Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955‐1960 : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις

Ανδρέου, Ανδρέας Κ. and Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ. and Κουκουνίδου, Βασιλική B. Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955‐1960 : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις., 2009 . In 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 5-6 Νοεμβρίου 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
4.3.pdf

Download (351kB) | Preview

English abstract

This paper presents the practices that the University of Cyprus Library (UCyL) has adopted in order to build a database with tow collections and one archive concerning the period 1950-1960 in Cyprus. The recognition by the society, of UCyL as the most important information organisation in the island, was very crucial in the decision of several organisations and individuals to entrust their valuable archives to the Library. The paper also examines the problems that UCyL faced during the digitisation of the collections and during the effort to organise them in a single database. Finally, the paper reports the challenges and the future plans of the UCyL regarding its digital collections and some more general reflections regarding their interconnection with other databases, catalogues, repositories, etc.

Greek abstract

Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται οι πρακτικές που ακολούθησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια ψηφιακή βάση με δύο συλλογές και ένα αρχείο, που αφορούν την ιστορική για την Κύπρο περίοδο 1950-1960. Αναφορά γίνεται και στα ορατά αποτελέσματα της πολιτικής ανοίγματος της Βιβλιοθήκης προς την κοινωνία, το οποίο συνέτεινε ώστε οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα να εμπιστευτούν στη ΒΠΚ τα πολύτιμα αρχεία και συλλογές τους. Αναλύονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ώστε τα τεκμήρια των συλλογών να ψηφιοποιηθούν και να οργανωθούν αρμονικά σε μια κοινή βάση. Τέλος, αναφέρονται οι προκλήσεις και τα μελλοντικά σχέδια της ΒΠΚ σχετικά με τις ψηφιακές της συλλογές και τίθενται κάποιοι γενικότεροι προβληματισμοί που αφορούν την αλληλοσύνδεσή τους με άλλες βάσεις, καταλόγους, αποθετήρια κτλ.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, Αρχεία, Κοινωνία της πληροφόρησης, Κύπρος, Ιστορία, Συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών, Λογισμικά συστήματα, Digitisation, Electronic Database, Archives, Information society, Cyprus, History, Cooperation between libraries, Software
Subjects: I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: niki stefanidi
Date deposited: 23 Jul 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14786

References

- DeRedder, J.L. (2007). Choosing software for a digital library. Library Hi Tech News 24 (9/10): 19-21.

- Greenstone (2009). Greenstone tutorial exercise: moving a collection from Greenstone to Dspace. Διαθέσιμο από: http://wiki.greenstone.org/wiki/gsdoc/tutorial/en/greenstone_to_dspace.htm

- Kumar, V. (2007). Selection and management of open source software in libraries. In CALIBER 2007: 5th International Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions, Chandigarh, India, 8-10 February. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/8739/1/OSS-selection-management.pdf

- Odlyzko, A. (2001). Content is not king. First Monday 6: 2-5. Διαθέσιμο από: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/833/742

- Witten, I.H., et al. (2005). A bridge between Greenstone and DSpace. D-Lib magazine 11 (9). Διαθέσιμο από: http://www.dlib.org/dlib/september05/witten/09witten.html

- Ανδρέου, Α.Κ. και Ζέρβας, Μ. (2003). Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, 12-14 Νοε. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/5113/2/Andreou_KEE.pdf.

- Ανδρέου, Α.Κ. (2009). Βιβλιοθήκη έχεις πακέτο. Scripta Πτερόεντα. Διαθέσιμο από: http://libblog.ucy.ac.cy/2009/07/blog-post_06.html.

Λοιζίδης, Σ. (1980). Άτυχη Κύπρος: πως έζησα τους πόθους και τους καημούς της, 1910-1980. Αθήνα: Μπεργάδη.

- Μιχαηλίδης, Χ. (2009). «Βιβλιοθήκη, έχεις πακέτο». Ελευθεροτυπία. 8 Ιουλ., 2009. Διαθέσιμο από: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=61562

- Μπάγιας, Α.Φ. (1998). Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές: η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη (1996). Κανόνες λειτουργίας βιβλιοθήκης. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1996. Διαθέσιμο από: http://library.ucy.ac.cy/general_info/geninf_rules_gr.htm

- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη (2006). Πρόταση-Σύμβαση Ερευνητικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 για τη Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

- Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (2005). Ψηφιοποίηση, καλές πρακτικές και πρακτικές οδηγίες: διαχείριση έργων ψηφιοποίησης. Διαθέσιμο από: http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=administration&page=57

- Παπαπολυβίου, Π. (2009). Πόλεμος προπαγάνδας 1955-1959. Φιλελεύθερος, 25 Ιουλ., σ. 8.

- Πεπονάκης, Μ. και Σφακάκης, Μ. (2008). Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, 24-26 Σεπ. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/16423/1/b11.2.Peponakis.pdf

- Σπανός, Γ. (1996). ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Λευκωσία: [χ.ο.].

- Τζάνη, Χ. (2009). Έχεις γράμμα απ’ την ΕΟΚΑ. Πολίτης, 10 Ιουλ..

- Τσιμπόγλου, Φ. (2002). Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο Πρακτικά 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα, 6-8 Νοεμβρίου. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/5442/1/tsimpoglou_11_psab.pdf

- Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία. Λευκωσία: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας, 24 Απρ. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/11432/1/EOKA.pdf.

- Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1-3 Νοε. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/7635/1/Tsimpoglou_PSAB15.pdf

- Φραντζή, Μ., Ανδρέου, Α.Κ., Τσάκωνας, Γ. και Τσιμπόγλου, Φ. (2007). E-LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης: τρόποι αξιοποίησης του από την Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, 1-3 Οκτωβρίου 2007. Διαθέσιμο από: http://eprints.rclis.org/11611/1/16thConf_E-LIS_eprint_edition.pdf.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item