Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Χατζημαρή, Στέλλα and Τοράκη, Κατερίνα and Τσάφου, Σταματίνα Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων., 2009 . In 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 5-6 Νοεμβρίου 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
7.2.pdf

Download (508kB) | Preview

English abstract

This paper presents the creation of the bilingual polythematic Thesaurus of Scientific Terms, which was developed in the framework of the Horizontal Action for Hellenic Academic Libraries Link.

Greek abstract

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ο Ελληνικός Θησαυρός Επιστημονικών Όρων, ο οποίος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής του φάσης, ο θησαυρός καλύπτει θέματα οικονομίας και διοίκησης, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και θεσμικού πλαισίου. Ο θησαυρός ξεκίνησε με όρους από τις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου με την προοπτική, το τελικό προϊόν, να καλύψει τις ανάγκες θεματικής ευρετηρίασης και αναζήτησης του συλλογικού καταλόγου, των καταλόγων ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και άλλων συστημάτων πληροφόρησης. Ο θησαυρός αυτός θα υποστηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές παράστασης της γνώσης όπως σε οντολογίες. Βάση του πλαισίου εργασίας της ομάδας για τη δόμηση των όρων απετέλεσε το πρότυπο 1321 του ΕΛΟΤ που αναφέρεται στη δημιουργία μονόγλωσσων θησαυρών. Επιπλέον, σε όλους τους ελληνικούς όρους αποδίδονται και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όπως έχουν καθιερωθεί σε αντίστοιχους θησαυρούς, με βάση το πρότυπο 5964 του ISO, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης που είναι εξοικειωμένος με την αγγλική ορολογία κατά την αναζήτηση των πληροφοριών από τα συστήματα πληροφόρησης. Η εισήγηση επικεντρώνεται στην παρουσίαση του θησαυρού και συγκεκριμένα στην επίδειξη του αυτοματοποιημένου συστήματος θησαυρού που υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση του προγράμματος διαχείρισης θησαυρών Web-TMS. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εφαρμογή που παρουσιάζεται αποτελεί περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος TMS-SIS, η οποία έγινε με τη συμβολή της επιτροπής του θησαυρού για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και του ISO και τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα διαχείρισης θησαυρών. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου συστήματος, γίνεται αναφορά σε ειδικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Επιτροπή, τόσο στην κατασκευή του θησαυρού όσο και στην εφαρμογή του προγράμματος και στις συμβάσεις που ακολουθεί για την υλοποίησή του. Στο τέλος, εκφράζονται σκέψεις και προτάσεις της Επιτροπής Θησαυρού για την αξιοποίηση και συνέχιση του έργου.

Item type: Conference paper
Keywords: θησαυροί, ευρετηρίαση, οργάνωση πληροφοριών, ορολογία, Ελληνικός Θησαυρός Επιστημονικών Όρων, Web‐TMS, προγράμματα διαχείρισης θησαυρών, thesauri, indexing, knowledge organization, terminology, Greek Thesaurus of Scientific Terms
Subjects: I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
Depositing user: niki stefanidi
Date deposited: 26 Jul 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14794

References

- Aitchison, J., Bauden, D. και Gilchrist, A. (2000). Thesaurus construction and use: a practical manual, 4th ed. London: Aslib.

- Broughton, V. (2007). Meccano, molecules, and the organization of knowledge: the continuing contribution of S. R. Ranganathan. Σε Second KOKO (KOnnecting KOmmunities) event held by ISKO UK on 5th November entitled Ranganathan Revisited: Facets for the future. Διαθέσιμο από http://www.iskouk.org/presentations/vanda_broughton.pdf, πρόσβαση στις 27/08/08.

- Gnoli, C. (2004). Is there a role for traditional knowledge organization systems in the Digital Age? The Barrington Report on Advanced Knowledge Organization and Retrieval (BRAKOR) 1(1). Διαθέσιμο από http://eprints.rclis.org/archive/00001415/01/kos-role.htm, πρόσβαση στι 27/08/08.

- ISO 1087-1 & ISO 1087-2 (2000) Terminology work – Vocabulary.

- ISO 2788 (1986). Documentation-guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. Geneva: International Organization for Standardization.

- ISO 5964 (1985). Documentation - guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri. Geneva: International Organization for Standardization.

- ISO 704 (2000). Terminology work - Principles and methods. Geneva: International Organization for Standardization.

- ΕΛΟΤ 402. Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι (υπό αναθεώρηση).

- ΕΛΟΤ 1321 (1993). Τεκμηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών.

- ΕΛΟΤ 561-1 (2006). Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο: Μέρος 1 - Θεωρία και εφαρμογή. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

- ΕΛΟΤ 561-2 (2007). Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο: Μέρος 2 - Πληροφορικές Εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

- Τοράκη, Κ. (2003). Θεματική ευρετηρίαση και καθιέρωση ορολογίας στις τεχνικές βιβλιοθήκες: η εμπειρία στο ΤΕΕ. Σε Ελληνική γλώσσα και ορολογία: 4ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 30-31/10 και 1/11 2003. Διαθέσιμο από http://www.eleto.gr/download/Conferences/4th%20Conference/4th_31-42-TorakiKaterina.pdf, πρόσβαση 27/08/08.

- Τοράκη, Κ., Χατζημαρή, Σ., Τσάφου, Σ. και Γεωργάκη, Δ. (2008). Δημιουργία ελληνικού θησαυρού επιστημονικών όρων. Η αξιολόγηση των βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σε Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διαθέσιμο από http://eprints.rclis.org/16425/1/c4.2.Tsafoy-Toraki-Xatzimari-Georgaki.pdf, πρόσβαση στις 27/08/08.

- Τοράκη, Κ. (2009). Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν. Σε 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, Αθήνα, 22-23 Οκτωβρίου 2009.

- Τσάφου, Σ. και Χατζημαρή, Σ. (2002). Θησαυροί και θεματική ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Σε Το Management στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαθέσιμο από http://www.lib.uom/gr/palc10/greek/TSAFXMAR.doc, πρόσβαση στις 27/08/08].

- Τσάφου, Σ., Χατζημαρή, Σ. και Τοράκη, Κ. (2007). Δίγλωσσος ελληνικός θησαυρός θεματικών όρων. Σε Συλλογικός κατάλογος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 7-8/5/2007. Διαθέσιμο από http://www.unioncatalog.gr/ucportal/wrappers/day1/thesaurus_txt.pdf, πρόσβαση στις 27/08/08.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item