Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Ολένογλου, Άννα-Μαρία and Μπάνου, Χριστίνα Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b8.1.Olenogloy-Mpanoy.pdf

Download (159kB) | Preview

English abstract

In today's hybrid environment of coexistence with the electronic form - digital publication, academic libraries should respond to scientific needs and to meet the expectations of the academic community. In this context, use the new information technology to improve the quality of their services. The reading policy should be a priority of academic libraries, focusing on undergraduate and graduate students to encourage and promote reading, and then to cultivate the reading preferences. In particular, students are a dynamic group of academic libraries as reading habits and general reading behavior is emerging. The design and development of long-term policy Reading, which will be based in Reading behavior of students, should be an essential element of the mission and policies of academic libraries - Information services. The article focuses on the quality actions and activities of the Reading Policy, which aims to consolidate and develop lifelong reading habits and regular. For this purpose was a qualitative analysis of relevant literature and previous study Reading conduct investigations. In conclusion, the undergraduate and postgraduate students, as future scientists and professionals, based on the evaluation and management of information. Academic Libraries Reading through the policy, educate their users to become creative readers. The quality of reading policy, as implemented through the individual actions, assist in the formulation of scientific morality and provide methodologies and tools for evaluating information.

Greek abstract

Στο σημερινό υβριδικό περιβάλλον συνύπαρξης του εντύπου με το ηλεκτρονικό – ψηφιακό δημοσίευμα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να ανταποκριθούν στις επιστημονικές ανάγκες και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Η αναγνωστική πολιτική οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, στοχεύοντας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να ενθαρρύνει και να προωθήσει την ανάγνωση, και ακολούθως να καλλιεργήσει τις αναγνωστικές προτιμήσεις τους. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποτελούν μια δυναμική ομάδα χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καθώς οι αναγνωστικές συνήθειες και γενικότερα η αναγνωστική συμπεριφορά τους βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμης αναγνωστικής πολιτικής, η οποία θα στηρίζεται στη μελέτη της αναγνωστικής συμπεριφοράς των φοιτητών, πρέπει να συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της αποστολής και της πολιτικής της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης – υπηρεσίας πληροφόρησης. Το άρθρο εστιάζει στην ποιότητα στις δράσεις και τις δραστηριότητες της αναγνωστικής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εδραίωση δια βίου αναγνωστικών τακτικών και συνηθειών. Για τον σκοπό αυτό έγινε ποιοτική ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας και μελέτη προηγουμένων ερευνών αναγνωστικής συμπεριφοράς. Συμπερασματικά, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως μελλοντικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, στηρίζονται στην αξιολόγηση και στη διαχείριση της πληροφορίας. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω της αναγνωστικής πολιτικής, εκπαιδεύουν τους χρήστες τους, ώστε να εξελιχθούν σε δημιουργικούς αναγνώστες. Η ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής, όπως εφαρμόζεται μέσα από τις επιμέρους δράσεις, συνδράμει στη διαμόρφωση επιστημονικού ήθους και στην παροχή μεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση της πληροφορίας.

Item type: Conference paper
Keywords: Ανάγνωση, αναγνωστική πολιτική, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, φοιτητές, ποιότητα, reading, reading policy, academic libraries, students, quality
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CF. Reading and story telling.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Araka Iliana
Date deposited: 29 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13245

References

- Banou, Christina & Kostagiolas, Petros A. & Olenoglou, Anna-Maria, 2008. «The reading behavioural patterns of the Ionian University graduate students: reading policy of the Greek academic libraries». Library Management, vol. 29 No. 6/7, pp. 489-503.

- Banou, G. Christina & Kostagiolas, P. A., 2007. “Managing Expectations for Open Access in Greece: Perceptions from the Publishers and Academic Libraries. ELPUB2007”, Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access-Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007. Vienna, pp. 229-238 (http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?121_elpub2007).

- Bolter, David Jay, 2006. Οι μεταμορφώσεις της γραφής. Υπολογιστές, υπερκείμενο και αναμορφώσεις της τυπογραφίας. μτφρ. Δημήτρης Ντούνας, Αθήνα: Μεταίχμιο.

- Bosc, H. – Harnan, S, 2005. “In a paperless world a new role for academic libraries: providing open access”. Learned Publishing, 18 (2), p. 95-99.

- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1999. Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς. Σύνοψη αποτελεσμάτων. Αθήνα: Εθνικό κέντρο βιβλίου.

- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 2004. Β΄ Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.ekebi.gr/erevnes/anagn04/index.htm

- Franklin, Benjamin, 2005. The autobiography, edited by Peter Conn, preface by Amy Gutmann, Penn Reading Project Edition. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

- Gilleron, Rebecca & Kilgarriff, Katheryn, 2007. The bookaholics’ guide to Book Blogs, London – New York: Marion Boyars Publishers.

- IFLA. Reading Section, 2007. Strategic Plan of the Reading Section 2007-2008, in http://www.ifla.org/VII/s33/annual/sp33-07-08.pdf

- Krolak, Lisa, 2005. The role of libraries in the creation of literary environments, Hamburg: UNESCO Institute for Education, in http://www.ifla.org/VII/s33/pub/s33_Krolak%20L.pdf

- Κωσταγιόλας, Π. Α., 2006. «Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες – υπηρεσίες πληροφόρησης: ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών». Τεκμήριον, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμo. 6, σ. 143-162.

- Meerman Scott, David, 2007. The new rules of marketing and PR: How to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing, and online media to reach buyers directly. London: Wiley.

- ΜΟΠΑΒ, 2006. Στατιστικά στοιχεία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.mopab.gr/statistics/annual/annual_gre_01.php (πρόσβαση στις 07/08/2008).

- Μπάνου, Χριστίνα, 2007. «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αναγνωστική πολιτική σε μια μεταβατική εποχή», Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Μετα-βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες μετά το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό, Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σ. 191-204.

- Phillips, Angus, 2004. Where is the Value in Publishing? The Internet and the Publishing Value Chain, The International Journal of the Book. 2, pp. 241-245.

- Simmonds, Patience L. & Andaleeb, Syed Saad, 2001. “Usage of Academic Libraries : The Role of Quality Service, and User Characteristics”. Library Trends, in http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1387/is_4_49/ai_77811348

- Thatcher, S., 2007, “The challenge of open access for university presses”. Learned Publishing. 20 (3), pp. 165-172.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item