Udział Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w kształtowaniu tożsamości regionalnej na przykładzie tematycznych wystaw

Krasińska, Izabela and Lubczyńska, Aleksandra . Udział Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w kształtowaniu tożsamości regionalnej na przykładzie tematycznych wystaw., 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 247-255. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
krasinska-n.pdf

Download (119kB) | Preview

English abstract

The Main Library of Jan Kochanowski University in Kielce and Voivodeship Public Library in Kielce have organized several exhibitions thematically related to the region of the Vistula, Nida and Pilica rivers drainage-basin (widely perceived as Kielecczyzna region). Such initiatives have become permanent elements of the cultural landscape of Kielce and the whole Swietokrzyski area. Various exhibitions have presented its history, e.g. the participation of this region in January Uprising, and the output of outstanding personages related to this region, e.g. Aleksander Patkowski – prominent theorist and socially active advocate of localism both on the scale of Poland and Kielce region or Stefan Żeromski and Adolf Dygasinski – eminent Polish writers closely connected with this region. The article presents the role of thematically oriented exhibitions in spreading knowledge about the region and shaping the regional consciousness of those who visit the exhibitions – mainly inhabitants of Kielce region (2003–2007).

Polish abstract

Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach na przestrzeni kilkunastu lat zorganizowały szereg wystaw tematycznie związanych z regionem dorzecza Wisły, Nidy i Pilicy, a wiec szeroko rozumianej Kielecczyzny. Przedsięwzięcia te na stałe wpisały się w pejzaż kulturalny Kielc i regionu świętokrzyskiego. Ukazują bowiem jego historie oraz działalność wybitnych postaci z nim związanych. Za przykład niech posłużą wystawy: o życiu i działalności Aleksandra Patkowskiego, czołowego teoretyka i praktyka zarówno regionalizmu ogólnopolskiego jak i kieleckiego; ekspozycje poświęcone związkom z Kielecczyzną wybitnych przedstawicieli literatury polskiej, np. Stefana Żeromskiego i Adolfa Dygasińskiego; wystawa na temat udziału Kielecczyzny w powstaniu styczniowym. W artykule ukazano role, jaka wystawy tematyczne odgrywają w procesie upowszechniania wiedzy o regionie i kształtowania świadomości regionalnej zwiedzających je, głównie mieszkanców Kielecczyzny (2003–2007).

Item type: Book chapter
Keywords: biblioteka, Kielce, kultura, Polska, region świętokrzyski, wystawy, library, culture, exhibitions, Poland
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 03 Mar 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:16
URI: http://hdl.handle.net/10760/14327

References

Dąbrowski, A. (2006). Jubileuszowa wystawa. Miedzy Sesjami nr 9, s. 10.

Helis, K. oprac. (2000). Akademickie tradycje regionu świętokrzyskiego. Katalog wystawy. Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, [17] s.

Helis, K. oprac. (2003). Życie kulturalne w Kielcach na przełomie XX i XXI wieku w drukach ulotnych. Przegląd wydarzeń cyklicznych. Katalog wystawy. Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 23 s.

Helis, K.; E. Szląpek oprac. (2001). Zabytkowe pocztówki (1899–1953) w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Katalog wystawy. Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 57 s.

Laprus, D.; E. Szląpek oprac. (2003). Zapiski z podróży-Ziemia Kielecka. Katalog wystawy. Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, [24] s.

Piasecka, B. oprac. (2006). Biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 64 s.

Piotrowska, B. oprac. (2004). Adolf Dygasiński (1839–1902). W 165. rocznicę urodzin. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 16 s.

Piotrowska, B. oprac. (2005). Historyczne wydania dzieł Stefana Żeromskiego. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 40 s.

Piotrowska, B. (2006). Historyczne wydania dzieł Stefana Żeromskiego. Wystawa w Czytelni Czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo Kulturowe. Edukacja Regionalna z. 4, s. 24–27.

Piotrowska, B. oprac. (2007). Leopold Staff (1878–1957). W 50. rocznicę śmierci. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 59 s.

Piotrowska, B. oprac. (2005). Regionaliści: Aleksander Patkowski, Edmund Massalski, Sylwester Kowalczewski. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 16 s.

Piotrowska, B. oprac. (2006). Swięty Krzyż w piśmiennictwie. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 59 s.

Piotrowska, B. (2007). Wystawa w 50. rocznicę śmierci Leopolda Staffa. (30 maja–30 września 2007). Świętokrz. Kwart. Lit. Nr 3–4, s. 40–44.

Stec, E. oprac. (2000). W siedemdziesiątą piątą rocznicę śmierci Władysława S. Reymonta i Stefana Żeromskiego. Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 15 s.

Szląpek E.; J. Regulska oprac. (2005). 60 lat z historii kieleckiej pocztówki 1945–2005. Wystawa ze zbiorów Krzysztofa Lorka. Katalog wystawy. Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 32 s.

Szweykowski, Z. (1938). Dramat Dygasińskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff, 300 s.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item