Αξιολόγη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών

Καλογεράκη, Ελένη and Τσαλαπατάνη, Ειρήνη Αξιολόγη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
c7.2.Kalogeraki-Tsalapatani.pdf

Download (268kB) | Preview

English abstract

Internationally, the hospital library serves the Hospital as the primary department responsible for the provision of the Knowledge-based Information and the development of systems and services in order to meet the Knowledge-based Information needs of the Organization. Standard 5 of the Medical Library Association (Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) demonstrates that there is evidence for effective connections between Knowledge-based Information (KBI) and patient care and education for medical and hospital staff. Concerning the education of medical and hospital staff, the role of the library by the medical librarian must include: the participation of the librarian in the team directing the educational functions in the hospital, the regular provision of material in support of planning and preparing of educational activities, the education of medical and hospital staff on information management and use of information technology, the identification of print and electronic resources for individualised learning, joint library and continuing education, the provision of specific literature in support of educational activities, the provision of access to quality resources of continuing education such as Web-based resources. The aim of this study is to investigate and evaluate the provided user education and training for hospital and medical staff in the Greek hospital libraries and the participation of librarian in the educational activities of institution. Sample of this survey was Greek hospital libraries. Questionnaires were sent out to 44 hospital libraries of Greece and Cyprus. 27 questionnaires were returned, a response rate of 61%. The survey was carried out in April-May 2008 The findings indicate that Greek hospital libraries provide user education, however, it has informal character. The librarian does not participate in the team directing educational functions in the hospital and continuing education resources are not provided. Consequently, either due to unsatisfactory financial support and to well- built stereotypes or due to personnel deficiency and to institutional shortage, MLA standards are being met by inadequate way.

Greek abstract

Διεθνώς, η νοσοκομειακή βιβλιοθήκη αποτελεί για το Νοσοκομείο το βασικό τμήμα για την παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης (Knowledge-based Information) και την ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τεκμηριωμένης πληροφόρησης του Οργανισμού. Το πρότυπο 5 της Medical Library Association (Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) υποδεικνύει τη σύνδεση της τεκμηριωμένης πληροφόρησης με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας και την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού. Ο ρόλος της βιβλιοθήκης, όσον αφορά την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού, πρέπει να περιλαμβάνει: τη συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου στην επιτροπή εκπαίδευσης του Νοσοκομείου, την παροχή υλικού για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση και χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας, την επιλογή έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών για εξατομικευμένη μάθηση, τη σύνδεση της βιβλιοθήκης με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την παροχή ειδικής βιβλιογραφίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, την παροχή πρόσβασης σε πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που βασίζονται στο διαδίκτυο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και η συμμετοχή της βιβλιοθήκης μέσω του ιατρικού βιβλιοθηκονόμου στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ιδρύματος που ανήκει. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου. Εστάλησαν 44 ερωτηματολόγια σε αντίστοιχες νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της περιφέρειας. Απάντησαν οι 27, ποσοστό ανταπόκρισης 61%. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο διάστημα των μηνών Απριλίου-Μαΐου 2008. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι στις ελληνικές νοσοκομειακές βιβλιοθήκες γίνεται εκπαίδευση χρηστών που έχει, όμως, ανεπίσημο χαρακτήρα. Ο βιβλιοθηκονόμος δεν συμμετέχει στα όργανα εκπαίδευσης και δεν παρέχονται πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, είτε λόγω χρηματοδότησης και στερεοτύπων, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και μέτρων θεσμικού χαρακτήρα, τα πρότυπα της MLA τηρούνται πλημμελώς.

Item type: Conference paper
Keywords: Νοσοκομειακές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση χρηστών, πληροφοριακή παιδεία, αξιολόγηση, Ελλάδα, Hospital libraries, user education, information literacy, evaluation, Greece
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: null null
Date deposited: 06 Jul 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13275

References

1. BRADLEY, D., RANA, G. K., MARTIN, P. W. & SCHUMACHER, R. E. 2002. Real-time, evidence-based medicine instruction: a randomized controlled trial in a neonatal intensive care unit. Journal of the Medical Library Association. 90, pp. 194-201.

2. BRETTLE, A. 2003. Information skills training: a systematic review of the literature. Health Information and Libraries Journal. 20 (suppl.1) pp. 3-9.

3. BRETTLE, A., HULME, C. & ORMANDY, P. 2007 Effectiveness of information skills training and mediated searching: qualitative results from the EMPIRIC project. Health Information and Libraries Journal. 24 pp. 24-33.

4. BRETTLE, A., HULME, C. & ORMANDY, P. 2006. The costs and effectiveness of information skills training and mediated searching quantitative results for the EMPIRIC project. Health Information and Libraries Journal. 23 pp. 239-47.

5. FRICK, E. 1987. Professional training for user education: U.K. Journal of Education for Library and Information Science. 28 (Summer) pp. 27.

6. GLUCK, J., C. 2002. Standards for hospital libraries 2002. Journal of the Medical Library Association. 90 (4) pp. 465-472. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=128964 [Viewed 12-5-08]

7. HOMAN J. M. & MCGOWAN J. J. 2002. The Medical Library Association: promoting new roles for health information professionals. Journal of the Medical Library Association. 90 pp. 80-5.

8. LYON, E. & GILBERT, S. 1988. A pilot survey of user satisfaction with the online search service in South West Thames Regional Libraries. Health Information and Libraries Journal. 5 pp. 49-60.

9. POYNER, A. WOOD, A. & HERZBERG, J. 2004. A project to imrove information technology skills for flexible trainees and overseas doctors. Health Information and Libraries Journal. 21 pp. 57-60.

10. QUALITY DEVELOPMENT TEAM, South Staffordshire Hospitals, NHS Trust 2003. A survey to assess the impact of mediated facilitated literature searches on patient care. Stafford , South Staffordshire Healthcare NHS Trust,

11. ROSENBERG, W. M. C., DEECS, J. , LUSHER, A. et all. 1998. Improving searching skills and evidence retrieval. Journal of the Royal College of Physician of London. 32 pp. 557-63.

12. TINDER, V, FLEET, G.E. & GRAY, A. E. 2007. Evaluating the impact of library user training programmes across Thames Valley Strategic Health Authority in the UK. Health Information and Libraries Journal. 24 pp. 34-40.

13. ΜΟΡΕΛΕΛΗ-ΚΑΚΟΥΡΗ, Μ. 1997. Νέο μοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα. σ. 102-120.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item