University library. Interlending & Document Supply, 31 (4), 264-269.

Kullanım İstatistikleri Çalışma Grubu (2007, 31 Mayıs-2 Haziran). ANKOS Kullanım İstatistikleri. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı’nda sunulan bildiri. 10.01.2008 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/media/belgeler/sunumlar/istat.ppt adresinden erişildi.

Kurth, W.H. (1962). Survey of the interlibrary loan operation of the National Library of Medicine. Washington, DC: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service.

Lancaster, F.W. (1977). The measurement and evaluation of library services. USA: Information Resources Press.

Luther, J. (October 2000). White paper on electronic journal usage statistics. 17.06.2005 tarihinde http://www.clir.org/pubs/reports/pub94/contents.html adresinden erişildi.

McCain, K.W. ve Bobick, J.E. (1981). Patterns of journal use in a departmental library: A citation analysis. Journal of the American Society for Information Science, 32 (4), 257-267.

McDonald, J.D. (2007). Understanding journal usage: A statistical analysis of citation and use. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58, 39-50.

Moed, H.F. (2005). Statistical relationships between downloads and citations at the level of individual documents within a single journal. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (10), 1088-1097.

Moed, H.F., Van Leeuwen, T.N. ve Reedijk, J. (1998). A new classification system to describe the ageing of scientific journals and their impact factors. Journal of Documentation, 54, 387-419.

Morse, D.H. ve Clintworth, W.A. (2000). Comparing patterns of print and electronic journal use in an academic health science library. Issues in Science and Technology Librarianship, 28. 26.04.2008 tarihinde http://www.library.ucsb.edu/istl/00-fall/refereed.html adresinden erişildi.

Nicholas, D., Huntington, P., Dobrowolski, T., Rowlands, I., Jamali M.H.R. ve Polydoratou P. (2005). Revisiting ‘obsolescence’ and journal article ‘decay’ through usage data: an analysis of digital journal use by year of publication. Information Processing and Management, 41, 1441-1461.

Nicholas, D., Huntington, P., Jamali, H.R. ve Tenopir C. (2006). What deep log analysis tells us about the impact of big deals: case study OhioLINK. Journal of Documentation, 62 (4), 482-508.

Nicholas, D., Huntington, P. ve Watkinson, A. (2003). Digital journals, big deals and online searching behaviour: A pilot study. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 55 (1/2), 84-109.

Özen, H. (2007). Elektronik dergilerde kullanım analizi: ANKOS ve ODTÜ örneği. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara, Bildiriler içinde (ss. 201-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 24 (4), 348-349.

Reedijk, J. ve Moed H.F. (2008). Is the impact of journal impact factors decreasing? Journal of Documentation, 64 (2), 183-192.

Rousseau, R. (2002). Journal evaluation: Technical and practical issues. Library Trends, 50 (3), 418-439.

Rusch-Feja, D. ve Siebky, U. (1999). Evaluation of usage and acceptance of electronic journals: Results of an electronic survey of Max Planck Society researchers including usage statistics from Elsevier, Springer and Academic Press (Full report). D-Lib Magazine, 5 (10). 30.04.2008 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october99/rusch-feja/10rusch-feja-fullreport.html adresinden erişildi.

Salaün, J-M., Lafouge, T. ve Boukacem, C. (2000). Demand for scientific articles and citations: An example from the Institut de l’Information Scientifique et Technique (France). Scientometrics, 47 (3), 561-588.

Sandison, A. (1971). The use of older literature and its obsolescence. Journal of Documentation, 27 (3), 184-199.

Scales, P.A. (1976). Citation analyses as indicators of the use of serials: A comparison of ranked title lists produced by citation counting and from use data. Journal of Documentation, 31 (1), 17-25.

Schloegl, C. ve Gorraiz, J. (2006). Document delivery as a source for bibliometric analyses: The case of Subito. Journal of Information Science, 32, 223-237.

Schöpfel, J. ve Gillet J. (2007). On document supply in the digital world. Interlending & Document Supply, 35 (4), 195-204.

