"Bibliografia Geografii Polskiej" w wersji on-line - 10 lat doświadczeń

Gazicka-Wójtowicz, Dorota "Bibliografia Geografii Polskiej" w wersji on-line - 10 lat doświadczeń., 2009 . In Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz (Poland), 27-29 May 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
gazicka_baztech_bydgoszcz.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
gazicka_baztech_bydgoszcz_prezentacja.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Bibliography of Polish Geography on the Internet – 10 years of experience. This paper is an overview of the creation of a database, which helps to accelerate the process of building and expanding the informational base present in printed bibliography and to generate the annual index of the Polish Academy of Sciences' Institute's of Geography and Spatial Organisation's staff publications. Moreover the paper presents the current structure of the database, the development of the online interface, applied language of browsing and authorial tools to control the data. It discusses the reasons of delays in indexing, solutions to that problem and the base perspectives. Nowadays the database contains the data from the last 19 years and is regarded as a valuable source of information about Earth and Environment Protection Science. The base is also used in teaching and in promoting Polish geographers' scientific publications. Moreover, the bibliographic catalogue (http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/english.html) is a part of the online Central Library of Geography and Environmental Protection's PAS catalogues.

Polish abstract

W artykule przedstawiono początki bazy „Bibliografia Geografii Polskiej” jako narzędzia do przyspieszenia opracowania i wzbogacenia warstwy informacyjnej wersji drukowanej bibliografii oraz narzędzia do generowania rocznego spisu publikacji pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przedstawiono obecną strukturę bazy, rozwój interfejsu internetowego, zastosowany język wyszukiwawczy oraz autorskie narzędzia do kontroli wprowadzanych danych, w szczególności namiastkę kartoteki haseł przedmiotowych. Omówiono przyczyny opóźnienia indeksowania w bazie zawartości publikacji, próby zaradzenia temu oraz perspektywy bazy. Obecnie baza zawiera dane za okres 19 lat i jest postrzegana jako wartościowe źródło informacji z zakresu nauk o Ziemi i ochrony środowiska. Służy zarówno promocji dorobku naukowego polskich geografów, jak i dydaktyce. Informacyjnie uzupełnia katalogi on-line Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (http://www.cbgios.pan.pl).

Item type: Conference paper
Keywords: geografia, Polska, ochrona środowiska, turystyka, rozwój regionalny, bibliografie, Bibliografia Geografii Polskiej, bazy danych on-line, Micro CDS/ISIS, Expertus, geography, Poland, environmental protection, tourism, regional development, bibliography, Bibliography of Polish Geography, on-line database, Micro CDS/ISIS, Expertus
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
D. Libraries as physical collections. > DH. Special libraries.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 27 Aug 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13500

References

[1] LESZCZYCKI, S. Życie na przełomie 1907–1990. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1991, nr 3 (36), s. 38. ISSN 0023-589X.

[2] Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych. Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2002 nr 1- . Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2005.

[3] DUDZICKA, G., GAZICKA, D., GRZYBOWSKA, I. (oprac.). MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego [on-line]. [Warszawa]: Centrum NUKAT, lipiec 2007 [Dostęp 4 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nukat.edu.pl/ w zakładce Wykazy danych – Format Marc 21.

[4] GAZICKA, D., PELIWO, J., BASZKIEWICZ, P. Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET. W: Infobazy’99: bazy danych dla nauki. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 1999, s. 291–295. ISBN 83-88007-24-6.

[5] DRABEK, A. Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza. Bibliotekarz 2008, 7–8, s. 4–5. ISSN 0208-4333.

[6] PIOTROWSKA, E., ZAJĄC, R. M. Bazy danych dostępne w Internecie. Konspekt: Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie [on-line]. 2005, nr 3 (23) [Dostęp 6 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/23/piotrowska.html. ISSN [w wersji drukowanej] 1509-6726.

[7] SZUSTKA-OSTAPOWICZ, K. Organizacja wirtualnych warsztatów informacyjnych w bibliotekach publicznych [on-line]. 2006 [Dostęp 6 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.koszykowa.pl/biblioteka/files/konf2006/szustka-ostapowicz_katarzyna.pdf.

[8] DROZDOWSKA, E. Bibliografia terytorialna obszaru województwa podlaskiego – rys historyczny, metoda, stan obecny [on-line]. [Dostęp 6 marca 2009], s. [6]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktual/aktual325/3.pdf.

[9] ŻMIGRODZKI, Z. (red.) Bibliotekarstwo. Wyd. 2, uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. SBP, 1998, s. 190. ISBN 83-87629-X.

[10] NAJSERAK, P. Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć? Biuletyn EBIB [on-line]. 2006, nr 3 [Dostęp 9 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/73/najsarek.php. ISSN 1507-7187.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item