"Polska Bibliografia Lekarska" Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia

Włostowska, Ewa and Głębocki, Jacek "Polska Bibliografia Lekarska" Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia., 2009 . In Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz (Poland), 27-29 May 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
wlostowska_baztech_bydgoszcz.pdf

Download (75kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
wlostowska_baztech_bydgoszcz_prezentacja.pdf

Download (343kB) | Preview

English abstract

Appreciation of the Polish Medical Bibliography created by the Central Medical Library (GBL) on its Thirtieth Anniversary. The paper offers a comprehensive presentation of the history of the “Polish Medical Bibliography” (PBL). PBL was launched by the Central Medical Library in 1979 and it was originally run on Singer 1500 terminals using proprietary software created specially for the Library. The paper briefly surveys the methodology of data processing and the realisation of the principles of indexing and searching introduced by the US National Library of Medicine for MEDLARS/Medline system in PBL. The paper also presents procedures connected with maintaining and utilising of the Polish version of the American Medical Subject Headings thesaurus (MeSH) in the Polish Medical Bibliography. The Polish version of MeSH, called TezMeSH, functions in the Central Medical Library since 1979. Furthermore, the paper presents the Internet version of the PBL database and the state-of-the-art search methods, that use not only lexical units of the updated 2009 version of the TezMeSH controlled vocabulary thesaurus, but also take into account the hierarchic structure of the thesaurus. The paper also offers an attempt at evaluation of the usefulness of the database for end users, based on the contents evaluation performed by The Cochrane Collaboration experts and finally it presents the perspectives for the future development of the database, and the visions for its expansion. In the future the database should evolve in the direction of supplying the users not only with abstracts (available for texts published since 1991), but also with full text publications.

Polish abstract

W artykule przedstawiono historię „Polskiej Bibliografii Lekarskiej” (PBL), która w postaci komputerowej bazy danych, początkowo w oprogramowaniu własnym Głównej Biblioteki Lekarskiej, na sprzęcie Singer 1500, istnieje od 1979 r. Omówiono pokrótce metodologię opracowywania danych i realizację w PBL zasad indeksowania i wyszukiwania przyjętych w US National Library of Medicine dla systemu MEDLARS/Medline. Jako wybrane zagadnienie przedstawiono procedury związane z prowadzeniem i wykorzystaniem w PBL polskiej wersji amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), która pod nazwą TezMeSH funkcjonuje w GBL również od 1979 r. Zaprezentowano wersję internetową bazy PBL oraz nowoczesne metody jej przeszukiwania, wykorzystujące nie tylko różne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego TezMeSH w wersji 2009, ale także jego hierarchiczną strukturę. Omówiono znaczenie bazy dla użytkowników na podstawie oceny jej zawartości przez specjalistów z Cochrane Collaboration oraz przedstawiono możliwości rozbudowy i kierunki rozwoju bazy zmierzające do dostarczenia użytkownikowi nie tylko streszczeń (dołączanych od 1991 r.), lecz także pełnych tekstów publikacji.

Item type: Conference paper
Keywords: naukowa informacja medyczna, bazy danych, bibliografie medyczne, medical information science; database; bibliography of medicine
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 26 Aug 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13485

References

1. ALMERIE, M.Q. i in. Searching the Polish Medical Bibliography (Polska Bibliografia Lekarska) for trials. Health Information and Libraries Journal 2007, Vol. 24, No. 4, s. 283–286. ISSN 1471-1834.

2. DUSIŃSKA, H., KOPYCKA, A., KUŹMIŃSKI, D. (red.) Polska Bibliografia Lekarska za rok 1979. Warszawa: Wydaw. Gł. Bibl. Lek., 1984, t. 1: A–G.

3. GŁĘBOCKI, J., PIETRUSZEWSKI, G. Polskie bibliografie medyczne w internecie udostępniane w systemie Expertus. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001, R. 47, nr 364, s. 47–52. ISSN 0373-174X.

4. GŁĘBOCKI, J., PIETRUSZEWSKI, G. Zastosowanie systemu bibliograficznego EXPERTUS do udostępniania Polskiej Bibliografii Lekarskiej w Internecie i na CD-ROM. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001, R. 47, nr 365, s. 101–110. ISSN 0373-174X.

5. GRODZKA, D. Rozwój koncepcji systemu Naukowej Informacji Medycznej w Głównej Bibliotece Lekarskiej (1971–1995). Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 1996. R. 42, nr 352, s. 21–33. ISSN 0373-174X.

6. GRODZKA, D., MALECKI, J. Problemy warsztatowe Polskiej Bibliografii Medycznej. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996, R. 42, nr 352, s. 3–8. ISSN 0373-174X.

7. GRODZKA, D. (red.) Tezaurus medyczny polsko-angielski: polska wersja MeSH. Warszawa: Wydaw. Gł. Bibl. Lek., 1995, t. 2, O–Ż, cz. 1: Układ alfabetyczny.

8. KUŹMIŃSKI, D. (red.) Tezaurus z zakresu medycyny. Wersja polska MeSH. Edycja 1978. Warszawa : Gł. Bibl. Lek., 1978, cz. 1: Część systematyczna.

9. TYLMAN-GĄDEK, W. Serwisy bibliograficzne Głównej Biblioteki Lekarskiej. Charakterystyka użytkowników i zgłaszanej tematyki. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1979, R. 28, nr 7, s. 591–608. ISSN 0373-174X.

10. WIDY-WIRSKI, F. (red.) Polska Bibliografia Lekarska za rok 1974. Warszawa: Wydaw. Gł. Bibl. Lek., 1980, t. 1: A–O.

11. WŁOSTOWSKA, E., GŁĘBOCKI, J., CHROBAK, E. Nowoczesne metody samodzielnego przeszukiwania bazy danych Polska Bibliografia Lekarska: propozycja konspektu szkolenia użytkowników naukowej informacji medycznej. W: 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin–Kazimierz Dolny, 12–14 czerwca 2006 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki” [on-line]. 2006. [Dostęp 21 kwietnia 2009]. EBIB Materiały konferencyjne nr 14. Dostępne w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/wlostowska_glebocki_chrobak.php. ISBN 83-921757-5-1.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item