Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi

Birinci, Hatice Gülşen Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi. Bilgi Dünyası, 2008, vol. 9, n. 2, pp. 348-369. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
HaticeGulsenBirince.pdf

Download (593kB) | Preview

English abstract

his article dealing with the bibliometric analysis of 861 articles published between the years 1995-2007 of Turkish Journal of Chemistry which has been indexed by the Social Science Citation Index and Chemical Abstract since 1995. The following research questions have been discussed: Who are the most productive author? What is the relationship between the authors? What is the trend towards multiple authorships in TJC? What are the institutional affiliations of authors? Does the distribution of authors fit Bradford’s, Lotka’s and Price’s Law and 80/20 Rule? Which types of sources get cited more often in articles? Which journals are the most cited? According to cited journals what are the core journals in chemistry? With regard to impact factor, what is the place of TJC in JCR and SCI? The most productive authors are Sakıp Ali and İhsan Çalış. Distribution of authors does not fit Bradford’s, Lotka’s and Price’s Law and 80/20 Rule, but distirbution of citations fit Bradford and 80/20 Rule. Contributors affiliated with Hacettepe University, Ankara University, and Ataturk University. Journals received %82 of all citations in the TJC. Turkish Journal of Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Phytochemistry and Journal of Organic Chemistry were the most frequently cited journals. Number of references made to TJC has been growing consistently since 1996.

Turkish abstract

Bu makalede 1995 yılından beri Science Citation Index (SCI) ve Chemical Abstracts tarafından indekslenen Turkish Journal of Chemistry (TJC) bibliyometrik açıdan ele alınarak, bu dergide 1995-2007 yılları arasında yayınlanan 861 makale incelenmiştir. Araştırmada cevap aranan sorular şunlardır: TJC’de en verimli yazarlar kimlerdir ve yazarlar arasındaki ilişki durumu nedir? TJC’de çok yazarlılık durumu nedir? TJC’ye katkıda bulunan yazarların kurumları nelerdir? TJC’de yayınlanan makaleler Bradford, Lotka, Price Yasası ve 80/20 Kuralı’na uymakta mıdır? TJC’de yazarların atıf yaptıkları kaynak türleri nelerdir? En sık atıf yapılan dergiler hangileridir? Yapılan atıflar gözönüne alıdığında Kimya alanındaki çekirdek dergiler hangileridir? TJC’de yayınlanan makalelerin aldıkları ortalama atıf sayısı nedir ve atıflarda yıllara göre bir artış söz konusu mudur? Journal Citation Reports (JCR)’da ve SCI’de TJC’nin yeri nedir? Yazarlara ve kurumlara özgü tekil sonuçlar, makalede açıklanmıştır. Diğer taraftan yazarların durumu, Price ve Lotka Yasası ve 80/20 Kuralı’na uymamaktadır., Öte yandan, TJC’de yapılan atıfların Bradford Yasası’na ve 80/20 Kuralı’na uyduğu saptanmıştır. Yazarlar ağ analizi ile incelendiğinde ise, beş ve daha fazla makale ile katkıda bulunan yazarların iki ayrı etkileşimli grup oluşturduğu saptanmıştır. TJC’ye yapılan atıflar 1996 yılından beri istikrarlı bir atış göstermektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Turkish Journal of Chemistry, Bibliyometri, Ağ analizi; Bibliometrics, Network analysis
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: Fatih Kumsel
Date deposited: 10 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12702

References

Al, U. (2005). Çok yazarlılığın bilimsel iletişimdeki yeri.  Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (ss. 31-41). Mehmet Emin Küçük (Yay. haz.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 15 Kasım 2007 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/ publications/multipleauthorship.pdf adresinden erişildi.

Al, U ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21, (2), 142-163. 15 Kasım 2007 tarihinde http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?action=6 &type=6&target=contentShow&id=2143&node_id=412 adresinden erişildi.

Egghe L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to ınformetrics quantitative methods in library, documentation and information science. Elsevier Science Publication Netherland. 1 Kasım 2007 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00003297/ adresinden erişildi.

Egghe, L. (1986). On the 80/20 Rule. Scientometrics, 10, (1-2), 55-68.

Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178, 471-479. 15 Kasım 2007 tarihinde JSTOR veri tabanından erişildi.

Garfield, E. (1980) Bradford’s Law and related statistical pattern. Current Contents, 19, 5-12. 15 Kasım 2007 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v4p476y1979-80.pdf adresinden erişildi.

Impact factor. (2007). 15 Kasım 2007 tarihinde http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/ adresinden erişildi

Liu, Z. (2003). “Trends in transforming scholarly communication and their implications”, Information Processing & Management 39(6):889-898.

Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16, 317-323.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item