Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia

Nowak, Piotr Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia. Język, Komunikacja, Informacja, 2008, vol. 3, pp. 103-119. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
rewolucja-cyfrowa.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

[Title: Digital Revolution in Scientific Communication — Opportunities and Threats]. The article discusses factors which accelerate and impede digitization in scientific Communication. The author claims that digitization is fostered by the rapid growth of computer technology, the increasing profitability of the IT industry, the development of self-publishing oriented repositories, the dissemination of open access to sources and distant learning. On the other hand, however, in the immediate future the digitization process will still be impeded by the older generation of researchers (the so-called digital immigrants), publishing houses and editorial boards of printed journals, the printing industry and the attitudes of some lecturers at various levels of education. Nonetheless, the digitization-impeding factors are not serious enough to prevent the digital breakthrough in science. The author argues that the late 2020s will see the demise of analogue documents in scientific Communication. This will coincide with the disappearance of traditional information systems, such as libraries or scientific and scholarly journals, which will be replaced by a global information infrastructure offering multi-area, credible and relevant factual information.

Polish abstract

W artykule omówiono czynniki przyspieszające i hamujące cyfryzację w komunikacji naukowej. Według autora cyfryzacji sprzyjają: dynamiczny rozwój technologii informatycznej, zwiększająca się rentowność przemysłu IT, rozbudowa repozytoriów nastawionych na samopublikowanie (self-publishing), upowszechnianie wolnego dostępu do źródeł (open access) oraz tzw. nauczanie na odległość (distance learning). W najbliższym czasie proces cyfryzacji będzie jednak w dalszym ciągu hamowany przez starsze pokolenie uczonych (tzw. digital imigrants), wydawnictwa i redakcje czasopism drukowanych, przemysł poligraficzny oraz postawy niektórych wykładowców w szkolnictwie różnych szczebli. Czynniki hamujące cyfryzację nie są jednak na tyle istotne, by mogły zagrozić przełomowi cyfrowemu w nauce. Według autora w drugiej połowie lat dwudziestych obecnego wieku dokumenty analogowe nie będą już obecne w komunikacji naukowej. Jednocześnie zaczną zanikać tradycyjne systemy informacyjne, takie jak np. biblioteki czy czasopisma naukowe, które zastąpi globalna infrastruktura informacyjna udostępniająca wielodziedzinową, wiarygodną i relewantną informację faktograficzną.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: komunikacja naukowa, proces cyfryzacji, postawa naukowców, problemy cyfryzacji nauki, scientific communication, digitization process, scientist's attitude, problems in digitization of science
Subjects: B. Information use and sociology of information
H. Information sources, supports, channels.
Depositing user: Łukasz Jeszke
Date deposited: 23 May 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:16
URI: http://hdl.handle.net/10760/14580

References

Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Analiza ankiet wg danych z 31.12.2006 r.(on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/

Banach, M. (2007) „Open Access czy Poyfor Preview". [W:] Szczepańska, B., Red. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń (on-line); (dostęp: 6.07.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/matl8/banach.php

Beczkiewicz, M., Nowak, P. (2006) „Systemy edukacyjne w nurcie masowych przemian merytokratycznych. Podstawowe zagrożenia". Studia Pedagogiczno-Artystyczne, t. 6, s. 55-65.

Björnshauge, L. (2007) „DOAJ: czasopisma otwarte = DOAJ: Directory of Open Access Journals".[W:] Szczepańska, B., Red. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access. Prezentacja. Toruń (on-line); (dostęp: 6.07.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/matlS/lars.php

Boryczka, B. „Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych"(on-line); (dostęp: 16.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php7n

Bostick, S. (1992) The development and validation of the library anxiety scale. Doctoral dissertation, Wayne State University

Brown, D. (2007) Scientific Communication and the Dematerialization of Scholarship (on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.csa.com/discoveryguides/scholarship/re-view.php

Council Conclusion on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation (2007) 2832nd Competitiveness (Internal Market, Industry and Research). Council meeting Brussels, 22 and 23 November (on-line); (dostęp: 16.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/97236_en.pdf

Cronin, B. (2003) Scholarty Communication and Epistemic Cultures, ARL, Washington DC, October (on-line); (dostęp: 11.07.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.arl.org/scomrn/disciplines/Cronin.pdf

Distance Learning at the University of Florida (on-line); (dostęp: 11.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.distancelearning.ufl.edu/

Directory of Open Access Repositories (DOAR) (2008) (on-line); (dostęp: 11.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.opendoar.org/

Elsner, D. (2004) „Technologiczny aspekt książki elektronicznej". [W:] Krzemińska, W, Nowak, P. Red. Cyfryzacja w procesach komunikowania. Poznań: Sorus, s. 211-217.

Global Information Infrastructure Commission (on-line); (dostęp: 16.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.giic.org/

Goliński, M. (2005) „Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania". E-mentor. Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nr 2 (on-line); (dostęp: 11.07.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykulv2.php?numer=9&id=130

Góralska, M., „Rewolucja Gutenberga - przełom cyfrowy. Próba porównania (on-line); (dostęp: 24.06.2008). Dostępny w World Wide Web: http://apin.bg.pwr.wroc.pl/WSBP/materialy/Refera-ty%20II/l%20Ma%C5%82gorzata%20G%C3%B3ralska.pdf

Górny, M. (2004) „Outsourcing pamięci jako efekt digitalizacji w sferze edukacji i kultury". [W:] Krzemińska, W., Nowak, P. Red. Cyfryzacja w procesach komunikowania. Poznań: Sorus, s. 187-194.

