Επισκόπηση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων : εκδότες και διαθέτες

Βασιλείου, Μάγδα Επισκόπηση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων : εκδότες και διαθέτες., 2009 . In 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (Greece), 5-6 Νοεμβρίου 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
5A.1.pdf

Download (274kB) | Preview

English abstract

Purpose: This paper provides an overview of the e-book marketplace players and their services against a context in which e-books are becoming an increasingly significant category of digital resource. This development of the availability e-books could have significant implications for the future role of libraries and for library strategies, policies and processes. Design/methodology/approach: The paper starts with a brief overview of the literature on the global e-book market and e-book business models offered by vendors to libraries. Analysis of the websites of nine e-book publishers and eleven e-book aggregators was used as a basis for profiling the main features of e-books (user-oriented features and librarian-oriented features) and the services offered by e-book publishers and e-book aggregators. Findings: The e-book market is under constant change and it is important to monitor its development, not just at national but also international level. Currently, the majority of e-book vendors market to library, typically academic libraries, and publishers increasingly using e-aggregators to distribute their titles. Collections of e-books are expanding gradually and there is evidence of increasing uptake. Current e-book business models are complex and range considerably. Value: The paper draws attention to the potential of the future importance of e-books, and profiles the uptake of the e-book marketplace in terms of main players and their services.

Greek abstract

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να κάνει μια επισκόπηση των κύριων διεθνών εκδοτών και διαθετών των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς επίσης και των υπηρεσιών τους σε μια περίοδο που τα ηλεκτρονικά βιβλία γίνονται ολοένα και πιο σημαντική ηλεκτρονική πηγή πληροφορίας. Σχεδιασμός/ μεθοδολογία: Η παρουσίαση ξεκινά με μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση όσον αφορά την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων αλλά και των οικονομικών μοντέλων που υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από τις ιστοσελίδες εννέα εκδοτών και ένδεκα διαθετών (aggregators) ηλεκτρονικών βιβλίων και αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών βιβλίων και τις κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από τους προμηθευτές τους. Αποτελέσματα: Η αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή. Για αυτό το λόγο είναι σημαντική η παρακολούθηση της ανάπτυξής της, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνή επίπεδο. Η πλειοψηφία των προμηθευτών (vendors) απευθύνονται σε βιβλιοθήκες – κύρια σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι εκδότες σταδιακά χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες των διαθετών για τη διανομή των τίτλων τους. Παρόλο που οι συλλογές των ηλεκτρονικών βιβλίων αυξάνονται σταδιακά τα οικονομικά μοντέλα (business models) της αγοράς είναι πολύπλοκα και ποικίλουν.

Item type: Conference paper
Keywords: Ηλεκτρονικό βιβλίο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, εκδότες, διαθέτες, βιβλιοθήκες, e-book, electronic book, electronic publishing, publishers, aggregators, libraries
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HO. e-books.
E. Publishing and legal issues. > EC. Book selling.
Depositing user: sofia konstantaki
Date deposited: 23 Jul 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14781

References

- Armstrong, C. J., Edwards, L. και Lonsdale R. «Virtually there? E-books in UK academic libraries.» Program: electronic library and information systems. 36, 4 (2002): σ. 216-227.

- Armstrong, C.J., Lonsdale, R. και Nicholas, D. «SuperBook: planning for the e-book revolution». Library and Information Update. 5, 11 (2006): σ. 28-30.

Asia News. S. Korean E-Book Market Forecast to Grow Over Threefold in 2006. 2007. http://asia.news.yahoo.com/060207/4/2fehb.html (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Bennett, L. και Landoni, M. «E-books in academic libraries». The electronic Library. 23, 1(2005): σ. 9-16.

- BISG. 2007. Book industry trends 2007. New York, NY: Book Industry Study Group.

- Connaway, L.S. «The future of e-books». Στο The whole digital library handbook, D. Kresh, επιμ. Chicago: American Library Association, 2007.

