Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu İncelemesi

Arıkan, Aykut Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu İncelemesi. Bilgi Dünyası, 2009, vol. 10, n. 2, pp. 186-204. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
186-204.pdf

Download (566kB) | Preview

English abstract

Content analysis is a well-described systematic strategy of inquiry to the analyzed media content object, or in other words, to a communication text. From the very beginning of the research it must be described what is looked after. Theoretic explanations of content analysessometimes differ from practical usage. Research based on content analysis, requires steps, techniques and processes to fix the research on an adequate foundation and to save time and work. A group of researches at Yeditepe University decided to develop a computer assisted content analysis system for Turkish media content. The project was proposed to TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) in form of a scientific research project under the project number 107K209. The project makes use of two scientific methods: Content analysis and information retrieval. In addition to these, quality management is adopted, to reach effective results. All these methodological approaches are driven together as a system design within the systems approach. The purpose of this report is to deliver primary information on the project and to discus methodological, scientific and applied problems and issues related to the project. The nature of the report is descriptive by making use of scientific methods and techniques such as historical description, systems modeling, and the like. The application of content analysis, linguistic, and information retrieval methodologies will be the focal point of the discussion.

Turkish abstract

İçerik çözümleme, çözümlenen medya içeriği nesnesine, yani iletişim metnine yönelik, iyi tanımlanmış sistematik bir bilgi sorgulama stratejisidir. Araştırma sürecinin ilk aşamalarından itibaren neyin aranacağının iyi tanımlanmış olması gereklidir. İçerik çözümlemenin kuramsal açıklamaları kimi zaman uygulamadan farklılık gösterebilir. İçerik çözümlemeye dayalı araştırmalar ilgili çalışmanın uygun bir temelde gerçekleştirilmesi için lazım olan aşamaları, teknikleri ve süreçleri gerekli kılarken diğer yandan zaman ve işgücünden tasarrufu da gerektirir. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde görev yapan bir grup araştırmacı, Türkçe medya içeriği için bilgisayar destekli bir içerik çözümleme sistemi geliştirme kararına varmışlardır. Geliştirilen proje önerisi, Mayıs 2007’de TÜBİTAK’a 1001 kodlu bilimsel araştırma projesi olarak sunulmuş ve 107K209 kodu ile proje olarak destekleme kararı verilmiştir. Projenin amacı, Cumhuriyet Dönemi Türk Basınının içeriğini çözümleyecek, Türkçe tabanlı bir içerik çözümleme sistemini geliştirmektir. Bu projeyle geliştirilen Türkçe tabanlı bilgisayar destekli içerik çözümleme sistemiyle, Cumhuriyet Döneminde 1928’den bu yana yeni Türkçe harflerle yayımlanmış olan Türk gazetelerinin içeriklerinin çözümlenmesi için aşılması gereken en önemli altyapı engeli olan Türkçe içeriği çözümleyebilecek bilgisayar destekli sistem ihtiyacı karşılanmıştır. Bu sonuç raporunun amacı, proje hakkında birinci bilimsel bilgi sağlamak ve projenin metodolojik, bilimsel ve uygulama kaynaklı bulgularını tartışarak ortaya koymaktır. Raporun yapısı bu nedenle daha ziyade betimleyicidir ve tarihsel betimleme, sistem modelleme vb. bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanır. İçerik çözümleme, dilbilimsel ve bilgi erişim yöntemleri tartışmanın odağında yer almaktadırlar.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: İçerik analizi, Medya, Bilgi teknolojisi, Bilgi erişim, Content analysis, Media, Information technology, Information retrieval
Subjects: L. Information technology and library technology
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 30 Aug 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14629

References

Anderson, T., ve Song, A. (2008). Next generation projective techniques: Combining psychological content analysis and text mining in market research. Stamford: Anderson Analytics.

Arıkan, A. (2006). Bilgi erişim sistemleri: Bilgi erişimde dil sorunları. İstanbul: Babil.

Atılgan, D. (1992). Kataloglamada standardizasyon açısından Türkiye Bibliyografyası’nın içerik analizi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi: Ankara.

Babbie, E. (2004). The practice of social research (10. bs.). Belmont, CA: Wadsworth.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. New York: Free Press.

Bilgin, N. (2006). İçerik analizi: teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal.

Bush, V. (1837). As we may think. 6 Mayıs 2008 tarihinde www.theatlantic.com/doc/194507/bush adresinden erişildi.

Çebi, M. S. (Yay. Haz.). (2003). İletişim araştırmalarında içerik çözümlemesi. Ankara: Alternatif.

Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2. bs). Thousand Oaks: Sage.

Lasswell, H.D. (1927). Propaganda technique in the World War. New York: Knopf.

Manning, C. D. ve Schütze, H. (1999). Foundations of statistical natural language processing. Cambridge: The MIT Press.

Mogotsi, I. C. (2007). News analysis through text mining: A case study, VINE. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 37, 516-531.

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage.

Oflazer, K. (2009). Kemal Oflazer’s recent publications. 2 Nisan 2009 tarihinde http://people.sabanciuniv.edu/oflazer/pubs.html adresinden erişildi.

Sherr, S. ve Staples, M. (2004). News for a new generation: Report 1: Content analysis, interviews, and focus groups. New York: CIRCLE.

Tavşancıl, E. ve Aslan A. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.

Tonta, Y. (2001). Bilgi erişim sorunu. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu’nda sunulan bildiri. 04 Mayıs 2007 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tontahatay- bildiri.htm adresinden erişildi.

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis (2. bs.). Newbury Park: Sage.

Yontar, A. ve Yalvac, M. (2000). Problems of Library and Information Science Research in Turkey: A Content Analysis of Journal Articles 1952-1994. IFLA Journal, 26, 39-46.

Zhang, P., Huang, Y., Shekhar, S. ve Kumar V. (2002). Technical report: Correlation analysis of spatial time series datasets: A filter-and-refine approach. Minsota: Department of Computer Science and Engineering University of Minnesota.

Züll, C. ve Landmann, J. (2002). Computergestützte Inhaltsanalyse: Literaturbericht zu neueren Anwendungen. Mannheim: ZUMA.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item