Hajjem, C., Gingras, Y., Brody, T., Carr, L., and Harnad, S. (2005) Open Access to Research Increases Citation Impact, Technical Report, Institut des sciences cognitives, Universite du Quebec a Montreal (on-line); (dostęp: 24.06.2008). Dostępny w World Wide Web: http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11687/

Heise online, 22. 04. 2008 (on-line); (dostęp: 20.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.heise-online.pl/

Jazdon, A. „Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2000 - 2006". Biblioteka. Nr 5-11 (2001-2007).

Karp, S. (2007) „The Future of Print Publishing and Paid Content". [December 6*, 2007] (on-line); (dostęp: 24.06.2008). Dostępny w World Wide Web: http://publishing2.com/2007/12/06/the-future-of-print-publishing-and-paid-content/

Lawrence, S. (2001) "Online or Invisible?". Nature 411(6837) (on-line); dostęp: 24.06.2008). Dostępny w World Wide Web: http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature01/

Live Search Books Publisher Program (on-line); (dostęp: 16.09.2008). Dostępny w World Wide Web: http://publisher.live.com/

Maciejewska, Ł., Moskwa, K., Urbańczyk, B. (2007) „Czasopisma naukowe Open Access: model otwartego dostępu do wiedzy". [W:] Szczepańska, B., Red. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń (on-line); (dostęp: 24.06.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/matl8/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php

Nahotko, M. (2007) „Wpływ open access na poziom cytowań publikacji". IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku (on-line); (dostęp: 11.07.2008). Dostępny w World Wide Web:

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php

Onwuegbuzie, A.J., Jiao, Q.G., Bostick, S.L. (2004) Library anxiety: Theory, research, and applications. Lanham, MD: Scarecrow Press

„Outsourced e-publishing slated for rapid growth" (2008). Thaindian News. March 2nd (on-line); (dostęp: 16.09.2008). Dostępny w World Wide Web:

http://www.thaindian.corn/newsportal/business/outsour-ced-e-publishing-slated-for-rapid-growth_10023211.html

Pitman, J. (2004) "A strategy for open access to society publications" (on-line); (dostęp: 10.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.berkeley.edu/users/pitman/strategy.html

Prensky M. (2001) "Digital Natives, Digital Immigrants". On the Horizon. Vol. 9 No. 5, October (on-line); (dostęp: 10.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.berkeley.edu/users/pit-man/strategy.html, http://www.marcprensky.com/writmg/Prensky%20-%20Digital%20Natives%20Digital%20Immigrants%20-%20Partl.pdf

Przyłuska, J. „Repozytorium - magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność?" (on-line); (dostęp: 10. 08. 2008). Dostępny w World Wide Web: http://212.51.210.133/osc/prezentacje/cz/przyluska.pdf

„Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008 - 2012". PMR Publications (2008) (on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.pmrpublications.com/press_room/pl_Ponad-16_-wzrost-rynku-IT-w-Polsce.shtml

Robbio De, A., Sequeiros, P. (2007) „Open archiyes for Library and Information Science: an international experience = Ogólnodostępne archiwa a informacja naukowa i biblioteczna - doświadczenia globalne". [W:] IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń (on-line); dostęp: 10. 08. 2008). Dostępny w World Wide Web: http://en.scientificcommons.org/26098147

Rosenblatt, B. (2005) „Rights management and the revolution in e-publishing". Indicare. 21/11/ (on-line); (dostęp: 10.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleld=152

Scientific Publication (2005) Magazine on European Research. Special issue - November (on-line); (dostęp: 10.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_comm/02/images/sp_comm_dosl_art01_01_4401_en.jpg

Swan, A., Brown, S. (2003) "Authors and electronic publishing: what authors want from the new technology". Learned Publishing, 16(1), 28-33 (on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://cat.mist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15033746

Świgoń, M. (2006) Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa: Wydawnictwo SBP (Nauka - Dydaktyka - Praktyka nr 82).

Tedd, L.A., Large, A. (2005) Digital libraries. Principles andpractice in a global environment. K.G. Saur Verlag, München.

Titel, V. (2003) "The Digital Book. A Medial Revolution without a New Medium". D-Lib Magazine. October. Yolume 9 Number 10 (on-line); (dostęp: 07.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http:// www.dlib.org/dlib/october03/titel/10titel.html

Turney, J. (2004) Pcst-8 conference. Barcelona. June. (Scientific Knowledge and Cultural Diversity) (on-line); (dostęp: 07.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://www.pcst2004.org/

Vinck D. (1995) Sociologie des sciences. Armand Colin, Paris

Wikipedia (on-line); (dostęp: 10.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

Windows Live Search Books Publisher Program (on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http://publisher.live.com/

Worcester Polytechnic Institute (on-line); (dostęp: 11.08.2008). Dostępny w World Wide Web: http:// www.wpi.edu/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item