Αποτίμηση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου : έρευνα χρηστών της Βιβλιοθήκης

Κακάλη, Κωνσταντία and Κάκκου, Μυρτώ and Χρυσοχόου, Ξένια Αποτίμηση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου : έρευνα χρηστών της Βιβλιοθήκης., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
c1.1.Kakali.pdf

Download (243kB) | Preview

English abstract

The Academic libraries serve a multitude of users who are extravagated their institutions. The innovative services that offer and are based on the rapidly evolving of the new technologies, have as result the differentiation of needs of users. For this reason the research on assessing the work of the library can re-define the limits and its possibilities concerning information, learning and teaching. This paper presents the methodology that was followed for the evaluation of services of Panteion Library University and its outcomes. Final aim of the research was the improvement of library’s services, the mapping out of directions for the allocation of its sources and secure the constructive changes for more efficient action and moreover the maximisation of profits of its users. This aim was realised via the investigation of effectiveness of services of library and the recording, analysis and examination of perceptions, opinions, and representations of the users about the library, but also further needs, demands and their expectations. The method that was used was focus group method across the categories of undergraduate students, graduate students, library staff and University professors. In addition, questionnaires were designed to collect data concerning the perceived quality and quantity of the library’s local and electronic services (as they are estimated by the users). The first questionnaire, distributed in the area of library, was answered by 300 users and combined measures of awareness of the library services available, services satisfaction, ease of use of access systems, evaluation of library staff, satisfaction of library environment and rules and the general satisfaction survey. A second questionnaire was completed online by 180 users during their navigation to the available electronic resources of the library, referred to the awareness of the electronic resources, the frequency and ease of such an activity, as soon as the efficacy of obtaining information. A third questionnaire was focused on the University Professors in order to valuate the library’s role in the educational process and academic activity.

Greek abstract

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εξυπηρετούν έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών ο οποίος υπερβαίνει τα όρια των ιδρυμάτων τους. Οι καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν και βασίζονται στις ραγδαία εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες, έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των αναγκών των χρηστών. Για αυτό το λόγο η έρευνα αποτίμησης του έργου της βιβλιοθήκης μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα όρια και τις δυνατότητές της σε σχέση με την πληροφόρηση, την μάθηση και τη διδασκαλία. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν η βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, η χάραξη κατευθύνσεων για την κατανομή των πόρων της και η διασφάλιση εποικοδομητικών αλλαγών για την αποδοτικότερη λειτουργία της και κατ’ επέκταση την μεγιστοποίηση των οφελών των χρηστών της. Ο παραπάνω στόχος πραγματοποιήθηκε μέσω της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και την καταγραφή, ανάλυση και εξέταση των αντιλήψεων, απόψεων, αναπαραστάσεων που έχουν οι χρήστες για αυτήν, αλλά και των περαιτέρω αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών τους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την προσπάθεια ήταν οι ομάδες εστίασης (focus group) στις κατηγορίες χρηστών: προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, προσωπικό βιβλιοθήκης, καθηγητές του Πανεπιστημίου. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη χρήση και ποιότητα των επιτόπιων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, όπως αυτές εκτιμώνται από τους χρήστες. Συγκεκριμένα μοιράσθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Το πρώτο, απαντήθηκε από 300 περίπου χρήστες, μοιράσθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης και αφορούσε στη γνώση της ύπαρξης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, το βαθμό ικανοποίησης από αυτές, την ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες, την αξιολόγηση του προσωπικού, τη λειτουργικότητα του χώρου και των κανόνων της βιβλιοθήκης και τον δείκτη γενικής ικανοποίησης της χρήσης της βιβλιοθήκης. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και απαντήθηκε από 180 χρήστες περίπου, κατά την διάρκεια πλοήγησης τους στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης. Αφορούσε στη γνώση της ύπαρξης των ηλεκτρονικών βάσεων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τη συχνότητα και ευκολία χρήσης τους καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην εύρεση πληροφοριών. Ένα τρίτο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους καθηγητές του Πανεπιστημίου με σκοπό να εκτιμήσει αλλά και να ενισχύσει την σύνδεση της βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική διαδικασία και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Item type: Conference paper
Keywords: services evaluation methods, library assessment, performance indicators, user communities,academic library total quality, focus group
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
Depositing user: Constantia (Ntina) Kakali
Date deposited: 07 Apr 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/12956

References

ΖΑΧΟΣ, Γ., 1999. Οδηγός Αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,(2), Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΖΑΧΟΣ, Γ., 2001. Αποτίμηση Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,(5),Ιωάννινα, Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΖΑΧΟΣ, Γ., 2006. Εφαρμογή πρακτικών Ολικής Ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (6), Ιωάννινα, Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ACRL, 2007. Standards for University Libraries: Evaluation of Performance [Online]

GLITZ, B., 1997. The focus group technique in library research: an introduction, Bulletin of the Medical Library Association, 85 (4), 385-90. COVEY, D. (2002). Usage and usability assessment: library practices and concerns. Washington, Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources.

CULLEN, R., 2001. Perspectives on User Satisfaction Surveys, Library Trends, 49 (4),1-21.

HERNON, P., & ALTMAN, E., 1998. Assessing service quality: Satisfying the expectations of library customers. Chicago: American Library Association. HIGA-MOORE, M. & MAYO, H., 2002. Use of focus groups in a library's strategic planning process, Medical Library Association, 90 (1),86–92.

LEE -THOMAS G. & ROBSON J., 2004. The questions of academic library assessment, Indiana Libraries, 23 (1),6-10.

NITECKI, D., & Franklin, B. (1999). New measures for research libraries. Journal of Academic Librarianship, 25 (6), 484-487.

PARASURAMAN, A., et al., 2001. Perceived Service Quality as a Customer-based Performance Measure: an empirical examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model. Human Resource Management 30 (Fall) pp 335-64.

POLL, R. and te BOEKHORST, P., 1996. Measuring quality: International guidelines for performance measurement in academic libraries. Munich: K. G. Saur.

RUBIN, R., 2001. Measuring Oranizational Effectiveness. In: WALLACE, D. & VAN FLEET C. (ed), Library evaluation: a casebook and can-do guide. Englewood, Libraries Unlimited. pp. 11-22.

TENOPIR, C., 2003. Use and users of electronic library resources: an overview and analysis of recent research studies. Washington: Council on Library and Information Resources.

VAN HOUSE N., WEIL B., McCLURE C., 1990. Measuring Academic Library Approach: A Practical Approach. Chicago and London, American Library Association.

WALLACE, D. & VAN FLEET C. (ed), 2001. Library evaluation: a casebook and can-do guide. Englewood: Libraries Unlimited.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item