Αξιοποίηση συστημάτων τηλεκπαίδευσης και web 2.0 στην εκπαίδευση χρηστών της βιβλιοθήκης: για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Christodoulides, Christophoros and Epiphaniou, Michalis and Themistocleous, Panagiotis Αξιοποίηση συστημάτων τηλεκπαίδευσης και web 2.0 στην εκπαίδευση χρηστών της βιβλιοθήκης: για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου., 2009 . In 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδιμαϊκών Βιβλιοθηκών, Patras, Greece, 5-6 Nov. 2009. (Unpublished) [Conference poster]

[img]
Preview
PDF
apky18PSAB.pdf

Download (657kB) | Preview

English abstract

The Open University of Cyprus (OUC) and its library are confronted with a challenge. According to statistics, the use of the library services and primarily those of the E-library is not at the expected levels. Given the diversity of the distance educational methodology that is applied to the Open University of Cyprus (OUC), the University and its library should develop ways to approach and educate their users and bring them into action in order to be able to effectively utilize the sources at their disposal. Our proposal is to create an Educational Library Gate (E.L.G.) for the education and briefing of the users. According to our proposal, the E.L.G will operate through the existing of E-Learning systems. We proceeded in the development of the methodology of this undertaking, focusing at first on the issues that would lead to the improvement of the effectiveness of the Distance Education Model. Furthermore, strong emphasis was given to the evaluation parameters of the success of this effort. Our basic objective in this proposal is to empower our library members and to create a “Users’ Community” by taking advantage of web 2.0 capabilities. Additionally, another important factor in the planning of this effort was to guarantee member’s attendance, through the involvement of the University Administration and the collaboration with the academic community.

Greek abstract

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Βιβλιοθήκη, βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρόκληση. Σύμφωνα με τα στατιστικά χρήσης που υπάρχουν, η αξιοποίηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και κυρίως αυτά της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης δεν βρίσκονται στα αναμενόμενα επίπεδα. Με δεδομένη τη διαφορετικότητα της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το πανεπιστήμιο και η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να βρουν τρόπους προσέγγισης, ενεργοποίησης και εκπαίδευσης των χρηστών στην αξιοποίηση των πηγών που είναι στη διάθεσή τους. Προτείνεται η δημιουργία Εκπαιδευτικής Πύλης Βιβλιοθήκης (Ε.Π.Β.) με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των χρηστών. Σύμφωνα με την πρότασή μας η Ε.Π.Β., θα λειτουργήσει μέσω των υφιστάμενων υποδομών των συστημάτων τηλεκπαίδευσης. Προχωρήσαμε στο σχεδιασμό της μεθόδου υλοποίησης του όλου εγχειρήματος, αγγίζοντας τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με στόχο την αποτελεσματική διεκπεραίωση της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους αξιολόγησης του βαθμού επιτυχίας της όλης προσπάθειας. Βασική μας επιδίωξη, στην όλη εισήγηση είναι η ενεργοποίηση των μελών της Βιβλιοθήκης και η δημιουργία «Κοινότητας Χρηστών» μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων web 2.0. Σοβαρή επίσης, παράμετρος στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας, ήταν και η διασφάλιση της συμμετοχής των μελών, μέσα από την εμπλοκή της διοίκησης του Πανεπιστημίου και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Item type: Conference poster
Keywords: E learning, Asynchronous E learning, Synchronous E learning, Web 2.0, Digital Library, Learning Activities, Evaluation Appraisal, Blended Learning, Informational Literacy, Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ιστός 2.0, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Προοδευτική Αξιολόγηση, Μικτή Εκπαίδευση, Πληροφοριακή Παιδεία.
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 02 Dec 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13922

References

Anderson, B. and Simpson, M (2004). Learning and Affective Support Online in Small Group and Class Contexts. International Review of Reasearch in Open and Distance Learning, 5 (3). Retrieved July 10, 2009 from www.irrodl.org

Andrusyszyn, M. and Davie, L. (1997). Facilitating reflections thought interactive journal writing in an online graduate course: a qualitative study. Journal of Distance Education, 12 (1 and 2), 120-126

American Library Association. Presidential Committee of Information Literacy: Final Report, 1989. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm

Duffy, T.M. and Kirkley, J.R. (2004). Learning theory and pedagogy applied in distance learning: The case of Cardean University. In Learner-Centered Theory and Practice in Distance Education: Cases from Higher Education (T.M. Duffy and J.R. Kirkley, eds) Mahwah, NJ: Erlbaum, pp. 107-141.

Evans, T., Haughey, M., Murphy, D. (ed.) 2008. International handbook of distance education. Bingley: Emerald.

Fahy, P. (2003). Indicators of Support in Online Interaction. International Review of Reasearch in Open and Distance Learning, 4 (1). Retrieved July 10, 2009 from www.irrodl.org

Jonassen et al. (1995). Constructivism and computer-mediated communication in distance education. The American Journal of Distance Education, 9 (2) 7-26

Online Computer Library Center. Perceptions of Libraries and Information Resources [2005 report]. http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm

Salmon, G. (2004). E-moderating: The key to Teaching and Learning Online, 2nded., London: Routledge.

Τσάκωνας Γ. (2008) Πληροφοριακή εκπαίδευση στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: παραδείγματα και προβληματισμοί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. [πρόσβαση από:] http://eprints.rclis.org/16439/ (10/7/2009)


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item