The Ottoman Manuscripts and The Projects of Digitizing The Manuscripts in Turkey

Odabaş, Z. Yonca and Odabaş, Hüseyin and Polat, Coşkun The Ottoman Manuscripts and The Projects of Digitizing The Manuscripts in Turkey., 2008 . In Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Recources, Sofia (Bulgaria), 12-14 November 2008. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
446.pdf

Download (481kB) | Preview

English abstract

Manuscripts are written memories lighting the scientific development of the period in which they were created. They are also works of art having unique examples of calligraphy, miniature, marbling and bookbinding arts. In recent years, various projects have been realized with the purpose of cataloguing and digitizing of manuscripts in some information centers of Turkey. These projects have developed librarianship of manuscripts in an appreciable way. Important steps have been taken in cataloguing, digitizing, preservation and upkeep. However, some problems stemming from services, which were produced in projects, and the structural situation of the manuscript librarianship, have occurred. In the study, listing the characteristics of the classical Ottoman manuscripts, general information on manuscripts projects, which have been realized in Turkey, are given. The study concludes with the suggestions on cataloguing and digitizing projects due to the manuscript projects and the problems that occur.

Turkish abstract

Yazma eserler üretildikleri dönemin bilimsel gelişmişliğine ışık tutan yazılı belleklerdir. Aynı zamanda bunlar hat, tezhip, minyatür, ebru ve cilt sanatlarının eşsiz örneklerine sahip birer sanat yapıtlarıdır. Son yıllarda Türkiye’de bazı bilgi merkezlerinde yazma eserlerin kataloglanması ve dijitalleştirilmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Bu projeler yazma eser kütüphaneciliğinin fark edilir biçimde gelişmesini sağlamıştır. Kataloglama, dijitalleştirme, muhafaza ve bakım konularında önemli mesafeler alınmıştır. Buna karşın gerek projeler sonucunda üretilen hizmetlerden ve gerekse yazma eser kütüphaneciliğinin yapısal durumundan kaynaklanan bir takım sorunlar da yaşanmaktadır. Çalışmada klasik Osmanlı yazma eserlerinin özellikleri sıralandıktan sonra Türkiye’de hayata geçirilen yazma eser projeleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Çalışma, yazma eser projelerinden ve ortaya çıkan sorunlardan hareketle kataloglama ve dijitalleştirme projelerinde dikkate alınması gereken önerilerle son bulmaktadır.

Item type: Conference paper
Keywords: Ottoman Manuscript, Manuscript Librarianship, Digitizing Project for Manuscript, Manuscript Cataloging, Manuscript Illumination
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 10 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12653

References

Aksu, H. (1999). Türk tezhib sanatının süsleme unsurları. In Güler Eren (Ed.). Osmanlı [Ansiklopedisi]. (v. XX, pp. 131-145). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I): Üniversite A ve Üniversite B Koleksiyonları. (2006). Derya Örs, Kemal Tuzcu ve Muhammet Hekimoğlu (Ed.). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Bayraktar, N. (1970). Yazma eserlerin değerlendirme ölçütleri ve san’at değerleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 19 (4), 321-327. Binark, İ. (1975). Eski kitapçılık sanatlarımız. Ankara: Kazan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği. Cunbur, M. (1968). Türk kitap sanatlarına ve minyatürlerine genel bir bakış. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XVII (2), 75-82. Çığ, K. (1953). Türk kitap kapları. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Demiriz, Y. (2000). Tezhip sanatı. Available online: http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/tezhip.htm Accessed August 12, 2008 Güneş, Z. (2007). Digitizing Manuscript in Turkey: Public and Private Efforts. 29th Melcom Conference, Sarajevo, 4-6 June 2007. Available online: www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melcom/Papers-2007/Zeynep-Gunes.pps Accessed July 11, 2008 İstanbul Üniversitesi ve Teknosa işbirliğiyle “ZamaNADİRenen ESERLER”. (2008). Available online: http://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk/?sf=icerik&menu=&duyuru_id=18 Accessed May 10, 2008 Memory of the World. (2008). Available online: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26515&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Accessed Agust 20, 2008 Millet Yazma Eser Kütüphanesi. (2008). Available online: http://www.milletkutup.gov.tr/milli.html Accessed July 5, 2008 Tanrısever, R. (2008). Ali Emiri için kitap bir keşif aracıydı. Available online: http://www.tumgazeteler.com/?a=2725453 Accessed June 1, 2008 Türk bezeme sanatı. (2007). Diyanet Aylık (135), 14-18. Available online: http://diyanet7.diyanet.gov.tr/turkish/sureliyayinoku.asp?sayfa=14&sayi=135 Accessed September 3, 2008 Türkiye yazmaları. (2008). Available online: https://www.yazmalar.gov.tr/koleksiyonlar.php Accessed September 3, 2008


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item