Usługi bibliotek bułgarskich na podstawie stron www – pierwszy krok do sukcesu użytkownika

Kristanova, Evelina . Usługi bibliotek bułgarskich na podstawie stron www – pierwszy krok do sukcesu użytkownika., 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 111-121. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
kristanova-n.pdf

Download (126kB) | Preview

English abstract

The author tries to find out how many services offered by Bulgarian libraries on the Web could be helpful for Polish and Bulgarian users searching for information. The websites of the Main Library of Bulgarian Academy of Sciences, University of Sofia Library and Regional Library in Plovdiv are analysed. The following aspects are discussed: the general outlook, form, intelligibility of information and the services offered.

Polish abstract

Starano się odpowiedzieć na pytanie ile usług bibliotek bułgarskich, oferowanych elektronicznie jest pomocnych w dostarczeniu informacji użytkownikowi bułgarskiemu oraz polskiemu. Do analizy wybrano Bibliotekę Narodową, dwie najważniejsze biblioteki naukowe: Bibliotekę Bułgarskiej Akademii Nauk i Bibliotekę Uniwersytetu Sofijskiego oraz Regionalną Bibliotekę w Płowdiwie. Poddano ocenie porównawczej wygląd witryn, formę i czytelność informacji, ofertę usług.

Item type: Book chapter
Keywords: biblioteki, informacja, usługi, internet, Bułgaria, Bulgaria, information, libraries, services
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
D. Libraries as physical collections. > DI. Science libraries.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 05 Nov 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13722

References

Bibliotekite w Byłgaria. www.bibliotekibg.primasoft.bg [odczyt: 5.03.2008].

Byłgarski biblioteki. http://www.lib.bg/link_bibl.html [odczyt: 26.03.2008].

Centrałna Biblioteka na Byłgarskata Akademia na Naukite. http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/history-bg/ [odczyt: 18.03.2008].

Cirlic, H. (1958). Bibliotekarstwo bułgarskie. Zeszyty Przekładów BN nr 3.

Dimczew, A. (2002). Biblioteki bułgarskie w dobie sieci globalnej. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 2, s. 10–13.

Encyklopedia wiedzy o ksiażce (1971). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2874 szpl.

Malesza, E. (1999) Ogólna charakterystyka stron WWW polskich bibliotek. EBIB nr 7. http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/1_malesza.html [odczyt: 27.03.2008].

Narodna Biblioteka sw. sw. Kirił i Metodij, uaktualnienie. http://www.nationallibrary.bg/history.html [odczyt: 15.03.2008].

Przastek-Samokowa, M. (2006). E-możliwosci polskiego bułgarysty? [W:] Kocójowa M., red. Publikacje Instytutu INIB UJ.

Kraków, s. 77–81. http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z2/przastek-n.pdf [odczyt: 2.03.2008].

Informacionen Biuletin. Centralna Biblioteka na BAN, dok. elektr. (2008). Godiszen otczet na Centralnata Biblioteka na

BAN za 2007 g. http://cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/bulletin-of-central-library-of-bas

[odczyt: 21.03.2008].

Regionałna Biblioteka Partenij Pawłowicz Silistra. http://libsilistra.com/ [odczyt: 28.03.2008].

Regionałna Biblioteka „Prof. Beniu Conew”. http://www.liblovech.org/ [odczyt: 28.03.2008].

Regionałna Narodna Biblioteka „Iwan Wazow” – Płowdiw. http://www.libplovdiv.com/ [odczyt: 26.03.2008].

Uniwersitecka Biblioteka sw. Kliment Ohridski. http://www.libsu.uni-sofia.bg/ [odczyt: 1.03.2008].

Zotowa, M. (1979). 100 lat Biblioteki Narodowej imienia Cyryla i Metodego. Bibliotekarz nr 3, s. 57–58.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item