Trvalá identifikace fyzických osob a korporací v prostředí digitálních archivů : aktuální směry řešení v zahraničních systémech

Bratková, Eva Trvalá identifikace fyzických osob a korporací v prostředí digitálních archivů : aktuální směry řešení v zahraničních systémech., 2008 . In Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby : 3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně (ISSN 1803-7003), Brno (Czech Republic), 7 October 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Ide_PeCo.pdf

Download (945kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Bratkova2.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The article respond the issues of unambiguous and globally persistent identification of persons (including ETD authors, ETD advisors and referees) or corporate bodies. The Czech editors of national ETD metadata standard (EVSKP-MS, v. 1.1) and other related standards met these issues too - with open solution in this moment. The author refers to limits in using national authority records files in library domain in this context (the Czech Republic and in abroad), to selected solutions of unambiguous identification of scientific articles authors in some commercial services, and especially to interesting and perspective solutions of persistent identifiers assigning to authors of digital contents in some open accessible digital archives.

Czech abstract

Článek reaguje na problematiku jednoznačné a globálně trvalé identifikace fyzických osob (též autorů, vedoucích a oponentů vysokoškolských kvalifikačních prací) nebo korporací, se kterou se setkali i zpracovatelé standardu EVSKP-MS, v. 1.1. a standardů souvisejících (s řešením zatím otevřeným). Poukázáno bude v tomto směru na limity při využívání národních souborů autoritních záznamů v oblasti knihovnictví (u nás i v zahraničí), na vybraná současná řešení jednoznačné identifikace autorů vědeckých či odborných článků u vybraných komerčních systémů a služeb a zejména pak na zajímavá a perspektivní řešení přidělování trvalých identifikátorů autorům digitálních obsahů ve volně dostupných systémech či projektech systémů digitálních archivů.

Item type: Conference paper
Keywords: Identification systems, Autority entities, Persons, Corporate bodies, Public identities, Persistent identifiers, International identifiers, International standards, Internet standards, FRAD (conceptual model), International Standard Name Identifier (ISNI), Identifikační systémy, Autoritní entity, Fyzické osoby, Korporace, Veřejné identity, Trvalé identifikátory, Mezinárodní identifikátory, Mezinárodní normy, Internetové standardy, FRAD (konceptuální model)
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
I. Information treatment for information services > IF. Information transfer: protocols, formats, techniques.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 28 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12777

References

AERTS, Raf. 2008a. Digital identifiers could keep up with authors' moves. Nature : the international weekly journal of science. 31 Jul 2008, vol. 454, no. 7204, s. 575-575. Dostupný také komerčně z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1038/454575c>. ISSN 0028-0836 (Print). ISSN 1476-4687 (Online).

AERTS, Raf. 2008b. Digital identifiers work for articles, so why not for authors? Nature : the international weekly journal of science. 19 Jun 2008, vol. 453, no. 7198, s. 979-979. Dostupný také komerčně z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1038/453979b>. ISSN 0028-0836 (Print). ISSN 1476-4687 (Online).

BARRUECO CRUZ, José Manuel; KLINK, Markus J. R.; KRICHEL, Thomas. 2000. Personal data in a large digital library. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries 4th European Conference, ECDL 2000 Lisbon, Portugal, September 18-20, 2000 : Proceedings. Berlin : Springer, 2000, s. 127. Lecture notes in computer science, 1923/2000. ISBN 978-3-540-41023-2. Dostupný komerčně také z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-45268-0_12>. Preprint dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/archive/00000435/01/phoenix.a4.pdf>.

BOURDON, Françoise. 1993. International cooperation in the field of authority data : an analytical study with recommendations. München : Saur, 1993. 135 s. UBCIM publications, New series, vol. 11. ISBN 3-598-11169-X.

CorpCZ : Metadatový soubor pro popis korporací [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/>.

DANSKIN, Alan; DIXON, Anne; DOCHERTY, Michael; HILL, Amanda; MOORE, Richard. 2008. A review of the current landscape in relation to a proposed Name Authority Service for UK repositories of research outputs [online]. Prepared for the JISC Names Project. September 2007 - June 2008 [2008-10-30]. 38 s. Dostupný z WWW: <http://names.mimas.ac.uk/documents/LandscapeReport26Jun2008.pdf>.

DIJK, Elly; BAARS, Chris; HOGENAAR, Arjan aj. 2008. Accessing grey literature in an integrated environment of scientific research information. The grey journal. Summer 2008, vol. 4, no. 2, s. 57-66. ISSN 1574-1796.

EVSKP-MS : Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.1. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-07-15 [cit. 2008-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/evskp/>.

HILL, Amanda. 2008. What's in a Name? : Prototyping a name Authority Service for UK repositories [online]. 2008 [2008-10-30]. Preprint. Příspěvek přednesený na konferenci ISKO (The 10th International Conference of International Society for Knowledge Organization : Culture and Identity in Knowledge Organization, 5-8 August, 2008, Montréal). Dostupný z WWW: <http://names.mimas.ac.uk/documents/Names_ISKO2008_paper.pdf>.

ISO Project 27729 : International Standard Name (Party) Identifier [online]. Last update 2007-07-04 [cit. 2008-09-30]. Byl dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/wg6/index.html>.

ISO Project 27729 : International Standard Party Number (ISPI) [online]. Last update 2006-09-09 [cit. 2008-09-30]. Byl dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/27729.htm>.

KAPPENBERG, Bernd. 2008. European Scientists need a digital author identifier. In EUROScience [online]. August 5th 2008 [cit. 2008-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.euroscience.org/?p=30>.

