The Meridià portal of research observatory (OR-IEC): analysis, promotion and communication of catalan scientific knowledge

Arguimbau, Llorenç and Cervera, Aldara and Latorre, Robert and Martí, Mercè and Guerrero, Ricard The Meridià portal of research observatory (OR-IEC): analysis, promotion and communication of catalan scientific knowledge. Coneixement i Societat, 2009, n. 15, pp. 78-103. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
C&S_Meridia_ang.pdf

Download (326kB) | Preview

English abstract

The highly strategic research, development and innovation(R&D&I) cycle is fundamental to scientific knowledge and economic growth. For the cycle to function adequately, relevant R&D&I information has to be managed effectively. In recent years, the Institute of Catalan Studies (Institut d’Estudis Catalans, or IEC) has played an increasingly important role as a consultant to public bodies, primarily by preparing reports and expert opinions on strategic aspects of Catalan science policy. In 1995, the IEC was commissioned by the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya) to produce the Reports de la recerca a Catalunya (Catalan Research Reports), describing the state of Catalan research in specific knowledge fields. Two volumes have been published to date, covering the six-year period 1990-1995 (24 reports) and the seven-year period 1996-2002 (27 reports). In 2003, in order to support the work involved in producing the second volume, the IEC founded the Catalan Research Observatory. Since then, the Research Observatory has gradually compiled data on the R&D&I system from all the Catalan linguistic-cultural regions. In 2008 the web portal MERIDIÀ was launched with the aim of serving as a useful and practical tool for a whole spectrum of users, ranging from researchers to interested members of the general public. Users are offered differing levels of access to the portal and its information, ranging from privileged access—by special agreement—for institutions and bodies to basic access for the public. Rather than offer comparative analyses of bodies or researchers, MERIDIÀ aims essentially to serve as a tool for transforming a large quantity of disperse and very different information on R&D&I activities in Catalonia into accessible knowledge.

Catalan abstract

El cicle de la recerca, el desenvolupament i la innovació(R+D+I) ocupa una posició estratègica perquè potencia el coneixement científic i el creixement econòmic. Per al bon funcionament d’aquest cicle, és imprescindible dur a terme una gestió eficaç de la informació. En els darrers anys, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha desenvolupat un paper creixent com a entitat consultora dels agents públics, mitjançant l’elaboració d’informes i dictàmens sobre aspectes estratègics de la política científica catalana. L’any 1995, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, l’IEC engegà el projecte Reports de la recerca a Catalunya, consistent en l’elaboració d’un estudi, per matèries específiques, sobre l’estat de la recerca al Principat. Fins ara se n’han publicat dues edicions, que abasten el sexenni 1990-1995 (vint-i-quatre matèries) i el septenni 1996-2002 (vint-i-set matèries). L’any 2003, per donar suport a les tasques d’elaboració de la segona edició, es va posar en funcionament l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). De llavors ençà, l’OR-IEC ha anat incorporant dades sobre el sistema R+D+I de tots els territoris de llengua i cultura catalanes. Finalment, el 2008 s’ha posat en marxa el portal web MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), un servei pensat per serm una eina útil i pràctica per a diferents tipus d’usuaris, des de les persones més especialitzades fins als ciutadans interessats, evidentment amb diferents nivells d’accessibilitat. Per aconseguir aquest objectiu, MERIDIÀ disposa de diferents nivells d’entrada a la informació, des de l’accés privilegiat per a les institucions i els organismes amb els quals s’estableixi el conveni adient, fins a la informació bàsica per al públic. MERIDIÀ no fa anàlisis comparatives entre entitats ni investigadors i pretén ser una eina per transformar en coneixement una gran quantitat de dades disperses i heterogènies sobre les activitats d’R+D+I catalanes.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: R&D&I, Research Observatory of the Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), MERIDIÀ portal, Scientific documentation, Information service
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: Llorenç Arguimbau
Date deposited: 10 Aug 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13222

References

ARGUIMBAU, Llorenç. “Global trends in research resources and scientific output in microbiology in Spain (1998-2007)”. International Microbiology. Vol. 11 (2008), p. 213-220.

