Metadatový standard EVSKP-MS, v. 1.1 pro popis VŠKP a standardy související

Bratková, Eva and Mach, Jan Metadatový standard EVSKP-MS, v. 1.1 pro popis VŠKP a standardy související., 2008 . In Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby : 3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně (ISSN 1803-7003), Brno (Czech Republic), 7 October 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
ETDmetadataCZ.pdf

Download (388kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Bratkova1.pdf

Download (409kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Mach1.pdf

Download (167kB) | Preview

English abstract

The article is devoted to presentation of national Electronic Theses and Dissertations Metadata Set in the Czech Republic (EVSKP-MS, version 1.1) and related standards for Persons description (PersCZ, version 1.0) and Corporate bodies description (CorpCZ, verze 1.0) too. All standards were prepared within the Centralized project „National registry of ETDs and ETD repository with plagiarism detecting service“ (MŠMT C1/2008). In introduction part purposes, significance and starting points of all metadata sets creation are characterized. Both, the second and third parts contain brief description of descriptive, technical and administrative metadata elements specifications, mandatory elements for purposes of their exchange on national and international level are emphasized. Last part explains the XML schema of metadata records and metadata transfer among systems using OAI-PMH protocol.

Czech abstract

Článek je věnován představení národního metadatového souboru pro popis elektronických vysokoškolských kvalifikačních prácí v ČR (EVSKP-MS, verze 1.1) a také souvisejících standardů pro popis fyzických osob (PersCZ, verze 1.0) a korporací (CorpCZ, verze 1.0), které byly připraveny v rámci Centralizovaného projektu MŠMT C1/2008 „Národní registr VŠKP a systém odhalování plagiátů“. V úvodní části jsou charakterizovány cíle, význam a východiska vytvoření standardů. Druhá a třetí část zahrnuje stručný popis specifikace popisných, technických a administrativních metadatových prvků, zdůrazněny jsou prvky povinné pro potřeby jejich komunikace na národní a mezinárodní úrovni. Poslední část seznamuje se způsobem zápisu metadat ve formátu XML a zmiňuje přenos metadat mezi registry pomocí protokolu OAI-PMH.

Item type: Conference paper
Keywords: Electronic Theses and Dissertations, Persons, Corporate bodies, Descriptive metadata, Administrative metadata, Technical metadata, Metadata specifications, Metadata schema, Dublin Core, The Czech Republic, Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, Fyzické osoby, Korporace, Popisná metadata, Administrativní metadata, Technická metadata, Metadatové specifikace, Metadatová schémata, Dublin Core, Česká republika
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
H. Information sources, supports, channels. > HB. Gray literature.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 28 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12778

References

CorpCZ : Metadatový soubor pro popis korporací [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/>.

Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [online]. Dublin : OCLC, 2008-01-14 [cit. 2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dces/>.

DCMI Metadata Terms [online]. Dublin : OCLC, 2008-01-14 [cit. 2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/>.

ETD-MS : an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations [online]. Editors A. Atkins, E. Fox, R. France, H. Suleman. Version 1.00, revision 2. 2001-06-05, last updated on 2008-06-25 [cit. 2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ndltd.org/standards/metadata/etd-ms-v1.00-rev2.html>.

EVSKP-MS : Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR : Návrh [online]. Zpracovatelé E. Bratková, E. Bulínová, J. Mach. Verze 0.1. 2005-11-07 [2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/metadata/navrh-2005-11-07.html>.

EVSKP-MS : Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [cit. 2008-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.0/>.

EVSKP-MS : Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.1. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-07-15 [cit. 2008-10-06]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/>.

MetaPers : Format des Metadatensatzes für Online-Hochschulschriften der Deutschen Bibliothek und des Projekts "Dissertationen Online" [online]. Version 1.1. Stand 2003-07-07 [cit. 2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://deposit.ddb.de/metadiss.htm#top_II>.

PersCZ : Metadatový soubor pro popis fyzických osob [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/>.

TEF 2.0 : Les métadonnées des thèses électroniques françaises [online]. Version 2.0. Recommandation préparée sous l'égide du groupe CG46/CN357/GE5 de l'AFNOR. Mars 2006 [cit. 2008-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.abes.fr/abes/documents/tef/recommandation/index.html>. Webové sídlo standardu dostupné z WWW: <http://www.abes.fr/abes/documents/tef/index.html>.

XMetaDiss : Format des Metadatensatzes der Deutschen Nationalbibliothek für Online-Hochschulschriften inklusive Angaben zum Autor (XmetaPers) [online]. Herausgegeben von der Koordinierungsstelle DissOnline. Version 1.3. Stand 2006-08-22 [cit. 2008-10-19]. Německá verze dostupná z WWW: <http://www.d-nb.de/standards/pdf/ref_xmetadiss_v1-3.pdf>. Anglická verze dostupná z WWW: <http://www.d-nb.de/eng/standards/pdf/ref_xmetadiss_v1-3.pdf>. Webové sídlo standardu: <http://www.d-nb.de/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item