Αξιολόγηση της θεματικής πύλης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θύρα

Μπαλτά, Κυριακή Αξιολόγηση της θεματικής πύλης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θύρα., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b6.2.Mpalta.pdf

Download (500kB) | Preview

English abstract

The implementation of new information and communication technologies changed radically the form of education and the ways for its provision. The academic libraries today aim not only to support the educational procedure but also to be a significant part of it by producing, and assessing educational material and by providing continuous learning opportunities and guidance to its customers. All these factors have created a whole new situation for the academic libraries and forced them to expand their functions but above all to develop new electronic services and tools for information provision which will render them as equal partners in the educational procedure within the institution they operate. The University of Macedonia Library received founding under the 3rd Thira was initially published in January 2007 containing 311 databases. Until August 2008 it contained 455 electronic resources such as databases, electronic journals collections, e-books collections and other electronic sources of information selected under the selection criteria stated at its initial design face. Operational Programme for Education and Initial Vocational Training under which it developed a series of services and tools. One of those was its Subject Gateway, Thira. One of the project’s basic parts was the development of a statistical analysis tool to assess its usage in terms of quantity. The tool was created by using Google analytics. (paper represents quantitative data for January 2007 - August 2008).

Greek abstract

Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόμα η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ειδικά στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες τείνουν να προσαρμόζουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους, με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται σε απομακρυσμένους φυσικούς χώρους. Όλα τα παραπάνω, δημιούργησαν νέα δεδομένα για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ωθώντας τες να διαφοροποιήσουν το ρόλο τους, να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και πρωτίστως να αναπτύξουν τέτοιου τύπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την παροχή πληροφοριών, τα οποία θα τις καθιστούσαν ισότιμους συμμέτοχους στην παρεχόμενη εκπαίδευση στα πλαίσια του ιδρύματος στο οποίο λειτουργούν. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσια της χρηματοδότησης που έλαβε από το Γ ΚΠΣ, έργο «Πλοηγίς: Από την Πληροφορία στη Γνώση», έχει αναπτύξει μια σειρά υπηρεσιών και εργαλείων παροχής πληροφόρησης, τα οποία προσφέρει στους χρήστες της για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Ανάμεσα σε αυτά αναπτύχθηκε η Θύρα, η Θεματική Πύλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η τελική δημοσίευση της Θύρας έγινε τον Ιανουάριο του 2007 και περιελάμβανε αρχικά 311 συνδρομητικές και ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις δεδομένων. Ο αριθμός των πηγών αυτών ανήλθε στις 455, τον Αύγουστο του 2008, και το σύνολο του υλικού αποτελείται πλέον εκτός από βάσεις δεδομένων και από άλλες μορφές ηλεκτρονικού υλικού παροχής πληροφόρησης, όπως συλλογές διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικά βιβλία, ιστοσελίδες φορέων και οργανισμών. Το νέο υλικό πληροί τα κριτήρια επιλογής και ένταξης υλικού όπως αυτά είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό του έργου. Στη φάση του σχεδιασμού της Θύρας, αναπτύχθηκε εργαλείο τήρησης στατιστικών στοιχείων για τη χρήση της μέσω του Google analytics. Το εργαλείο αυτό, θα καθιστούσε δυνατή την καταγραφή της ποσοτικής χρήσης της, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την αποδοτικότητά της σε επίπεδο ποσοτικών στοιχείων (στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται ποσοτικές μετρήσεις από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2008).

Item type: Conference paper
Keywords: Θεματικές Πύλες Βιβλιοθηκών, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Αξιολόγηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Θύρα, Library Subject gateways, Academic Libraries, Reference Services Evaluation, Thira
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: null null
Date deposited: 15 Jul 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13281

References

1. OECD (2005) DeSeCo: definition and selection of competencies: theoretical and conceptual foundations.

Διαθέσιμο στο: http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.htm

2. Okerson, A. (2003) “Asteroid, Moore’s law and the star alliance” Journal of academic librarianship, 2 (5) : 280-285.

3. Pinto, M. and Doucet, AV. (2007) “An educational resource for information literacy in higher education: functional and users analyses of the e-COMS academic portal” Scientometrics, 72 (2) : 225-252


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item