ScienceDirect. (2008). 23.04.2008 tarihinde http://www.sciencedirect.com adresinden erişildi.

ScienceDirect Connect. (2006). One-billionth article downloaded on ScienceDirect. 30.11.2008 tarihinde http://info.sciencedirect.com/news/newsletters/connect/archive/sdconnect0606.html adresinden erişildi.

ScienceDirect Info. (2008). Elsevier’s “ScienceDirect” articles surpass nine-million mark. 30.11.2008 tarihinde http://www.info.sciencedirect.com/news/press_releases/archive/archive2008/9million.asp adresinden erişildi.

Seglen, P.O. (1997). Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ, 314-497.

Sharma, H.P. (10 Nisan 2007) Download plus citation counts – a useful indicator to measure research impact. Current Science, 92 (7), 873, 30.04.2008 tarihinde http://www.ias.ac.in/currsci/apr102007/873.pdf adresinden erişildi.

SpringerLink. (2008). 23.04.2008 tarihinde http://www.springerlink.com adresinden erişildi.

Subramanyam, K. (1979). Scattering, Laws of. Allen Kent (Ed.) Encyclopedia of library and information science içinde (c. 26, ss. 336-354). New York: Marcel Dekker.

Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara, Bildiriler içinde (ss. 218-228). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Consortial use of electronic journals in Turkish universities. Leslie Chan ve Susana Mornati (Eds.), Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0 - Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008 içinde (s. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2007). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde Kullanımı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2006). The impact of electronic journals on document delivery services. Bob Martens ve Milena Dobreva (Eds.), Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 içinde (s. 329-338). Sofia: FOI-Commerce.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (1), 84-94.

Trueswell, R.L. (1969). Some behavioral patterns of library users: the 80/20 rule. Wilson Librray Bulletin, 43, 458-461.

Tsay, M–Y. (1999). Library journal use and citation age in medical science. Journal of Documentation, 55, 543-555.

Tsay, M–Y. ve Chen, Y.L. (2005). Journals of general & internal medicine and surgery: An analysis and comparison of citation. Scientometrics, 64 (1), 17-30.

Urbano, C., Anglada. L.M., Borrego. A., Cantos. C., Cosculluela. C. ve Comellas. N. (2004). The use of consortially purchased electronic journals by the CBUC (2000-2003). D-Lib Magazine. 10 (6), 07.02.2008 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/june04/anglada/06anglada.html adresinden erişildi.

Urquhart, D.J. (1959a). Use of scientific periodicals. Proceedings of the International Conference on Scientific Information, Washington, DC, November 16-21, 1958, Vol. I içinde (ss. 287-300). Washington, DC: National Academy of Sciences, National Research Council. 08.05.2008 tarihinde http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10866&page=287 adresinden erişildi.

Urquhart, D.J. ve Bunn R.M. (1959). A national loan policy for scientific serials. Journal of Documentation, 15 (1), 21-37.

Urquhart, J.A. ve Urquhart, N.C. (1976). Relegation and stock control in libraries. Stocksfield, England: Oriel Press.

Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Wiley InterScience. (2008). 23.04.2008 tarihinde http://www3.interscience.wiley.com adresinden erişildi.

Wiley, L. ve Chrzastowski, T.E. (2002). The Illinois interlibrary loan assessment project II: Revisiting statewide article sharing and assessing the impact of electronic full-text journals. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 26, 19-33.

Wood, D.N. ve Bower, C.A. (1969). The use of social science periodical literature. Journal of Documentation, 25 (2), 108-122.

Wulff, J.L. ve Nixon, N.D. (2004). Quality markers and use of electronic journals in an academic health sciences library. Journal of the Medical Library Association, 92, 315-322.

Yılmaz, M. (2007). Price Yasası ve Türkiye’de fikrî mülkiyet hakları literatürü. Belge ve Bilgi Araştırmaları Dergisi, 1 (1).

Yılmaz, M. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 308-320.

Yue, P.W. ve Syring, M.L. (2004). Usage of electronic journals and their effect on interlibrary loan: A case study at the University of Nevada, Reno. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 28, 420-432.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item