Ο ρόλος της Bιβλιοθήκης στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ζωντανός, Κώστας and Μπαλτά, Κυριακή Ο ρόλος της Bιβλιοθήκης στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
a14.Zontanos-Mpalta.pdf

Download (196kB) | Preview

English abstract

The University of Macedonia Library in cooperation with the Vice Rector of Academic Affairs and Personnel designed a plan to assess the research conducted by the University’s faculty members. The purpose of the plan is the quantitative assessment of the conducted research and the appointment of its qualitative characteristics. Though a series of quantitative and qualitative measurements the conducted research will be analyzed as an internal procedure within the University and in comparatively to the conducted research in other similar Greek universities and University departments. The plan contains four actions lines: a) preliminary actions such as bibliographic review of the relevant bibliography and development of the methodological instruments to be used, b) quantitative measurements, c) qualitative measurements, d) import of the published papers by faculty members in the Institutional Repository (PSEPHEDA) and publication of a bibliographic catalog of the works. At the time (April 2008) the first two the action lines are completed. The conclusions can be summarized at the following: a) similar efforts to assess other Greek universities’ conducted research (without involving an academic library) present gaps in their methodological approach, specifically in retrieving information from Web of Science Citation Index and b) to cover these gaps the research team of the project concluded in using Wos, Scopus and Google through Harzing’s Publish or Perish software to perform the bibliographic research. The other two action lines of the project are still under progress and final conclusions of the project will be announced in May 2009.

Greek abstract

H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού εκπόνησε σχέδιο σειράς δράσεων αξιολόγησης του ερευνητικού έργου των μελών του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το σχέδιο στοχεύει τόσο στην ποσοτική αξιολόγηση όσο και στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου, από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ερευνητικού προϊόντος. Σκοπός είναι μέσα από σειρά μετρήσεων να καταδειχθεί η ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διενεργούμενης επιστημονικής έρευνας του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, τόσο εσωτερικά όσο και συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες δράσεων για την ολοκλήρωσή του: α) προκαταρκτικές ενέργειες όπως η βιβλιογραφική επισκόπηση για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και ερευνητικών εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, β) ποσοτικές μετρήσεις τόσο σε επίπεδο παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος εντός του ιδρύματος όσο και σε αντίστοιχα ιδρύματα της Ελλάδας που ασχολούνται με την έρευνα αντίστοιχων αντικειμένων, γ) ποιοτικές μετρήσεις τόσο σε επίπεδο παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος εντός του ιδρύματος όσο και σε αντίστοιχα ιδρύματα της Ελλάδας που ασχολούνται με την έρευνα αντίστοιχων αντικειμένων, και δ) δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των τριών παραπάνω αξόνων τόσο με την εισαγωγή των νόμιμα κατεχόμενων από τη βιβλιοθήκη ψηφιακών αντιγράφων των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου στο Ιδρυματικό Καταθετήριο που έχει αναπτύξει και συντηρεί (ΨΗΦΙΔΑ) όσο και με την έκδοση πλήρους βιβλιογραφικού οδηγού με το σύνολο του δημοσιευμένου έργου των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος. Στα πλαίσια του έργου έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτοι άξονες. Συγκεκριμένα, μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκαν μεθοδολογικά κενά στις μέχρι τώρα ανάλογες προσπάθειες αποτίμησης του ερευνητικού έργου των ελληνικών ΑΕΙ (στις οποίες σημειωτέων δεν υπήρχε καμιά εμπλοκή ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης), ιδιαίτερα στη μεθοδολογία ανάκτησης πληροφοριών από το ευρετήριο ετεροαναφορών (citation index) Web of Science. Στη διενεργούμενη έρευνα για την καταγραφή του ερευνητικού έργου και των ετεροναφορών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και αντιστοίχων οικονομικών πανεπιστημίων και τμημάτων άλλων ΑΕΙ χρησιμοποιήθηκε τόσο το Web of Science όσο και το Scopus και το Google μέσω του λογισμικού Harzing’s Publish or Perish. Με τη χρήση των παραπάνω βιβλιογραφικών πηγών συγκροτήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση διενέργειας ανάλογων ερευνών και προέκυψαν τα πρώτα στοιχεία των ποσοτικών μετρήσεων του άξονα β του έργου καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία για την αξιοπιστία της χρήσης των παραπάνω αναφερόμενων βιβλιογραφικών εργαλείων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2009.

