Αξιολόγηση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Βαρδακώστα, Ιφιγένεια and Τσουμπρακάκου, Αναστασία Αξιολόγηση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b4.1.Vardakosta.pdf

Download (302kB) | Preview

English abstract

Academic libraries do play a vital role in education as well as in research. The increase in knowledge production within libraries establishes their role both in organizing and evaluating of their services. The role of assessment in academic libraries will re-define their objectives in terms of user needs. The findings of this study will be important not only for understanding user needs, but also to secure the quality of a dynamic academic library. For reasons mentioned above and upgrading its services, Library and Information Centre of Harokopio University (LIC) moved forward to this research which examines the evaluation of its services which will help in the covering of any deficiency. This project is a part of the multi-disciplinary project “Enhancement, Modernisation and Enrichment of the Academic Library of Harokopio University” under the Operational Programme “Education” which is co-financed by the European Social Fund, the European Regional Development Fund and national resources. The assessment project had been planned to materialize in two phases from an external evaluator. This study will describe the methodology followed during these two phases and will present results as well as conclusions and recommendations.

Greek abstract

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην έρευνα. Η αυξανόμενη παραγωγή γνώσης αλλά και η συσσώρευση της στο χώρο της βιβλιοθήκης καθιστά την ανάγκη για οργάνωση και συνεχή αξιολόγηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση του έργου της θα τη βοηθήσει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της έχοντας πάντα ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της ποιότητάς της καθώς η καθιέρωση ενός δυναμικού χαρακτήρα στην πρόκληση του 21ου αιώνα κρίνεται επιτακτική ανάγκη. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΒΚΠ) στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει προέβη το 2006 στην παρούσα έρευνα με σκοπό την αποτίμηση αυτών και την κάλυψη των ελλείψεων, όπου αυτό διαφανεί. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αξιολόγηση Έργου» μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ-Βιβλιοθήκη με πλήρη τίτλο «Ενίσχυση, Εμπλουτισμός και Εκσυγχρονισμός της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». Το έργο της αξιολόγησης είχε προβλεφθεί, από την έναρξη υλοποίησης του συνολικού έργου της Βιβλιοθήκης, να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια από εξωτερικό αξιολογητή. Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις δύο φάσεις αξιολόγησης και θα παρουσιαστεί η συγκριτική μελέτη που διενεργήθηκε σχετικά με τα αποτελέσματά τους καθώς και τα συμπεράσματα και προτάσεις που αποκομίσαμε από τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αξιολόγηση υπηρεσιών, αξιολόγηση βιβλιοθηκών, μελέτες αξιολόγησης, μελέτη περίπτωσης, academic libraries, services evaluation, libraries evaluation, evaluation studies, case study
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
Depositing user: Nikolaos Kefallonitis
Date deposited: 26 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13235

References

1. Ζάχος, Γ. (1999) «Έρευνα χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» στο Ζωγάκη, Ε. (επιμ.) Στατιστική και Ολική Ποιότητα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών :πρακτικά διημερίδας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 19-20 Νοεμβρίου,σ.17-46

2. Κορφιάτη, Μ. και Γεωργίου, Π. (2000) «Αξιολόγηση υπηρεσιών: έρευνα χρηστών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος 20-22 Οκτ.1999. Μυτιλήνη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου.

3. Νικολοπούλου, Β. (2000) «Στατιστικά στοιχεία και αξιολόγηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: ελληνική πραγματικότητα και μοντέλο συλλογής και εφαρμογής τους» στο Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος 20-22 Οκτ.1999. Μυτιλήνη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου.

4. Σταύρου, Φ. (1999) «Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης» στο Ζωγάκη, Ε. (επιμ.) Στατιστική και Ολική Ποιότητα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: πρακτικά διημερίδας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 19-20 Νοεμβρίου, σ.69-75 Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος 20-22 Οκτ.1999. Μυτιλήνη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου.

5. Argyris, C. (1993) Education for leading-learning” in Organizational dynamics, 6 (Winter), pp.5-17

6. Bawden, D. e.a. (2005) “Are we effective? how would we know?: approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom” in New Library World, 106(9/10), pp.454-463

7. Chen, K.-N. (2006) “Library evaluation and organizational learning” in Journal of Librarianship an Information Science, vol.38(2), pp.93-104

8. Espejo, R. et.al (1996) “Organizational transformation and learning”. Chichester: Wiley

9. Fetterman, D.M. (1994) “Empowerment evaluation” in Evaluation practice, 15(1), pp.12-

10. Jenlink, P. and Torres, R. (1994) “The role of evaluation in schools as learning organizations” in P.M. Jenlink (ed.) Systematic change: touch-stones for the future school, pp.122-145. Palatine, Il: Skylight

11. Rosenberg, M.J. (2001) “E-learning : strategies for delivering knowledge in the digital age” New York: McGraw-Hill


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item