Πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Κόκκινος, Διονύσης and Παπαδάτου, Ελένη and Σισαμάκη, Νίνα Πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ., 2008 . In 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο "Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση", Βόλος (GR), 11-12 Δεκεμβρίου 2008. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
il_ntua_paper.pdf

Download (428kB) | Preview

English abstract

Information Literacy is considered to be especially significant for the educational process, for student support in all levels of education, and also for the promotion of life long learning. The development of information literacy has been established as necessary, because of the plenitude of information surrounding us, creating the need for choice, evaluation, and effective use of that information. Especially in academic institutions, where the need for information is becoming increasingly important, Academic Libraries have to appropriately manage their resources using specialized staff with information literacy skills. Library staff should instruct users how to utilize the appropriate information resources in the most efficient way. The Central Library of the National Technical University of Athens, in an attempt to include information literacy in its already provided services, organizes seminars for the 1st year students in order to make them able to identify, evaluate and use the information that they need. Therefore, it creates tutorials for several databases, so as to make them more approachable to the users. At the same time, Central Library develops a “Help-Desk”, which is an Electronic Service where the users can submit their queries and receive an answer within a reasonable time frame. Aiming towards the improvement of the provided services, Central Library has already initiated the installation of Metalib/SFX/Verde from the ExLibris Company. It is a consolidated meta-search environment for various information resources, owned by the library, helping scientific research. The purpose of this project is the continuous training of users so that they will be able to use Metalib/SFX independently in or out of the Library. Conclusively, it should be taken for granted that the constant increase of information need will lead libraries to organize their efforts to provide information literacy programs for the benefit of their users and for the educational process in general.

Greek abstract

Η πληροφοριακή παιδεία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην αρωγή και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην υποστήριξη των εκπαιδευόμενων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στην προώθηση της δια βίου μάθησης γενικότερα. Η ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας έχει καταστεί αναγκαία λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που μας κατακλύζουν και δημιουργούν την ανάγκη επιλογής, αξιολόγησης και αποτελεσματικής χρήσης τους. Ειδικότερα στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όπου η ανάγκη για πληροφόρηση γίνεται εντονότερη, απαιτείται από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες η σωστή διαχείριση πηγών από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις πληροφοριακής παιδείας. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών οφείλει να καθοδηγεί τους χρήστες προς τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης προκειμένου να μπορούν να τις αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ στο πλαίσιο της ένταξης της πληροφοριακής παιδείας στις υπηρεσίες που προσφέρει, οργανώνει σεμινάρια στους πρωτοετείς φοιτητές με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων στην έρευνα, στην μελέτη και στην αξιοποίηση ποικίλων και ετερογενών πηγών πληροφόρησης. Δημιουργεί βοηθητικούς οδηγούς (tutorials) για διάφορες βάσεις δεδομένων, προκειμένου να γίνουν πιο προσιτές στους χρήστες. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα “Help-Desk”, δηλαδή μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ερώτησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να λάβουν απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται, η Κεντρική Βιβλιοθήκη ήδη προχωρεί στην εγκατάσταση των εφαρμογών Metalib/SFX/Verde της εταιρίας ExLibris. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα μετά-αναζήτησης στις ετερογενείς πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη, ώστε να διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα. Σκοπός είναι η ενδελεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το Metalib/SFX αυτόνομα, εντός, ή εκτός βιβλιοθήκης. Συμπερασματικά, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η συνεχής αύξηση της ανάγκης για πληροφόρηση θα ωθήσει τις βιβλιοθήκες να συστηματοποιήσουν τις προσπάθειες τους για παροχή προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας προς όφελος των χρηστών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εν γένει.

Item type: Conference paper
Keywords: Πληροφοριακή Παιδεία, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Εκπαίδευση χρηστών, Tutorials, Ηλεκτρονικό Help Desk, Μετα-αναζήτηση, information literacy, academic libraries, user education, tutorials, meta-search
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading.
Depositing user: Dionysis Kokkinos
Date deposited: 22 Apr 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13032

References

- BIDDISCOMBE, R., 2002. Learning support professionals: the changing role of subject specialists in UK academic libraries. Program: Electronic Library and Information Systems, 36(4), pp. 228-235. <http://www.emerald-library.com> [τελευταία πρόσβαση 10 Νοεμβρίου]

- BODI, S., 1998. Critical thinking and bibliographic instruction: the relationship. Journal of Academic Librarianship, 14 (3), pp.150-153.

- BRUCE, C., & CANDY, P. eds. 2000. Information literacy around the world: Advances in programs and research. Wagga Wagga, NSW: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.

- BRUCE, C. 2002. Information literacy as a catalyst for educational change: α background paper. White Paper prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts, Prague, The Czech Republic

http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/bruce-fullpaper.pdf [τελευταία πρόσβαση 18 Δεκεμβρίου 2008]

- CANDY, P.C. 2002. Information literacy and Lifelong Learning. White Paper prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts, Prague, The Czech Republic

http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/candy-fullpaper.pdf [τελευταία πρόσβαση 9 Ιανουαρίου 2009]

- GRIFFITHS, J.M., 1995. The changing role of librarians: managing new technologies in libraries. Vista in Astronomy, 39 (Part 2), pp.127-135. <http://www.sciencedirect.com> [τελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2008]

- MARTIN, B., 1991. What works requires of schools: A SCANS reports for America 2000. US Department of Labor. [online] Washington, D.C.:

<http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf> [Τελευταία πρόσβαση 15 Ιανουαρίου 2009)

- SCALES, J., MATTHEWS, G. and JOHNSON, C.M., 2005. Compliance, Cooperation, Collaboration and Information Literacy. The Journal of Academic Librarianship, 31(3), pp. 229-235. <http://www.sciencedirect.com> [ τελευταία πρόσβαση 14 Οκτωβρίου 2008]

- UNESCO: The Prague Declaration, "Towards an Information Literate Society" [online] (Prague, Czech Republic, 20-23 September 2003),

<http://portal.unesco.org> [τελευταία πρόσβαση 31 Οκτωβρίου 2008]

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ι., ΣΤΟΥΜΠΗ, Α., 2007. Η Πληροφοριακή Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σύντομη επισκόπηση και προτάσεις 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στη Σύρο

http://www2.e-yliko.gr/htmls/arctles/pliroforiakipaideia.doc [τελευταία πρόσβαση 15 Δεκεμβρίου 2008]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item