Αξιολόγηση διεθνών και ελληνικών μηχανών αναζήτησης από Έλληνες βιβλιοθηκονόμους

Ασδέρη, Στυλιανή and Εκίζογλου, Παναγιώτα and Σιάτρη, Ράνια and Μπαλατσούκας, Παναγιώτης and Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ and Κουτσομίχα, Δαμιάνα and Ψαρράς, Κώστας Αξιολόγηση διεθνών και ελληνικών μηχανών αναζήτησης από Έλληνες βιβλιοθηκονόμους., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b4.2.Asderi.pdf

Download (192kB) | Preview

English abstract

Use of search engines is the most widely acceptable way for foraging information on the Net. Their wide use as an information retrieval tool has created the need for their evaluation as a means to offer better services to the public. This research attempts to record librarians’ views on search engines and their performance. In February 2007 a questionnaire was distributed to 16 individuals who participated in a seminar for unemployed librarians as a way to boost and refresh their knowledge. The search engines, which were evaluated were google.com, altavista.com, yahoo.com, exalead.com, google.gr, in.gr, robby.gr, find.gr. Each librarian was asked to search for a specific topic in all the aforementioned search engines. As a result eight questionnaires were filled out by each participant, one for every search engine. Each librarian recorded his/hers experience in retrieving information and evaluated the findings according to certain criteria such as recall and precision, relativity of the retrieved records and the way the results were displayed by each search tool. The combined analysis of the results leads to interesting conclusions about librarians’ familiarity with search engines and their view on the retrieved information.

Greek abstract

Η χρήση μηχανών αναζήτησης για ανεύρεση πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου είναι ευρέως διαδεδομένη στις μέρες μας. Η καθιέρωσή τους στη συνείδηση του κόσμου ως εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών οδήγησε στην ανάγκη αξιολόγησης της λειτουργίας τους, με απώτερο σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους χρήστες. Η παρούσα έρευνα επεδίωξε να αποτυπώσει τις απόψεις των βιβλιοθηκονόμων για τις μηχανές αναζήτησης και την απόδοσή τους. Ειδικότερα, ερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, που διανεμήθηκαν το Φεβρουάριο του 2007, οι απόψεις 16 βιβλιοθηκονόμων που συμμετείχαν σε ένα σεμινάριο κατάρτισης άνεργων βιβλιοθηκονόμων. Οι οχτώ μηχανές αναζήτησης/συστήματα ανάκτησης πληροφοριών που αξιολογήθηκαν ήταν οι google.com, altavista.com, yahoo.com, exalead.com, google.gr, in.gr, robby.gr, find.gr. Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από κάθε βιβλιοθηκονόμο να αναζητήσει ένα καθορισμένο θέμα σε όλες τις μηχανές με αποτέλεσμα τη συμπλήρωση οχτώ ερωτηματολογίων από κάθε βιβλιοθηκονόμο, ένα για κάθε μηχανή. Συγκεκριμένα, κάθε ένας τους κατέγραψε την εμπειρία του στην ανάκτηση της πληροφόρησης και αξιολόγησε τα ευρήματά του σύμφωνα με κάποια κριτήρια όπως για παράδειγμα την ακρίβεια και τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με την πληροφοριακή ερώτηση, και τον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των απαντήσεων και την ανάλυση των εργαστηριακών ασκήσεων στην αναζήτηση πληροφοριών, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόμων με τις μηχανές αναζήτησης, τις απόψεις τους για τα ανακτημένα αποτελέσματα, τη συμπεριφορά τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών μηχανών αναζήτησης και τέλος, για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που το κάθε εργαλείο ανάκτησης εντόπισε.

Item type: Conference paper
Keywords: αξιολόγηση, μηχανές αναζήτησης, συστήματα ανάκτησης πληροφορίας, βιβλιοθηκονόμοι, evaluation, search engines, information retrieval systems, librarians
Subjects: L. Information technology and library technology > LS. Search engines.
Depositing user: null null
Date deposited: 26 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13240

References

1) ΑΝΟΝ, 2007. 61 billion searches conducted worldwide in August, Google ranks as top global search property. Comscore. http://www.comscore.com/press/release.asp?press= 1802

2) BAR-ILAN, J., 2002. Methods for measuring search engine performance over time. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (4), pp.308–319. [Viewed 11-8-08].

3) CAN, F., et al, 2004. Automatic performance evaluation of Web search engines. Information Processing and Management, 40, pp.495–514.

4) CHU, H. and ROSENTHAL, M., 1996. Search engines for the world wide web: a comparative study and evaluation methodology. Proceedings of the Annual Conference for the American Society for Information Science. http://www.asis.org/annual-96/ElectronicProceedings/chu.html

5) DUDEK, D., et al, 2007. Is Google the answer? A study into usability of search engines. Library Review, 56 (3), pp.224-233.[Viewed 11-8-08].

6) EFTHIMIADIS, E.N., et al, 2008. An evaluation of how search engines respond to Greek language queries. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences. http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2008/3075/00/30750136.pdf

7) GRIESBAUM, J., 2004. Evaluation of three German search engines: Altavista.de, Google.de and Lycos.de. [Viewed 11-8-08].

Information Research, 9 (4), paper 189. http://InformationR.net/ir/9-4/paper189.html [Viewed 11-8-08].

8) GWIZDKA, J. and CHIGNELL, M., 1999. Towards information retrieval measures for evaluation of web search engines.

http://www.imedia.mie.utoronto.ca/~jacekg/pubs/webIR_eval1_99.pdf

9) JΑΝSEN, B.J. and SPINK, A., 2006. How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs. Information Processing and Management, 42 (1), pp.248–263. [Viewed 11-8-08].

10) JOHNSON, F.G., et al, 2001. DEVISE: a framework for the evaluation of internet search engines. Library and information commission research report 100. CERLIM http://www.cerlim.ac.uk/projects/devise/ [Viewed 11-8-08].

11) JOHNSON, F.G., et al, 2003. Task dimensions of user evaluations of information retrieval systems. Information Research, 8 (4), paper 157. http://informationr.net/ir/8-4/paper157.html

12) LANDONI, M. and BELL, S., 2000. Information retrieval techniques for evaluating search engines: a critical overview. Aslib Proceedings, 52 (3), pp.124–129. [Viewed 11-8-08].

13) LAZARINIS, F., 2005. Do search engines understand Greek or user requests “sound Greek” to them? Open Source Web Information Retrieval Workshop in conjunction with IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence & Intelligent Agent Technology, Compiegne, France, 19 September 2005. http://www.emse.fr/OSWIR05/2005-oswir-p43-lazarinis.pdf

14) LAZARINIS, F., 2007. Web retrieval systems and the greek language: do they have an understanding. Journal of Information Science, 33 (5), pp.622-636. [Viewed 11-8-08].

15) SHAFI, S.M. and RATHER, R.A., 2005. Precision and recall of five search engines for retrieval of scholarly information in the field of biotechnology. Webology, 2 (2). http://www.webology.ir/2005/v2n2/a12.html

16) SHANG, Y. and LI, L., 2002. Precision evaluation of search engines. World Wide Web: Internet and Web Information Systems, 5 (2), pp.159–173. [Viewed 11-8-08].

17) SU, L.T., 2003. A comprehensive and systematic model of user evaluation of web search engines: II. An evaluation by undergraduates. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (13), pp.1193–1223.

18) VAUGHAN, L., 2004. New measurements for search engine evaluation proposed and tested. Information Processing and Management: an international journal, 40 (4), pp.677–691.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item