Μοντέλο λειτουργίας εικονικής βιβλιοθήκης για την ανάδειξη, παροχή και αξιοποίηση του τεχνολογικού κεφαλαίου του Ε.Μ.Π.

Κουής, Δημήτρης and Κόκκινος, Διονύσης Μοντέλο λειτουργίας εικονικής βιβλιοθήκης για την ανάδειξη, παροχή και αξιοποίηση του τεχνολογικού κεφαλαίου του Ε.Μ.Π., 2009 . In 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 5-6 Νοεμβρίου, 2009. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
5B.3.pdf

Download (338kB) | Preview

English abstract

This paper seeks to establish a Virtual Library (VL) model. More specifically, a suggested model of a VL with technical digital content is described with regard to aggregating and displaying the research papers or data produced at National Technical University of Athens (NTUA). The architecture of the model consists of two main categories: the advanced access services and the digital content creation/production and aggregation services. As far as the access services are concerned, they will be virtual tours, virtual shelves and Virtual Reference Desk. On the other hand, the digital content production and aggregation services will include an integrated Institutional Repository (IR), e-publishing and special digital collections in conjunction with a Retrospective Material Depositing Service. The twin goals of the implementation of the proposed VL model are to gather all NTUA’s scientific and technical content and simultaneously to provide new, personalized and advanced services.

Greek abstract

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μοντέλο Εικονικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται ένα μοντέλο Εικονικής Βιβλιοθήκης με τεχνικό ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπό την ανάδειξη των ερευνητικών δεδομένων και παραγώγων του Ε.Μ.Π. Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου μοντέλου περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: τις προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και τις υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου. Στις υπηρεσίες πρόσβασης, από τη μια, εντάσσονται η εικονική περιήγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης, τα εικονικά ράφια και το εικονικό γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών. Από την άλλη, στις υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου συμπεριλαμβάνονται το Ιδρυματικό Αποθετήριο, η Ηλεκτρονική Δημοσίευση και οι ειδικές ψηφιακές συλλογές σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Αναδρομικής Απόθεσης υλικού στην Εικονική Βιβλιοθήκη. Από την υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου αναμένεται και επιδιώκεται η συγκέντρωση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου που συνιστά πολύτιμο κεφάλαιο για το Ε.Μ.Π. σε ένα μόνο κεντρικό σημείο, με την παράλληλη ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών.

Item type: Conference paper
Keywords: Εικονικές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Ψηφιακό περιεχόμενο, Ιδρυματικά Αποθετήρια, Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Υπηρεσίες πρόσβασης, Virtual libraries, Digital libraries, Digital content, Institutional Repositories, Electronic Publishing, Scholarly Publishing
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum.
K. Housing technologies.
Depositing user: sofia konstantaki
Date deposited: 26 Jul 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14797

References

- Afshari, F. and Jones, R. (2007). “Developing an integrated institutional repository at Imperial College London”, Program: electronic library and information systems, vol. 41, no. 4, pp. 338-352.

- ΒΟΑΙ, (2001). Budapest Open Access Initiative. Διαθέσιμο σε http://www.soros.org/openaccess (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009)

- Cleveland, G. (1998). Virtual libraries: definitions, issues and challenges. Διαθέσιμο σε http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009)

- Jones R., Andrew Th. and MacColl J. (2006). The Institutional Repository. Oxford: Chandos Publishing

- Lux, C. (2008). “Libraries and Open Access, In Open Access: Opportunities and Challenges. A handbook. European Commission, pp. 91-92.

- Mayega, S. (2008). “Library information services in the digital age”, In Fourth Shanghai International Library Forum (SILF 2008), Shanghai (China), 20-22 October 2008

- Morrow, A. and Mower, A. (2009). “University Scholarly Knowledge Inventory System: A Workflow System for Institutional Repositories”. Cataloguing & Classification Quarterly, vol. 47, pp. 286-296.

- PKP – Public Knowledge Project (1998). “Open Journal Systems – OJS, Open Conference Systems – OCS”. Διαθέσιμο σε http://pkp.sfu.ca/ (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009)

- Simpson, P. and Hey, J. (2006). “Repositories for research: Southampton’s evolving role in the knowledge cycle”, Program: electronic library and information systems, vol. 40, No. 3, pp. 224-231.

- University of Nottingham (2006). SPHERA RoMEO: publishing copyright policies & self-archiving. Διαθέσιμο σε http://www.sphera.ac.uk/romeo.php (Ανακτήθηκε 3, Αυγούστου 2009)

- Watstein, S., Calarco, P. and Ghaphery, J. (1999). “Digital libraries: Keywords.” Reference Services Review, vol. 27, No. 4, pp. 344-352.

- Μπώκος, Γ. (2002). Τεχνολογία & Πληροφόρηση. Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της πληροφορίας. Αθήνα: Παπασωτηρίου.

- Τσιμπόγλου, Φ. (2008). Συνεργασίες Βιβλιοθηκών – Μια Συστημική Προσέγγιση. Αθήνα: Παπασωτηρίου.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item