BELLAVISTA, Joan, et al. Evaluación de la investigación. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997.

BONIFATI, Angela, et al. “Designing Data Marts for Data Warehouses”. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM). Vol. 10, núm. 4 (2001), p. 452-483.

BUNGE, Mario. La investigación científica: su estrategia y su filosofía. 2a ed. corr. Barcelona: Ariel, 1989.

BUSOM, Isabel (ed.). La situació de la innovació a Catalunya. Barcelona: CIDEM, 2006.

BUSOM, Isabel. “Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I): una perspectiva sobre la situació de Catalunya i Espanya”. Coneixement i Societat. Núm. 5 (2004), p. 6-35.

BUSOM, Isabel; LUNA, Carme. “La innovació a Catalunya: indicadors bàsics per a l’anàlisi”. Nota d’economia. Núm. 82 (2005), p. 121-145.

CALLON, Michel; COURTIAL, Jean-Pierre; PENAN, Hervé. Cienciometría: la medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica. Gijón: Trea, 1993.

CAMARASA, Josep M.; ROCA ROSELL, Antoni. “L’Institut d’Estudis Catalans al llarg de cent anys de polítiques científiques”. Coneixement i Societat. Núm. 14 (2008), p. 6-51.

CASTELLET, Manuel; HERNÁNDEZ, Luis Javier; PORTI, Joan (coord.). Libro blanco de la topología en España. Bellaterra: Red Española de Topología, 2004.

COSCE. Acción CRECE: comisiones de reflexión y estudio de la ciencia en España. Madrid: COSCE, 2005.

FECYT. Informe SISE 2007. Madrid: FECYT, 2007.

FUENTES, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. “I+D+I: una perspectiva documental”. Anales de documentación. Vol. 11 (2008), p. 43-56.

Fundación COTEC. Informe COTEC 2008: tecnología e innovación en España. Madrid: COTEC, 2008.

Fundación CYD. Informe CYD 2007. Barcelona: Fundación CYD, 2008.

GORBEA PORTAL, Salvador. Modelo teórico para el estudio métrico de la información documental. Gijón: Trea, 2005.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç. “La ciència a Catalunya”. Dins: ESSER, Torsten; STEGMANN, Tilbert D. (ed.). Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006 (Catalunya torna a Europa 1976-2006). Berlín: LIT-Verlag, 2007, p. 143-156.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara. “La ciència a Catalunya, País Valencià i Illes Balears”. L’Espill. Núm. 26 (2007), p. 61-70.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Perspectives del segle XXI: recerca i país: cicle de conferències. Barcelona: IEC, 2006.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. La recerca científica i tecnològica a Catalunya. Barcelona: CIRIT, IEC, 1990.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Reports de la recerca a Catalunya (1990-1995). Barcelona: IEC, 1996-2002.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Reports de la recerca a Catalunya (1996-2002). Barcelona: IEC, 2006.

LANCASTER, Wilfrid; PINTO, María (ed.). Procesamiento de la información científica. Madrid: Arco Libros, 2001.

MALTRÁS, Bruno. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: Trea, 2003.

MALUQUER DE MOTES, Jordi. La recerca i la innovació a Catalunya l’any 2003. Barcelona: CIRIT, 2008.

Manual de Frascati 2002: propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental. París: OCDE, FECYT, 2003.

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2005-2008). Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, 2005.

Pla de recerca i innovació (2005-2008). Barcelona: CIRIT, 2005.

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Científica (2008-2011). Madrid: FECYT, 2007.

Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2001-2006). València: Generalitat Valenciana, 2002.

Oslo manual: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. 3a ed. París: OCDE, 2005.

RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. Introducción a la administración de información. Madrid: Síntesis, 2003.

ROMERO, Joan; RODRÍGUEZ, Inma; ARMADA, Ferran. Informe anual de l’R+D i la Innovació a Catalunya 2008. Barcelona: CIDEM, 2008.

SEBASTIÁN, Jesús; MUÑOZ, Emilio (ed.). Radiografía de la investigación pública en España. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

TRAMULLAS, Jesús (ed.). Tendencias en documentación digital. Gijón: Trea, 2006.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item