- Connaway, L.S. και Wicht, H. «What happened to the e-book revolution?: the gradual integration of e-books into academic libraries». Journal of Electronic Publishing. 10, 3 (2007): http://www.journalofelectronicpublishing.org/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- COUNTER (χ.χ). Counting Online Usage of Networked Electronic Resources. http://www.projectcounter.org/about.html (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Ebrary. 2007. Ebrary’s global ebook survey. http://www.ebrary.com/corp/collateral/en/Survey/ebrary_ eBook_survey_2007.pdf (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- European Commission. Publishing market watch: final report. 2005. http://ec.europa.eu/ information_society/media_taskforce/doc/ pmw_20050127.pdf (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Gold Leaf. Promoting the uptake of e-books in Higher and Further education. London: JISC e-Books Working Group, 2003. http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/PromotingeBooksReportB.pdf (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

Google (2008), Google Book Search. http://books.google.co.uk/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Hillesund, T. «Will e-books change the world?» First Monday. 6 10 (2001). http://www.firstmonday.org/issues/issue6_10/hillesund/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Hook, B.R. «Are the E-book ‘Barbarians at the Gate’?» Book business. 10, 1 (2007) http://www.bookbusinessmag.com/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Hughes, C.A. «E-books». Στο: Encyclopedia of Library and Information Science, Drake, M.A. επιμ., 2η έκδ., σ. 984-989. New York: Marcel Dekker, 2003.

- IDPF. 2008. Industry statistics. http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- JISC (χ.χ.α), JISC collections: vision statement. http://www.jisccollections.ac.uk/workinggroups/ebooks/ wg_ebooks_vision.aspx (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- JISC (χ.χ.β), JISC Academic Database Assessment Tool. http://www.jisc-adat.com/adat/home.pl (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- JISC. 2008a. JISC national e-books observatory project: findings form the first user survey: April 2008. http://www.jisc-collections.ac.uk/media/documents/jisc_collections/ebooks_project_first_user_survey.pdf (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- JISC. 2008b. E-books working group studies and reports. http://www.jisc-collections.ac.uk/workinggroups/ebooks/studies_reports.aspx (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- JISC και SCONUL. 2008. JISC & SCONUL Library Management Systems Study: March 2008, JISC and SCONUL, London.

- Just, P. «Electronic books in the USA –their numbers and development and a comparison to Germany». Library High Tech. 25, 1 (2007): σ. 157-164.

- Landoni, M. «Electronic books». Στο: International Encyclopedia of Information and Library Science, Feather, J. and Sturges P. επιμ., 2η έκδ., σ.168-171. London: Routledge, 2003.

- Moghaddam, G.G. και Moballeghi, M. «The importance of aggregators for libraries in the digital era». Interlending & Document Supply. 35, 4 (2007): σ. 222-5.

- Nelson, M.R. «E-books in higher education: nearing the end of the era of hype». EDUCAUSE Review. 43, 2 (2008). http://connect.educause.edu/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Nicholas, D., Huntington, P. και Rowlands, I. «E-books: how are users responding?». Update, 6, 11 (2007): σ. 29-33.

- Project Gutenberg. 2006. Gutenberg: the history and philosophy of Project Gutenberg by Michael Hart. http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_ Michael_Hart (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Rao, S.S. «Electronic book technologies: an overview of the present». Library Review. 53, 7 (2004): σ. 363-371.

- Renear, A. και Salo, D. «Electronic books & the Open eBook Publication Structure». Στο: The Columbia guide to digital publishing, Kasdorf, W.E., επιμ., σ. 455-520. New York: Columbia University Press, 2003.

- Romano, F. «E-books and the challenge of preservation». Στο: Building a national strategy for digital preservation: issues in digital media archiving, Council on Library and Information Resources and National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, επιμ., σ. 23-37. Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources and Library of Congress, 2002.

- Rowlands, I., Nicholas, D., Jamali, H.R. και Huntington, P. «What do faculty and students really think about e-books?» Aslib Proceedings. 59, 6 (2007): σ. 489-511.

- Suzuki, J. 2006. «Mobile phone-downloadable 'manga' boom market with insatiable demand.» The Japan Times online. http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20060701f3.html/1July (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Tedd, L. «E-books in academic libraries: an international overview.» New Review of Academic Librarianship. 11, 1 (2005): σ. 57-9.

- The Economist. 2007. «Mobile-phone novels in Japan», 24 Mαίου.

- The Oxford Text Archive. 2008. Frequently Asked Questions of the Oxford Text Archive. http://ota.ahds.ac.uk/ (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).

- Vasileiou, M. και Rowley, J. «Progressing the definition of ‘e-book’». Library Hi Tech. 26, 3 (2008): σ. 355-68.

- Xinhua News Agency. 2008. China's e-books booming. http://www.china.org.cn/books&magazines/ 2008-04/21/content_14989876.htm (Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2009).


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item