Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych

Karwasińska, Emilia and Rychlik, Małgorzata Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych., 2008 . In Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Świnoujście (Poland), 11-13 September 2008. [Conference paper]

[img] PDF
Karwasińska_Rychlik_model.pdf

Download (161kB)

English abstract

Rapid development of information technology contributes to the process of metamorphosis of worldwide scientific communication. Renowned academic institutions not only collect data on their researchers’ intellectual output but are increasingly implementing institutional-based repositories. It is institutional repository that preserves digital content and makes it accessible to academic community. The paper presents formative stages of setting up an institutional repository and its subsequent management policies. This work was based on individual research project (a survey conducted at Adam Mickiewicz University) as well as the experiences gathered from a number of foreign libraries. The importance of an efficient cooperation between academic community and librarians as the key factor is emphasized.

Polish abstract

Szybki rozwój technologii informacyjnych tworzy nowoczesny obraz światowej komunikacji naukowej. Renomowane ośrodki akademickie dziś nie tylko gromadzą informacje o dorobku naukowym swoich pracowników, ale coraz powszechniej budują repozytoria, dzięki którym zasoby cyfrowe, zgodnie z misją upowszechniania wiedzy, są przechowywane i udostępniane środowisku akademickiemu. W artykule zaprezentowano etapy tworzenia oraz zasady funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego. W pracy posiłkowano się badaniami własnymi przeprowadzonymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doświadczeniami bibliotek zagranicznych. Podkreślono wagę efektywnej współpracy bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym jako zasadniczego czynnika przyczyniającego się do sukcesu projektu.

Item type: Conference paper
Keywords: institutional repository, Open Access, scientific communication, e-resources management, cooperation with academic community, repozytorium instytucjonalne, komunikacja naukowa, zarządzanie zasobami cyfrowymi, współpraca ze środowiskiem akademickim
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Emilia Karwasińska
Date deposited: 27 Feb 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12822

References

1. Afshari, F., Jones, R.: Developing an integrated institutional repository at Imperial College London. Program: electronic library and information systems, 2007, vol. 41, no 4, s. 338-352.

2. Barton, M R.: Craeting an institutional repository: LEADIRS Workbook [dok.elektr.], 2004: MIT Libraries, <http://dspace.org/implement/leadirs.pdf>, [odczyt 14.04.2008].

3. Barwick, J.: Building an institutional repository at Loughborough University: some experiences, Program electronic library and information systems, 2007, vol.41, no. 2, s. 113-123.

4. Bednarek-Michalska, B.: (2006) Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy. Biuletyn EBIB [dok. elektr.], 2006, nr 4 (74) <http://eprints.rclis.org/archive/00008490/01/bednarek_kpbc1.pdf>, [odczyt 24.07.2008].

5. Bednarek-Michalska, B.: (2006) Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – pragmatyka tworzenia biblioteki cyfrowej. Biuletyn EBIB [dok. elektr.], 2006, nr 7 (77) http://eprints.rclis.org/archive/00008404/01/bednarek_kpbc2.pdf, [odczyt 20.07.2008].

6. Carr, L., Harnad, S.: Keystroke economy: a study of the time and effort involved in self-archiving. Technical Report [dok. elektr.], 2005: University of Southampton, <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10688/01/KeystrokeCosting-publicdraft1.pdf>, [odczyt 1.7.2008].

7. Crow R.: The case for institutional repositories: a SPARC position paper [dok. elektr.], 2002: Washington DC, <http:www.arl.org/sparc/IR/ir.html>, [odczyt 26.06.2008].

8. Doctor, G.: Capturing intellectual capital with an institutional repository at a business school in India. Library Hi Tech, 2008, vol. 26, no. 1, s. 110-125.

9. Foster N. F., Gibbons S.: Understanding Faculty to Improve Content Recruitment for Institutional Repositories. D-Lib Magazine, vol. 11, no. 1, 2005 [dok. elektr.] <http://www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html>, [odczyt 13.07.2008].

10. Gartner R.: Metadata for digital libraries: state of the art and future directions. JISC Technology & Standards Watch [dok. elektr.], JISC: 2008, <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw_0801pdf.pdf>, [odczyt 4.09.2008].

11. Gibbons S.: Establishing an institutional repository. Library Technology Reports. [dok. elektr.], 2004, vol. 40, no. 4, <https://publications.techsource.ala.org/products/archive.pl?article=2538>, [odczyt 7.07.2008].

12. Sale, A.: Comparison of IR content policies in Australia. First Monday [dok. elektr.], 2006, vol. 11, no 4, <http://eprints.utas.edu.au/264/1/Comparison_of_content_policies_in_Australia.pdf>, [odczyt 12.07.2008].

13. Simpson, P.: Repositories for research: Southampton’s evolving role in the knowledge cycle. Program: electronic library and information systems, 2006, vol. 40, no 3, s. 224-231.

14. Szczepańska B.: Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich. Zagadnienia prawno autorskie. Przegląd Biblioteczny, 2007 R. 75, z 2, s. 193-220.

15. Przyłuska, J.: Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność? [dok. elektr.], 2008, <http://eprints.rclis.org/archive/00013970/01/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf>, [odczyt 23.07.2008].

16. Przyłuska, J., Radomska, A., Kłosiński, R.: Budowanie repozytorium dziedzinowego : doświadczenia Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Biblioteki Politechniki Łódzkiej [dok. elektr.] W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). <http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/przyluska_radomska_klosinski.ph>, [odczyt 12.07.2008].

17. Woźniak-Kasperek, J., Franke J., (red.): Biblioteki Cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item