Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?

Kowalska, Małgorzata Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, 2009 . In Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz (Poland), 27-29 May 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
kowalska_baztech_bydgoszcz.pdf

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
kowalska_baztech_bydgoszcz_prezentacja.pdf

Download (967kB) | Preview

English abstract

Journal resources in polish digital libraries and bibliographic databases – coexistence, competition and/or cooperation? The bibliographic databases, especially for the domain ones, determine indispensable element of science and research. Registration of subject journals or the small edition conference materials make them the complex and actual source of information about the present tendencies in particular domain and field of study as well. As a result of the library and digital repository rapid development, in particular digitalization of journals and magazines which develops lately, the bibliographical databases can not pretend to be the only source of information about the existence of specific publication any longer. More and more frequently emerge questions about the validity and usefulness of their creation and maintenance. In this paper author has made an effort to analyze the presence of journals preserved in digital libraries and also registered by the domains databases at the same time. Author tried to indicate the fields and tendencies of both sources mutual permeability then is trying to answer questions to what degree the holding of magazines are used and finally is defining the conflict of interests and database creation policy that ought to be avoid in the future.

Polish abstract

Bibliograficzne bazy danych, a szczególnie dziedzinowe bazy danych, stanowią nieodzowny element dla nauki i badań. Rejestracja specjalistycznych czasopism czy niskonakładowych materiałów konferencyjnych czyni je kompleksowym i aktualnym źródłem informacji na temat tendencji rozwojowych w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Na skutek gwałtownego rozwoju bibliotek i repozytoriów cyfrowych, a zwłaszcza postępującej w ostatnich latach digitalizacji współczesnych zasobów czasopiśmienniczych, bibliograficzne bazy danych nie mogą już jednak pretendować do miana jedynego źródła informacji o istnieniu danej publikacji. Coraz częściej pojawia się zatem pytanie o zasadność i celowość ich tworzenia. W artykule podjęto próbę analizy obecności czasopism znajdujących się w wybranych bibliotekach cyfrowych, a rejestrowanych także przez dziedzinowe bazy danych. Autorka stara się wskazać obszary i tendencje wzajemnego przenikania obydwu źródeł informacji, odpowiedzieć na pytanie o stopień wykorzystania zasobów czasopiśmienniczych z nich pochodzących oraz określić rozbieżności interesów i polityk w zakresie ich tworzenia, tak by uniknąć ich w przyszłości.

Item type: Conference paper
Keywords: bibliograficzne bazy danych, pełnotekstowe bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozytoria cyfrowe, czasopisma dziedzinowe, koegzystencja zasobów informacyjnych, bibliographic databases, full-text databases, digital libraries, digital repositories, subject journals, coexistence of information resources
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 07 Aug 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13125

References

[1] NAISBITT, J. Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka, 1997, s. 250. ISBN 978-83-715-007-18.

[2] PŁOSKI, Z. Słownik Encyklopedyczny „Informatyka”. Warszawa: Europa, 1999, s. 46–47. ISBN 83-87977-16-0.

[3] BOJAR. B. (oprac.) Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, s. 27. ISBN 83-87629-84-7 oraz ISO 2789:2006(E) Information and documentation – International library statistics, Fourth edition: 2006-09-15, ISO 2006, s. 6.

[4] DUCH, W. Notatki do wykładów wstępnych o komputerach i oprogramowaniu (wykład 10) [on-line]. Wydział Fizyki, Astronomii i Matematyki Stosowanej UMK [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/komput/spdypl.html.

[5] ArchiDoc – Elektroniczne repozytorium dokumentów [on-line]. ArchiDoc [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.archidoc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140& Itemid=39.

[6] Repozytorium. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Repozytorium.

[7] WERLA, M. Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH [on-line]. dLibra. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://dlibra.psnc.pl/community/display/KB/Biblioteka+cyfrowa+jako+repozytorium+OAI-PMH.

[8] Konfiguracja DeskLight z bazą danych Postgres [on-line]. YADDA [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://yaddainfo.icm.edu.pl/DeskLight/download/docs/DeskLight_I_Postgres.pdf.

[9] WESOŁOWSKI, T., KUDŁACIK, P., GOLA, M. Repozytorium systemu wspomagania lingwistycznego analityka obiektowego LIANA [on-line]. Politechnika Śląska. Instytut Informatyki. Zakład Oprogramowania [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://sun.aei.polsl.pl/~pkudlac/resources/articles/rep_syst_ LIANA.pdf.

[10] NAHOTKO, M. Cyfrowa nauka-cyfrowe publikacje-cyfrowe biblioteki. Przegląd Biblioteczny 2007, z. 1, s. 19-22. ISSN 0033-202X.

[11] Biblioteka cyfrowa. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa.

[12] SZCZEPAŃSKA, B. Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej [on-line]. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.koszykowa.pl/biblioteka/files/11%20-%20Szczepanska %20Barbara%20-%20Otoczenie%20prawne%20biblioteki%20cyfrowej.pdf.

[13] WREMBEL, R. Wykład 1: wprowadzenie do problematyki baz danych [on-line]. Uczelnia on-line. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wazniak.mimuw.edu.pl/images/7/74/BD-2st-1.2-w01.tresc-1.1.pdf.

[14] POTĘGA, J. Narodowe repozytorium dokumentów elektronicznych [on-line]. Śląska Biblioteka Cyfrowa [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbc.org.pl/Content/10978/15_Potega_Narodowe_ repozytorium.pdf.

[15] MAZUREK, C. [i in.] Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER [on-line]. dLibra. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/doccontent?id=155.

[16] POTĘGA, J. dz. cyt. Por. też KARWASIŃSKA, E., RYCHLIK, M. Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim. Biblioteka 2007, nr 11, s. 153–167. ISSN 1506-3615.

[17] Biblioteka Cyfrowa – Zachodniopomorski System Informacji N@ukowej i Region@lnej [on-line]. Książnica Pomorska [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ksiaznica.szczecin.pl/kp/index.php? s=6&ai=407&ak=2.

[18] ISO 2789:2006 Information and documentation…

[19] SKUBAŁA, E., KAZAN, A. Dobór publikacji w polityce zarządzania biblioteką cyfrową. Analiza wykorzystania zasobów bibliotek cyfrowych wspólnie przeszukiwanych w ramach FBC [on-line]. Repozytorium Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/ publication/150/content.

[20] Zestawienie liczby duplikatów [on-line]. Federacja Bibliotek Cyfrowych [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/duplicates-matrix-report.

[21] JUCHA, D. Biblioteczne piractwo. TEMI. Galicyjski Tygodnik Informacyjny, 28.01.2009, s. 23. ISSN 0208-7006.

[22] DERFERT-WOLF, L. Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. W: E-prints in Library and Information Science [on-line]. [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/8560/1/derfert_CPI.pdf.

[23] HOLLENDER, H. Biblioteki cyfrowe w Polsce i BWN: w poszukiwaniu drogi racjonalnego rozwoju. W: Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23–25 czerwca 2004 r.: materiały konferencyjne [on-line]. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004 [Dostęp 15 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/ pelne_teksty/hollender.doc.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item