Biblioteka szkolna: klucz do sukcesu użytkowników

Antczak, Mariola . Biblioteka szkolna: klucz do sukcesu użytkowników., 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 263-272. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
antczak-n.pdf

Download (123kB) | Preview

English abstract

A school library is presented as one of the most important, or in some cases even an indispensable factor enabling any successes of its users (the term "success" is specified). The author discusses the power of school libraries to prepare active citizens of information society. Such research and opinions are the starting points for theoretical and practical considerations on selected educational activities of school libraries based on some examples from Łódz and the Voivodeship.

Polish abstract

Przedstawiono bibliotekę szkolną jako jeden z ważniejszych, a w wielu przypadkach nawet niezbędnych "kluczy do sukcesu", precyzując przy tym rozumienie terminu "sukces". Ukazano możliwości, którymi dysponuje biblioteka szkolna w przygotowaniu czynnych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Te opinie i badania stanowią punkt wyjścia do rozważań nad teorią, jak i praktyką w dziedzinie działalności edukacyjnej bibliotek szkolnych na przykładzie Łodzi i województwa łódzkiego.

Item type: Book chapter
Keywords: biblioteki szkolne, edukacja czytelnicza i medialna, nauczyciel bibliotekarz, społeczeństwo informacyjne, Łódź i województwo, information society, Łódź and the voivodeship, reading and media education, school libraries, teacher librarian
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DE. School libraries.
C. Users, literacy and reading.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 04 Mar 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:16
URI: http://hdl.handle.net/10760/14333

References

Andrzejewska, J. (1977). Biblioteki szkolne w perspektywie dziesięcioletniej szkoły średniej. Roczniki Biblioteczne z. 1–2, s. 411–412.

Emerson, R. W., dok. elektr. (2008). [W:] W. i E. Wojtowiczowie. http://sukces.l.pl/ [odczyt: 17.03.2008].

Juszczyk, S. (2004). Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 230 s.

Kopaliński, W., dok. elektr. (2008). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. I w Internecie. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/A5AD73CB1EC5ABAD4125659900724E6D.php [odczyt: 7.03.2008].

Kopmeyer, M. R. (1993). Praktyczne metody osiągania sukcesów Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 447 s.

Pasteur, L., dok. elektr. (2007). http://pl.wikiquote.org/wiki/Ludwik_Pasteur [odczyt: 12.03.2008].

Maj, J. (2007). Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu. Warszawa: SBP, 188 s.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Dz. U. MEN 1999 nr 14 poz. 129, zał. 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych, Dz. U. MEN 2001 nr 61 poz. 625.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Zaczyński, W. P. (1997). Statystyka w pracy badawczej nauczyciela. Warszawa: Wydaw. Żak, 46 s.

Załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 13 maja 1983 r. w sprawie programu pracy biblioteki szkolnej, Dz. Urz. MOiW nr 5 poz. 31.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item