Item type: Conference paper
Keywords: ανάλυση ετεροαναφορών, ευρετήρια ετεροαναφορών, αξιολόγηση έρευνας, αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, citation analysis, citation indices, research evaluation, academic units evaluation, academic libraries
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Araka Iliana
Date deposited: 29 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13238

References

- Aksnes, DW & Taxt, RE 2004, "Peer reviews and bibliometric indicators: A comparative study at a Norwegian university", Research Evaluation, vol. 13, no. 1, pp. 33-41.

- Butler, L 2007, "Assessing university research: A plea for a balanced approach", Science and Public Policy, vol. 34, no. 8, pp. 565-574.

- De Moya-Anegón, F et al. 2007, "Coverage analysis of Scopus: A journal metric approach", Scientometrics, vol. 73, no. 1, pp. 53-78.

- Hicks, . 2004, “The four literatures of social science”, In Moed, HF, Glänzel, W & Schmoch, U (Eds.), Handbook of quantitative social science and technology research. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. pp. 473–496

- Holmes, A & Oppenheim, C 2001, "Use of citation analysis to predict the outcome of the 2001 Research Assessment Exercise for Unit of Assessment (UoA) 61: Library and information management", Information Research, vol. 6, no. 2.

- Jascó, P 2006, "Google scholar: The pros and the cons", Online Information Review, vol. 29, no. 2, pp. 208-214.

- MacRoberts, MH & MacRoberts, BR 1996, "Problems of citation analysis", Scientometrics, vol. 36, no. 3, pp. 435-444.

- Martin, BR 1996, "The use of multiple indicators in the assessment of basic research", Scientometrics, vol. 36, no. 3, pp. 343-362.

- Meho, LI & Yang, K 2007, "Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: Web of science versus Scopus and Google Scholar", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 58, no. 13, pp. 2105-2125.

- Meho, LI & Rogers, Y 2008, , ‘Citation Counting, Citation Ranking, and h-Index of Human-Computer Interaction Researchers: A Comparison between Scopus and Web of Science’, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 59, no. 11, pp. 1711-1726.

- Moed, H F 2005, Citation analysis in research evaluation. New York: Springer.

- Norris, M & Oppenheim, C 2007, "Comparing alternatives to the Web of Science for coverage of the social sciences' literature", Journal of Informetrics, vol. 1, no. 2, pp. 161-169.

- Scopus Content Coverage 2007 http://www.info.scopus.com/docs/content_coverage.pdf [Viewed 25-8-08]

- Seglen, PO 1998, "Citation rates and journal impact factors are not suitable for evaluation of research", Acta Orthopaedica Scandinavica, vol. 69, no. 3, pp. 224-229.

- Van Raan, AFJ 1996, "Advanced bibliometric methods as quantitative core of peer review based evaluation and foresight exercises", Scientometrics, vol. 36, no. 3, pp. 397-420.

- Wallin, JA 2005, "Bibliometric methods: Pitfalls and possibilities", Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, vol. 97, no. 5, pp. 261-275.

- Warner, J 2000, "Critical review of the application of citation studies to the Research Assessment Exercises", Journal of Information Science, vol. 26, no. 6, pp. 453-460.

- Yang, K & Meho, L 2006 ‘Citation Analysis: A Comparison of Google Scholar, Scopus, and Web of Science’, In Dillon, A & Grove, A (Eds.). Proceedings 69th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology (ASIST) 43, Austin (US). http://eprints.rclis.org/archive/00008121/01/Yang_citation.pdf [Viewed 25-8-08]

- Yang, K & Meho, L 2007, "CiteSearch: Next-generation citation analysis", In Proceedings of the 7th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, Vancouver, British Columbia, June 18-23, 2007. pp. 101-102.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item