"Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój

Domosławska, Beata and Szymańska, Zyta "Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój., 2009 . In Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz (Poland), 27-29 May 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
domoslawska_baztech_bydgoszcz.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
domoslawska_baztech_bydgoszcz_prezentacja.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

Polish Literary Bibliography on-line. Producing of database, limitations, innovations and progress. The paper deals with „Polska Bibliografia Literacka” – the literary bibliography by author's team of Institut of Literary Research of Polish Academy of Sciences in Poznan. The database is continuation of prof. Stefan Vrtel-Wierczyński's bibliography concept. „Polska Bibliografia Literacka” („Polish Literary Bibliography”) basic source of information for researchers of literature, teachers and students of philologies, theatrologists, film scholars, journalists, sociologists, etc., has been converted from printed bibliography into database on-line using an information system and available in Internet for everybody. The process of transcription consisted in structure, records, indexes and organization of bibliographic material in electronic forming thanks the cooperation to the Institute of Computing Sciences of Poznan University of Technology. The bibliographic team's work organization and bibliographic methods are similar as in the printed bibliography. At present the database on-line covers period 1989–1996. There are six search categories. The Google search engine is indexing whole Polish Literary Bibliography (about 334 000 pages WWW). With regards to our projects for the future, the bibliographical records of Polish Literary Bibliography will be linked to full textes, video and sounds files and might be integrated with Polish digital libraries.

Polish abstract

Artykuł poświęcony jest „Polskiej Bibliografii Literackiej” (PBL) – dziełu autorskiemu Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Komputerowa baza danych PBL on-line jest kontynuacją drukowanej bibliografii, opartej na koncepcji bibliografii literackiej prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego. Jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej dla badaczy literatury, nauczycieli i studentów filologii, teatrologów, filmoznawców, dziennikarzy, socjologów itd., a także dla twórców innych bibliografii. Transformacja PBL polegała na odzwierciedleniu struktury bibliografii drukowanej w formie elektronicznej bazy danych, utworzeniu formularzy do wprowadzania informacji bibliograficznych oraz licznych indeksów i kartotek, obsługujących bibliografię. Dzięki współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej opracowano szczegółową metodologię wprowadzania zapisów źródłowych, elektroniczne sposoby ich organizacji i udostępniania w oparciu o serwer baz danych Oracle. Istnieje sześć sposobów przeszukiwania (ścieżek dostępu) wprowadzonych do PBL informacji bibliograficznych za lata 1989–1996. W wyszukiwarce internetowej Google z bazy PBL indeksuje się obecnie około 334 000 stron WWW, czyli prawie 100% wprowadzonych rekordów. Dalszy rozwój PBL on-line pozwoli użytkownikowi na dotarcie nie tylko do zapisów bibliograficznych, lecz także do pełnych tekstów publikacji, plików graficznych ze skanami, plików dźwiękowych z zapisem audycji radiowej lub wywiadu, plików wideo z życia literackiego i teatralnego itp. Najbliższą przyszłością PBL on-line będzie jej połączenie z zasobami polskich bibliotek cyfrowych.

Item type: Conference paper
Keywords: Polska Bibliografia Literacka, baza danych, Polish Literary Bibliography, database
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
D. Libraries as physical collections. > DH. Special libraries.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 24 Aug 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13469

References

1. CZACHOWSKA, J. Dokumentacja w badaniach literackich. W: BRODZKA, A. (oprac). Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 177–184. ISBN 83-0403-942-7.

2. CZACHOWSKA, J. Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. ISBN 83-04-00046-6.

3. KANDZIORA, J. Głos w sprawie „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Kultura (Paryż) 1994, nr 5, s. 144–146. ISSN 0023-5148.

4. KISIEL, M. Śmierć Pebeelki? Twórczość 1994, nr 5, s. 144–145. ISSN 0041-4727.

5. SANDECKI, J. Stefan Vrtel-Wierczyński. W kręgu bibliografii i bibliotekarstwa. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. ISBN 978-83-89316-79-0.

6. SKALSKA-ZLAT, M. Bibliografia w Polsce 1945–1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. ISBN 83-229-2227-2.

7. SZYMAŃSKA, Z. Czego oczekujemy od bibliotek (kilka uwag użytkownika – bibliografa). Biuletyn EBIB [on-line]. 2007, nr 4 [Dostęp 22 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/95/a.php?szymanska. ISSN 1507-7187.

8. TOKARZÓWNA, K., TYSZKIEWICZ, T., ZIOMAKOWA, E. „Polska Bibliografia Literacka” – prehistoria – historia – teraźniejszość. Roczniki Biblioteczne 1984, R. 28, z. 1/2, s. 59–73. ISSN 0080-3626.

9. TYSZKIEWICZ, T. Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu. Biuletyn Polonistyczny 1989, R. 32, z. 3/4, s. 28–34. ISSN 0076-902X.

10. ZOŃ, J. Polska Bibliografia Literacka – zmiany, ale jakie? Biuletyn EBIB [on-line]. 2007, nr 7 [Dostęp 22 kwietnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?zon. ISSN 1507-7187.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item