KUNZE, John A. (own.). 2008. ARK (Archival Resource Key) [online]. Last reviewed May 23, 2008 [cit. 2008-10-30]. Inside CDL. Digital Library Building Blocks. Best Practices and Standards. Dostupný z WWW. <http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/index.html>.

LLORET, René. 2007a. Minutes of the ISPI meeting, New York, 23rd January 2007 [online]. 2007-01-31 [2008-10-30]. [7] s. ISO/TC 46/SC 9/WG 6, N 3. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/wg6/wg6n3.pdf>.

LLORET, René. 2007b. Minutes of the ISPI meeting, Santiago de Compostela, 8th May 2007 [online]. 2007-05-19 [2008-10-30]. [5] s. ISO/TC 46/SC 9/WG 6, N 5. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/wg6/wg6n5.pdf>.

Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). 2005. Functional Requirements for Authority Records : A Conceptual Model [online]. 2005-06-15 [cit. 2008-10-30]. 60 s. Draft. Archivní kopie dostupná z WWW: <http://cidoc.ics.forth.gr/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRANAR-Conceptual-M-Draft-e.pdf>.

Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). 2007. Functional Requirements for Authority Data : A Conceptual Model [online]. 2007-04-01 [cit. 2008-10-30]. 70 s. Draft. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/d4/franar-conceptual-model-2ndreview.pdf>.

Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Working Group on GARE Revision. 2001 Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed. München : Saur, 2001. xii, 46 s. UBCIM publications, New series, vol. 23. Dostupný také na WWW: <http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf>. ISBN 3-598-11504-0.

PersCZ : Metadatový soubor pro popis fyzických osob [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/perscz/>.

RFC 4452. 2006. The "info" URI Scheme for Information Assets with Identifiers in Public Namespaces [online]. H. Van de Sompel, T. Hammond, E. Neylon, S. Weibel. April 2006 [cit. 2008-10-30]. 17 s. RFC (Request for Comments) series. Dostupný z WWW: <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4452.txt>. ISSN 2070-1721.

SNYMAN, M. M. M; Van RENSBURG, M. Jansen. 2000. Revolutionizing name authority control. In ACM 2000 digital libraries : proceedings of the Fifth ACM Conference on Digital Libraries, June 2-7, 2000, San Antonio, Texas. Edited by Ken Anderson. New York : Association for Computing Machinery, 2000, s. 185-194. Dostupný komerčně také z WWW (DOI): <http://doi.acm.org/10.1145/336597.336660>. ISBN 1-58113-231-X.

SPANJE, Daniël van. 2007. Digital Author Identification (UKSG 17 - 18 april 2007) [online]. Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, Biblioteek, 4 May 2007 [2008-10-30]. Textový popis k prezentaci PPT představené na konferenci UKSG 2007 (United Kingdom Serial Group, 30th UKSG Annual Conference and Exhibition, 16-18 April 2007, University of Warwick, Workshops and Briefing Sessions). Dostupný z WWW: <http://dai-uitrol.ub.rug.nl/logboek/FILES/61/DAI_UKSG_20070417_final.doc>.

Terms of Reference for ISO TC 46/SC 9 Working Group 6 : ISO Project 27729, "International Standard Name Identifier (ISNI)" [online]. 2006-09-09, revised 2007-10-20 [cit. 2008-10-30]. ISO/TC 46/SC 9/WG 6 N 1. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.gc.ca/iso/tc46sc9/wg6/sc9wg6n1.pdf>.

Thomson Scientific (firma). 2008. ResearcherID.com [online]. c2008 [cit. 2008-10-30]. What is ResearcherID? Dostupný z WWW: <http://www.researcherid.com/resources/html/faq.html>.

TILLETT, Barbara B. 2000. Authority Control on the Web. In Conference on Bibliographic Control in the New Millenium, Washington 2000 [online]. Washington (DC) : Library of Congress, 2000 [cit. 2008-10-30]. Dostupný z WWW: <http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/tillett_paper.html>.

TILLETT, Barbara B. 2007. Numbers to Identify Entities (ISADNs - International Standard Authority Data Numbers). Cataloguing and Classification Quarterly. 2007, vol 44, no. 3/4, s. 343-361. Dostupný komerčně také z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1300/J104v44n03_12>. ISSN 0163-9374.

TILLETT, Barbara B. 2008. A review of the Feasibility of an International Standard Authority Data Numbers [online]. Prepared for the IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records; Edited by Glenn E. Patton. 1 Juli 2008, approved by Standing Committee of the IFLA Cataloguig Section, 15 September 2008 [cit. 2008-10-30]. Zpráva. Dostupná z WWW: <http://www.ifla.org/VII/d4/franar-numbering-paper.pdf>.

WILLER, Mirna. 1996. Authority control and International Standard Authority Data Numbers : need for international cooperation. In Authority control in the 21st century : an invitational conference, March 31 - April 1, 1996 : proceedings [online]. Dublin, OH : OCLC, 1996 [cit. 2008-10-30]. Dostupný také z digitálního archivu OCLC: <http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObjectMain.jsp?fileid=0000003520:000000091799&reqid=354>.

XIA, Jingfeng. 2006. Personal name identification in the practices of digital repositories. Program : Electronic library and information systems. 2006, vol. 40, issue 3, s. 256-267. Dostupný komerčně také z WWW (DOI): <http://dx.doi.org/10.1108/00330330610681330>. ISSN 0033-0337. Postprint volně dostupný také z archivu DLIST: <http://dlist.sir.arizona.edu/1832/>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item